bioMérieux, een mondiale speler op het vlak van in-vitrodiagnostiek, en het Laboratorium voor Medische Microbiologie van de Universiteit Antwerpen hebben tijdens het ECCMID het definitieve verslag voorgesteld van de Global Point Prevalence Survey (Global-PPS), een onderzoek naar het gebruik van antibiotica en bacteriële resistentie. Dit onderzoek is het eerste wereldomvattende in zijn soort, waarbij gegevens van meer dan 100 000 patiënten verwerkt zijn. Uit de resultaten blijkt dat meer dan één op de drie gehospitaliseerde personen een antibioticabehandeling krijgt. Bovendien zijn er grote verschillen vastgesteld tussen landen en tussen ziekenhuizen op het vlak van antibioticagebruik en -resistentie, en is de noodzaak aangetoond van betere gewoonten bij het voorschrijven van antibiotica.

De resultaten van dit onderzoek werden tijdens het ECCMID voorgesteld in een mondelinge presentatie door Ann Versporten, hoofdcoördinator van de Global-PPS, en via 19 posters gemaakt door deelnemende ziekenhuizen verspreid over de wereld.

In de Global-PPS werd op nooit eerder geziene schaal wereldwijd nagegaan hoeveel antibiotica er werden voorgeschreven en in welke mate bacteriën resistentie vertoonden tegen antibiotica. Met dit onderzoek, onder toezicht van een groep Europese experts en gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen, wil men het bewustzijn rond het probleem van bacteriële resistentie en ongepast gebruik van antibiotica in ziekenhuizen wereldwijd vergroten.
Om de manier van werken in de gezondheidszorg te optimaliseren en de toenemende bacteriële resistentie een halt toe te roepen, hebben 335 ziekenhuizen in 53 landen, waar zowel volwassenen als kinderen en pasgeborenen worden behandeld, vrijwillig hun gebruik van antibiotica laten analyseren, met het oog op een betere behandeling van hun patiënten.

Uit de Global-PPS is gebleken dat de mate waarin antibiotica worden voorgeschreven sterk verschilt tussen landen en continenten: in Azië en Afrika wordt aan 1 op de 2 gehospitaliseerde patiënten antibiotica toegediend, terwijl dat in Europa 1 op 3 is. Uit de studie komt duidelijk een sterke correlatie naar voren tussen antibioticagebruik en bacteriële resistentie. Daarom is het dringend nodig om goede praktijken vast te leggen voor gepast gebruik van antibiotica in ziekenhuizen als we de bacteriële resistentie willen inperken.

Een van de voornaamste bevindingen van dit onderzoek is dat er overmatig gebruik wordt gemaakt van tweedelijnsantibiotica, zoals vancomycine in Noord-Amerika en meroprenem in Azië en Noord-Amerika. Bovendien is gebleken dat ceftriaxon wereldwijd het meest gebruikte antibioticum is. Uit de Global-PPS blijkt dat men in slechts 1 op de 3 gevallen diagnostische tests uitvoert om na te gaan welke antibioticabehandeling het meest geschikt is. Er is dus duidelijk nood aan aangepaste diagnostische tests en beter voorschrijfgedrag in alle landen.
Professor Herman Goossens, directeur van het Laboratorium voor Medische Microbiologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen, licht toe: "Dit prevalentieonderzoek naar het gebruik van antibiotica en bacteriële resistentie zal het mogelijk maken om de kwaliteit van lokale richtlijnen voor antibioticagebruik te verbeteren, om betere voorlichting te ontwikkelen, om de gangbare werkmethoden te doen evolueren en om de impact van deze maatregelen te meten. Daarnaast zullen de deelnemers programma's ter verbetering op lange termijn kunnen opzetten door dit prevalentieonderzoek te herhalen in 2016 en later."

"Tal van nationale overheden, internationale instanties en beleidsvormers op gezondheidsvlak beschouwen de toenemende antibioticaresistentie van bacteriën als een groot probleem voor de volksgezondheid. Gezien onze jarenlange ervaring op het vlak van de diagnose van infectieziekten is het voor bioMérieux een eer om de exclusieve sponsor te zijn van een project zoals de Global Point Prevalence Survey, waarmee een significante bijdrage wordt geleverd tot de inperking van het antibioticagebruik en de bacteriële resistentie wereldwijd", aldus Mark Miller, Medisch Directeur van bioMérieux.

De diagnostiek speelt een beslissende rol in het gepaste en rationele gebruik van antibiotica, en is daarmee een essentieel wapen in de strijd tegen resistentie. Als mondiale speler op het vlak van microbiologie en als pionier op het vlak van diagnostiek ontwikkelt bioMérieux oplossingen voor de diagnose van infectieziekten en voor de behandeling van infecties veroorzaakt door antibioticaresistente bacteriën. Ons unieke aanbod in de strijd tegen antibioticaresistentie omvat een compleet assortiment van oplossingen voor klinische diagnose: tests voor de identificatie van micro-organismen en hun antimicrobiële gevoeligheid, opsporing en actieve opvolging van infectieziekten, epidemiebeheer, typering van pathogenen, en differentiatie tussen bacteriële en virale infecties.
De Global Point Prevalence Survey is rechtstreeks voortgekomen uit het vierde World HAI/Resistance Forum[2] van 2013, een initiatief van bioMérieux waar zo'n 70 internationaal gerenommeerde deskundigen op het vlak van infectieziekten en bacteriële resistentie aanwezig waren.

bioMérieux, een mondiale speler op het vlak van in-vitrodiagnostiek, en het Laboratorium voor Medische Microbiologie van de Universiteit Antwerpen hebben tijdens het ECCMID het definitieve verslag voorgesteld van de Global Point Prevalence Survey (Global-PPS), een onderzoek naar het gebruik van antibiotica en bacteriële resistentie. Dit onderzoek is het eerste wereldomvattende in zijn soort, waarbij gegevens van meer dan 100 000 patiënten verwerkt zijn. Uit de resultaten blijkt dat meer dan één op de drie gehospitaliseerde personen een antibioticabehandeling krijgt. Bovendien zijn er grote verschillen vastgesteld tussen landen en tussen ziekenhuizen op het vlak van antibioticagebruik en -resistentie, en is de noodzaak aangetoond van betere gewoonten bij het voorschrijven van antibiotica.De resultaten van dit onderzoek werden tijdens het ECCMID voorgesteld in een mondelinge presentatie door Ann Versporten, hoofdcoördinator van de Global-PPS, en via 19 posters gemaakt door deelnemende ziekenhuizen verspreid over de wereld. In de Global-PPS werd op nooit eerder geziene schaal wereldwijd nagegaan hoeveel antibiotica er werden voorgeschreven en in welke mate bacteriën resistentie vertoonden tegen antibiotica. Met dit onderzoek, onder toezicht van een groep Europese experts en gecoördineerd door de Universiteit Antwerpen, wil men het bewustzijn rond het probleem van bacteriële resistentie en ongepast gebruik van antibiotica in ziekenhuizen wereldwijd vergroten. Om de manier van werken in de gezondheidszorg te optimaliseren en de toenemende bacteriële resistentie een halt toe te roepen, hebben 335 ziekenhuizen in 53 landen, waar zowel volwassenen als kinderen en pasgeborenen worden behandeld, vrijwillig hun gebruik van antibiotica laten analyseren, met het oog op een betere behandeling van hun patiënten. Uit de Global-PPS is gebleken dat de mate waarin antibiotica worden voorgeschreven sterk verschilt tussen landen en continenten: in Azië en Afrika wordt aan 1 op de 2 gehospitaliseerde patiënten antibiotica toegediend, terwijl dat in Europa 1 op 3 is. Uit de studie komt duidelijk een sterke correlatie naar voren tussen antibioticagebruik en bacteriële resistentie. Daarom is het dringend nodig om goede praktijken vast te leggen voor gepast gebruik van antibiotica in ziekenhuizen als we de bacteriële resistentie willen inperken. Een van de voornaamste bevindingen van dit onderzoek is dat er overmatig gebruik wordt gemaakt van tweedelijnsantibiotica, zoals vancomycine in Noord-Amerika en meroprenem in Azië en Noord-Amerika. Bovendien is gebleken dat ceftriaxon wereldwijd het meest gebruikte antibioticum is. Uit de Global-PPS blijkt dat men in slechts 1 op de 3 gevallen diagnostische tests uitvoert om na te gaan welke antibioticabehandeling het meest geschikt is. Er is dus duidelijk nood aan aangepaste diagnostische tests en beter voorschrijfgedrag in alle landen. Professor Herman Goossens, directeur van het Laboratorium voor Medische Microbiologie van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en de Universiteit Antwerpen, licht toe: "Dit prevalentieonderzoek naar het gebruik van antibiotica en bacteriële resistentie zal het mogelijk maken om de kwaliteit van lokale richtlijnen voor antibioticagebruik te verbeteren, om betere voorlichting te ontwikkelen, om de gangbare werkmethoden te doen evolueren en om de impact van deze maatregelen te meten. Daarnaast zullen de deelnemers programma's ter verbetering op lange termijn kunnen opzetten door dit prevalentieonderzoek te herhalen in 2016 en later." "Tal van nationale overheden, internationale instanties en beleidsvormers op gezondheidsvlak beschouwen de toenemende antibioticaresistentie van bacteriën als een groot probleem voor de volksgezondheid. Gezien onze jarenlange ervaring op het vlak van de diagnose van infectieziekten is het voor bioMérieux een eer om de exclusieve sponsor te zijn van een project zoals de Global Point Prevalence Survey, waarmee een significante bijdrage wordt geleverd tot de inperking van het antibioticagebruik en de bacteriële resistentie wereldwijd", aldus Mark Miller, Medisch Directeur van bioMérieux.De diagnostiek speelt een beslissende rol in het gepaste en rationele gebruik van antibiotica, en is daarmee een essentieel wapen in de strijd tegen resistentie. Als mondiale speler op het vlak van microbiologie en als pionier op het vlak van diagnostiek ontwikkelt bioMérieux oplossingen voor de diagnose van infectieziekten en voor de behandeling van infecties veroorzaakt door antibioticaresistente bacteriën. Ons unieke aanbod in de strijd tegen antibioticaresistentie omvat een compleet assortiment van oplossingen voor klinische diagnose: tests voor de identificatie van micro-organismen en hun antimicrobiële gevoeligheid, opsporing en actieve opvolging van infectieziekten, epidemiebeheer, typering van pathogenen, en differentiatie tussen bacteriële en virale infecties. De Global Point Prevalence Survey is rechtstreeks voortgekomen uit het vierde World HAI/Resistance Forum[2] van 2013, een initiatief van bioMérieux waar zo'n 70 internationaal gerenommeerde deskundigen op het vlak van infectieziekten en bacteriële resistentie aanwezig waren.