Op deze informatieavond waren delegaties uit de medische raden van nagenoeg alle ziekenhuizen van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant aanwezig. Dat deelname van artsen aan het bestuur van de ziekenhuisnetwerken noodzakelijk was om vertrouwen in dat bestuur te kunnen hebben, daar bestond eensgezindheid over.

Die deelname moet wettelijk verankerd worden door volgende principes in de ziekenhuiswet op te nemen:

  • De medische raden van ziekenhuizen die deel uitmaken van een locoregionaal netwerk moeten elk minstens één arts als vertegenwoordiger kunnen aanduiden in de raad van bestuur van het netwerk, en die moet als lid stemgerechtigd zijn. De arts moet een praktijk uitoefenen maar niet noodzakelijk in dat ziekenhuis.
  • De 'medische netwerkraad' heeft ook een vertegenwoordiger in het uitvoerend bestuur van het netwerk, die daar over dezelfde rechten beschikt als de overige leden. Deze arts kan om een verzwaard advies van de medische netwerkraad vragen bij beslissingen over het medisch beleid en over de allocatie van financiële middelen die rechtstreeks of onrechtstreeks van de artsenhonoraria afkomstig zijn.
Op deze informatieavond waren delegaties uit de medische raden van nagenoeg alle ziekenhuizen van Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant aanwezig. Dat deelname van artsen aan het bestuur van de ziekenhuisnetwerken noodzakelijk was om vertrouwen in dat bestuur te kunnen hebben, daar bestond eensgezindheid over.Die deelname moet wettelijk verankerd worden door volgende principes in de ziekenhuiswet op te nemen: