Het onverwacht goede resultaat is vooral te danken aan de efficiëntie-oefeningen die in vele ziekenhuizen plaatsvonden. Er is het effect van de indexsprong maar vooral was er een globale daling van het personeelsbestand. Ter vergelijking: in het vorige Maha-rapport (over 2013) nam het personeelsbestand globaal met nog bijna 1% toe. Dat luik is nu dus onder controle maar het herstel is fragiel, zo geven de Belfius-economen nog mee.


Behalve het Budget Financiële Middelen dat vooral de personeelskosten dekt, bestaat een tweede belangrijke inkomensbron van de ziekenhuizen uit de afdrachten op de erelonen. Globaal blijken de afdrachten in 2014 te zijn toegenomen. Desondanks hielden de artsen netto toch iets meer over dan in 2013. Verder is het aantal opnames in 2014 toegenomen terwijl het aantal gerealiseerde ligdagen verminderde.


De bekende Maha-studie (Model for Automatic Hospital Analyses) van Belfius werd woensdagavond aan de Vlaamse en donderdagavond aan de Franstalige ziekenhuizen voorgesteld. Woensdag zei Pedro Facon, kabinetschef bij minister De Block dat het niet de bedoeling is om alle ziekenhuizen die in de rode cijfers zitten zomaar te redden. Wel neemt het kabinet zich voor ze financieel gezond te maken. Hij voegde eraan toe dat de 470 projectvoorstellen die De Block binnenkreeg met het oog op de hervorming van de ziekenhuisfinanciering vooral geselecteerd zullen worden in functie van herstructureringen op de diensten spoedgevallen, algemene pediatrie en netwerkvorming.

Het onverwacht goede resultaat is vooral te danken aan de efficiëntie-oefeningen die in vele ziekenhuizen plaatsvonden. Er is het effect van de indexsprong maar vooral was er een globale daling van het personeelsbestand. Ter vergelijking: in het vorige Maha-rapport (over 2013) nam het personeelsbestand globaal met nog bijna 1% toe. Dat luik is nu dus onder controle maar het herstel is fragiel, zo geven de Belfius-economen nog mee. Behalve het Budget Financiële Middelen dat vooral de personeelskosten dekt, bestaat een tweede belangrijke inkomensbron van de ziekenhuizen uit de afdrachten op de erelonen. Globaal blijken de afdrachten in 2014 te zijn toegenomen. Desondanks hielden de artsen netto toch iets meer over dan in 2013. Verder is het aantal opnames in 2014 toegenomen terwijl het aantal gerealiseerde ligdagen verminderde. De bekende Maha-studie (Model for Automatic Hospital Analyses) van Belfius werd woensdagavond aan de Vlaamse en donderdagavond aan de Franstalige ziekenhuizen voorgesteld. Woensdag zei Pedro Facon, kabinetschef bij minister De Block dat het niet de bedoeling is om alle ziekenhuizen die in de rode cijfers zitten zomaar te redden. Wel neemt het kabinet zich voor ze financieel gezond te maken. Hij voegde eraan toe dat de 470 projectvoorstellen die De Block binnenkreeg met het oog op de hervorming van de ziekenhuisfinanciering vooral geselecteerd zullen worden in functie van herstructureringen op de diensten spoedgevallen, algemene pediatrie en netwerkvorming.