Erik Schils, IT-medewerker aan UZ Leuven, nam het initiatief om het fonds op te richten. Hij verloor zijn vader Albert aan kanker en heeft ervaren hoe niet alleen de ziekte zelf, maar ook de behandeling een zware invloed kan hebben op de patiënt en zijn omgeving. Met het fonds wil hij artsen, zorgsector en breed publiek sterker bewust maken van deze problematiek en projecten ondersteunen die focussen op de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.

Professor Karin Haustermans, diensthoofd Radiotherapie Oncologie aan UZ Leuven, wordt voorzitter van het nieuwe fonds: "Het ligt voor de hand dat er veel onderzoek nodig is om optimale en gepersonaliseerde therapieën te kunnen aanbieden. Maar daarnaast moeten we ons meer gaan richten op de levenskwaliteit zelf, hoe we die beschermen, hoe we omgaan met de gevolgen voor de patiënt. Dankzij het Albertfonds kunnen we hier werk van maken, over alle kankerdomeinen heen."

Ook professor Johan Menten, specialist palliatieve zorg aan UZ Leuven, is als bestuurder bij het fonds betrokken. Hij is blij dat er meer aandacht komt voor de persoon achter de patiënt en voor de neveneffecten van kankertherapieën. Een nog betere pijn- en andere symptoombestrijding gedurende het hele ziektetraject, maar ook aandacht voor de psycho-sociale noden van de patiënt zijn voor hem belangrijke doelstellingen.

De oncologen filteren nu de eerste projectaanvragen die financiering via het fonds zoeken. Ze willen niet alleen focussen op de medische neveneffecten, maar ook samenwerken met collega's uit andere domeinen. Zo zal er in 'Patient Reported Outcome'-onderzoek nagegaan worden hoe de patiënt zelf een grotere inbreng kan hebben bij zijn behandeling en hoe zijn noden beter aangevoeld kunnen worden. Ook een betere begeleiding en opvang na de behandeling zijn aandachtspunten.

Erik Schils, IT-medewerker aan UZ Leuven, nam het initiatief om het fonds op te richten. Hij verloor zijn vader Albert aan kanker en heeft ervaren hoe niet alleen de ziekte zelf, maar ook de behandeling een zware invloed kan hebben op de patiënt en zijn omgeving. Met het fonds wil hij artsen, zorgsector en breed publiek sterker bewust maken van deze problematiek en projecten ondersteunen die focussen op de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten en hun naasten.Professor Karin Haustermans, diensthoofd Radiotherapie Oncologie aan UZ Leuven, wordt voorzitter van het nieuwe fonds: "Het ligt voor de hand dat er veel onderzoek nodig is om optimale en gepersonaliseerde therapieën te kunnen aanbieden. Maar daarnaast moeten we ons meer gaan richten op de levenskwaliteit zelf, hoe we die beschermen, hoe we omgaan met de gevolgen voor de patiënt. Dankzij het Albertfonds kunnen we hier werk van maken, over alle kankerdomeinen heen."Ook professor Johan Menten, specialist palliatieve zorg aan UZ Leuven, is als bestuurder bij het fonds betrokken. Hij is blij dat er meer aandacht komt voor de persoon achter de patiënt en voor de neveneffecten van kankertherapieën. Een nog betere pijn- en andere symptoombestrijding gedurende het hele ziektetraject, maar ook aandacht voor de psycho-sociale noden van de patiënt zijn voor hem belangrijke doelstellingen.De oncologen filteren nu de eerste projectaanvragen die financiering via het fonds zoeken. Ze willen niet alleen focussen op de medische neveneffecten, maar ook samenwerken met collega's uit andere domeinen. Zo zal er in 'Patient Reported Outcome'-onderzoek nagegaan worden hoe de patiënt zelf een grotere inbreng kan hebben bij zijn behandeling en hoe zijn noden beter aangevoeld kunnen worden. Ook een betere begeleiding en opvang na de behandeling zijn aandachtspunten.