...

De begeleiding van begeleiding van patiënten met hartfalen gebeurt momenteel voornamelijk door middel van fysieke controles in de hartfalenkliniek en telefonisch contact, in nauwe samenwerking met cardiologen en in overleg met de huisarts.In het pilootproject gebruiken patiënten de HomeHealth app, die hen duidelijke informatie geeft over hoe ze bijvoorbeeld een bloeddrukmeting moeten uitvoeren. De data die ze verzamelen over bloeddruk, zuurstofsaturatie en gewicht worden doorgestuurd naar het e-Careplatform. Het hartfalenteam heeft daartoe toegang om patiënten nauwgezet te kunnen opvolgen en om snel te kunnen ingrijpen indien nodig. Daarnaast ontvangen patiënten regelmatig vragenlijsten van verpleegkundigen rond kortademigheid of vermoeidheid en kunnen verpleegkundigen via het platform videoconsultaties houden met hun patiënten.Voor deelname aan het pilootproject werden patiënten met een hartfalenhistoriek geselecteerd. Ze worden gedurende zes maanden van op afstand opgevolgd.Nauwer betrokken De grote voordelen van het platform zijn een vermindering van het aantal complicaties en opnames bij hartfalenpatiënten én het feit dat patiënten zelf nauwer betrokken zijn bij de opvolging van hun gezondheidstoestand. Het is dan ook de bedoeling om na de pilootfase het gebruik van de app uit te breiden naar een grotere patiëntenpopulatie."Telemonitoring stelt ons in staat om patiënten op een veilige en betrouwbare manier op afstand te volgen," legt Lily Smet uit, gespecialiseerd hartfalenverpleegkundige A.S.Z. "Hartfalenpatiënten kunnen thuis hun gegevens, zoals gewicht, bloeddruk en hartslag, via de app doorsturen. Bij afwijkende waarden ontvangt het hartfalenteam meteen een melding en nemen we indien nodig contact op met de patiënt. Hierdoor kunnen we medicatie telefonisch aanpassen om verergering van de klachten te voorkomen. In sommige gevallen vragen we de patiënt toch naar de kliniek te komen voor een controle."