Meer dan de helft van Belgische ziekenhuisapothekers kent GDP niet
De ontwikkeling en het beschikbaar stellen van geneesmiddelen gebeurt onder de grootste kwaliteitsbewaking. Om dit kwaliteitsniveau op elk moment te kunnen behouden, voerde de Europese Unie in 2013 'Good Distribution Practice'-richtlijnen in. Deze GDP-regelgeving moet ervoor zorgen dat - doorheen elke schakel van het distributieproces - de kwaliteit van farmaceutische producten bewaard blijft.

Uit een onderzoek van PostNL Pharma & Care België, de logistieke dienstverlener voor farmaceutische producten in België, blijkt echter dat in België de bekendheid en naleving van GDP zeer beperkt is.
"64% van de Belgische ziekenhuisapothekers blijkt de GDP-richtlijnen niet te kennen. In Wallonië kent slechts 18% van de ondervraagden de regelgeving. Vlaanderen scoort iets beter: daar is 4 op de 10 ziekenhuizenapothekers bekend met GDP" legt Annick Peeters, Marketing Project Manager, uit.

Onbekende maar noodzakelijke richtlijnen

Na meer uitleg over GDP geeft 88% van de geïnterviewden aan dat de eisen die zijn opgenomen in de richtlijnen belangrijk tot heel belangrijk zijn.

"Dit is een positief signaal, maar er is nog veel werk aan de winkel" gaat Annick Peeters verder. "De resultaten van ons onderzoek geven aan dat - bij diegenen die bekend zijn met GDP - slechts 56% conform de richtlijnen werkt. Nochtans zijn de richtlijnen verplicht voor alle partijen die betrokken zijn bij de opslag, het vervoer en de verwerking van geneesmiddelen, van fabrikant tot apotheker."

Vraag naar geconditioneerd transport blijft achter

Een belangrijke schakel in het ter beschikking stellen van geneesmiddelen, is het vervoer ervan. Ook dat aspect van de distributieketen is gebonden door de GDP richtlijnen waarbij de nadruk gelegd wordt op juiste bewaaromstandigheden en -temperaturen.

Ook voor ziekenhuisapothekers is dit een belangrijk element. In hun top 3 rond de levering van geneesmiddelen staat een volledige levering op de eerste plaats, gevolgd door een tijdige levering en levering onder de juiste bewaaromstandigheden en -temperaturen.

"Ondanks het feit dat de deelnemers aan ons onderzoek aangeven dat vervoer onder de juiste temperaturen belangrijk is, merken we in de praktijk vaak dat ziekenhuizen niet op de hoogte zijn dat zij geconditioneerd transport kunnen vragen van hun leveranciers" zegt Annick Peeters.

http://www.postnl.be/pharmacare/gdp/

Meer dan de helft van Belgische ziekenhuisapothekers kent GDP niet De ontwikkeling en het beschikbaar stellen van geneesmiddelen gebeurt onder de grootste kwaliteitsbewaking. Om dit kwaliteitsniveau op elk moment te kunnen behouden, voerde de Europese Unie in 2013 'Good Distribution Practice'-richtlijnen in. Deze GDP-regelgeving moet ervoor zorgen dat - doorheen elke schakel van het distributieproces - de kwaliteit van farmaceutische producten bewaard blijft.Uit een onderzoek van PostNL Pharma & Care België, de logistieke dienstverlener voor farmaceutische producten in België, blijkt echter dat in België de bekendheid en naleving van GDP zeer beperkt is. "64% van de Belgische ziekenhuisapothekers blijkt de GDP-richtlijnen niet te kennen. In Wallonië kent slechts 18% van de ondervraagden de regelgeving. Vlaanderen scoort iets beter: daar is 4 op de 10 ziekenhuizenapothekers bekend met GDP" legt Annick Peeters, Marketing Project Manager, uit. Onbekende maar noodzakelijke richtlijnen Na meer uitleg over GDP geeft 88% van de geïnterviewden aan dat de eisen die zijn opgenomen in de richtlijnen belangrijk tot heel belangrijk zijn."Dit is een positief signaal, maar er is nog veel werk aan de winkel" gaat Annick Peeters verder. "De resultaten van ons onderzoek geven aan dat - bij diegenen die bekend zijn met GDP - slechts 56% conform de richtlijnen werkt. Nochtans zijn de richtlijnen verplicht voor alle partijen die betrokken zijn bij de opslag, het vervoer en de verwerking van geneesmiddelen, van fabrikant tot apotheker." Vraag naar geconditioneerd transport blijft achter Een belangrijke schakel in het ter beschikking stellen van geneesmiddelen, is het vervoer ervan. Ook dat aspect van de distributieketen is gebonden door de GDP richtlijnen waarbij de nadruk gelegd wordt op juiste bewaaromstandigheden en -temperaturen.Ook voor ziekenhuisapothekers is dit een belangrijk element. In hun top 3 rond de levering van geneesmiddelen staat een volledige levering op de eerste plaats, gevolgd door een tijdige levering en levering onder de juiste bewaaromstandigheden en -temperaturen. "Ondanks het feit dat de deelnemers aan ons onderzoek aangeven dat vervoer onder de juiste temperaturen belangrijk is, merken we in de praktijk vaak dat ziekenhuizen niet op de hoogte zijn dat zij geconditioneerd transport kunnen vragen van hun leveranciers" zegt Annick Peeters. http://www.postnl.be/pharmacare/gdp/