Acht ziekenhuizen (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV als derdelijnsziekenhuis, AZ Alma, AZ Damiaan, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ West en AZ Zeno als tweedelijnsziekenhuizen en KEI en BZIO als revalidatieziekenhuizen) ondertekenden vandaag een intentieverklaring voor de oprichting van een ziekenhuisnetwerk. Binnen dit netwerk zullen zij samenwerken voor tijdkritische zorg en ingrepen waarvoor zware apparatuur vereist is. Bovendien beschouwen zij elkaar als voorkeurpartner voor de uitbouw van hun medische diensten en onderlinge samenwerkingen en verwijzingen. Tenslotte is het de bedoeling om samen aankopen te doen, bepaalde diensten te centraliseren, zodat er door de schaalvergroting financiële voordelen ontstaan, zonder aan de tewerkstelling te raken.

Kwaliteitsvolle zorg voor de patiënt

Het hoofddoel van dit netwerk is "nabijheid van zorg": de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Concreet wil dit zeggen dat een patiënt niet de helft van de provincie moet doorkruisen om basiszorg te krijgen. Zo zal een kankerpatiënt die aan zee woont niet per definitie zijn eigen regio moeten verlaten voor zijn behandeling, maar zal hij zoveel mogelijk opgevolgd worden in het nabijgelegen ziekenhuis.

Elk ziekenhuis binnen dit netwerk zal de ondersteuning krijgen om een zo goed en breed mogelijk zorgaanbod te blijven leveren binnen het eigen ziekenhuis. Op deze manier krijgen patiënten nog altijd acute zorg dicht bij huis. Een gemeenschappelijk zorgstrategisch plan zal dit concreet uitwerken.

Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, ...) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg. De doorverwezen patiënten worden na de (sub)specialistische interventie collegiaal terugverwezen naar het verwijzende ziekenhuis.

Er bestaan al vele samenwerkingsakkoorden tussen deze ziekenhuizen. Deze samenwerkingen blijven bestaan binnen dit nieuwe netwerk. De verschillende ziekenhuizen blijven ook hun eigenheid en juridische onafhankelijkheid behouden, maar ze engageren zich om de doelstellingen van het ziekenhuisnetwerk te verwezenlijken.

Het netwerk bestaat uit ziekenhuizen van verschillende grootte. Binnen het netwerk wordt een governancestructuur uitgewerkt op basis van de gelijkwaardigheid van elke netwerkpartner.

Ziekenhuisnetwerk KOM

Het netwerk kreeg de naam 'KOM', met als baseline 'een zee van mogelijkheden'.

'KOM' staat voor 'Kust-Ommeland-Meetjesland'.

'KOM' verwijst naar het werkwoord "komen": de patiënt is bij ons welkom.

'KOM' verwijst tevens naar een geografisch gebied/een regio.

Het logo toont een grijze cirkel met 8 kleinere cirkels errond: de grijze cirkel is de "kom" (regio) waarbij de 8 kleinere gekleurde cirkels de "kom" "overstijgen".

Door onze samenwerking in het netwerk "KOM" overstijgen we onze regio qua kwaliteit en aantrekkingskracht.

Acht ziekenhuizen (AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV als derdelijnsziekenhuis, AZ Alma, AZ Damiaan, AZ Sint-Lucas Brugge, AZ West en AZ Zeno als tweedelijnsziekenhuizen en KEI en BZIO als revalidatieziekenhuizen) ondertekenden vandaag een intentieverklaring voor de oprichting van een ziekenhuisnetwerk. Binnen dit netwerk zullen zij samenwerken voor tijdkritische zorg en ingrepen waarvoor zware apparatuur vereist is. Bovendien beschouwen zij elkaar als voorkeurpartner voor de uitbouw van hun medische diensten en onderlinge samenwerkingen en verwijzingen. Tenslotte is het de bedoeling om samen aankopen te doen, bepaalde diensten te centraliseren, zodat er door de schaalvergroting financiële voordelen ontstaan, zonder aan de tewerkstelling te raken.Kwaliteitsvolle zorg voor de patiëntHet hoofddoel van dit netwerk is "nabijheid van zorg": de best mogelijke zorg binnen de eigen regio aanbieden. Concreet wil dit zeggen dat een patiënt niet de helft van de provincie moet doorkruisen om basiszorg te krijgen. Zo zal een kankerpatiënt die aan zee woont niet per definitie zijn eigen regio moeten verlaten voor zijn behandeling, maar zal hij zoveel mogelijk opgevolgd worden in het nabijgelegen ziekenhuis.Elk ziekenhuis binnen dit netwerk zal de ondersteuning krijgen om een zo goed en breed mogelijk zorgaanbod te blijven leveren binnen het eigen ziekenhuis. Op deze manier krijgen patiënten nog altijd acute zorg dicht bij huis. Een gemeenschappelijk zorgstrategisch plan zal dit concreet uitwerken.Voor meer gespecialiseerde zorg (bijv. beenmergtransplantaties, radiotherapie, ...) zal de patiënt doorverwezen worden naar een ziekenhuis binnen het netwerk waar de gespecialiseerde functie geconcentreerd wordt. Dit verhoogt de kwaliteit, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de geleverde zorg. De doorverwezen patiënten worden na de (sub)specialistische interventie collegiaal terugverwezen naar het verwijzende ziekenhuis. Er bestaan al vele samenwerkingsakkoorden tussen deze ziekenhuizen. Deze samenwerkingen blijven bestaan binnen dit nieuwe netwerk. De verschillende ziekenhuizen blijven ook hun eigenheid en juridische onafhankelijkheid behouden, maar ze engageren zich om de doelstellingen van het ziekenhuisnetwerk te verwezenlijken.Het netwerk bestaat uit ziekenhuizen van verschillende grootte. Binnen het netwerk wordt een governancestructuur uitgewerkt op basis van de gelijkwaardigheid van elke netwerkpartner.Ziekenhuisnetwerk KOMHet netwerk kreeg de naam 'KOM', met als baseline 'een zee van mogelijkheden'.'KOM' staat voor 'Kust-Ommeland-Meetjesland'.'KOM' verwijst naar het werkwoord "komen": de patiënt is bij ons welkom.'KOM' verwijst tevens naar een geografisch gebied/een regio. Het logo toont een grijze cirkel met 8 kleinere cirkels errond: de grijze cirkel is de "kom" (regio) waarbij de 8 kleinere gekleurde cirkels de "kom" "overstijgen". Door onze samenwerking in het netwerk "KOM" overstijgen we onze regio qua kwaliteit en aantrekkingskracht.