...

Eind april ontvingen de ziekenhuizen een voorschot van 1 miljard euro om de continuïteit en betalingen van personeel te blijven waarborgen. Op dit moment wordt er bekeken hoe dit bedrag verdeeld moet worden onder de verschillende diensten in een ziekenhuis, schrijft de Vaso in een persbericht. "In de voorgestelde teksten is er geen garantie dat de arts-specialisten in opleiding effectief een compensatie zouden krijgen en dat verontrust ons", zegt voorzitter Jonas Brouwers. Extra overuren"Arts-specialisten in opleiding moesten in de pers lezen dat de verdeling van de middelen slechts vrijblijvend voor hen wordt voorzien. Men rekent op de billijke verloning die aso's dienen te verkrijgen in de ziekenhuizen, dat is een vage term die niet gedefinieerd is en dat verontrust ons." Nochtans werden aso's tijdens de covid-crisis massaal ingezet om de patiënten op te vangen, testen af te nemen of te helpen op diensten waar zij normaal niet werken, luidt het. Daarnaast gaven velen van hen verlofdagen op om de opvang in de ziekenhuizen te blijven garanderen en deden ze extra wachtdiensten zonder vergoedingen. Ook bij het heropstarten van de activiteiten maakten vele aso's extra overuren om het achterstallige werk mee in te halen en de teleconsultaties werden vaak met hun eigen middelen uitgevoerd.Duidelijk budgetAso's zijn niet vertegenwoordigd in de vele overlegorganen van de overheid, noch in de ziekenhuizen zelf, gaat Brouwers verder. Daardoor is er geen garantie dat hun stem gehoord wordt of dat zij mee kunnen waken dat het voorziene covid-budget effectief gebruikt wordt voor hen. "De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding vraagt daarom aan minister Maggie De Block om in het finale KB een duidelijk budget vrij te maken voor de artsen in opleiding met een toekenning van een afdwingbaar minimaal forfait per aso voor de geleverde inspanningen", aldus Jonas Brouwers.