Legionella is een bedreiging van elke zorginstelling. Wettelijk bestaat de verplichting om temperatuurbeheersing toe te passen om legionellagroei in sanitaire installaties te beperken. AZ Damiaan deed dat in het recente verleden door gebruik te maken van thermische desinfectie gecombineerd met periodieke spoelingen. De installatie werd daarbij continu boven de 60°C gehouden om te verhinderen dat er kolonievorming optrad. Aanvullend werden de leidingen regelmatig gespoeld op plaatsen waar het water kon blijven stilstaan. Dat zijn immers bij uitstek de plaatsen waar legionella-kolonies zich kunnen ontwikkelen. Toegepast, betekende dat een wekelijkse spoeling waarbij de waterkraan gedurende enkele minuten werd open gezet, met een grote verspilling van water tot gevolg.

Koper- en zilverdeeltjes

Het Bifipro-systeem is één van drie wettelijk toegelaten alternatieve beheersmaatregelen die geen gebruik maken van temperatuur om legionellagroei te beheersen. Het systeem maakt daarbij gebruik van minieme hoeveelheden koper- en zilverionen die in functie van het doorstroomdebiet rechtstreeks in het water worden gedoseerd.

Deze metaalionen verhinderen de vorming van biofilms, en dus de kans dat er zich legionella-kolonies vormen. Ook andere bacteriën kunnen zich hierdoor moeilijk of niet reproduceren. De gedoseerde concentraties liggen ruim onder de wettelijke normen en zijn niet gezondheids- noch milieuschadelijk, zo blijkt uit wetenschappelijke studies.
Het financiële voordeel voor het ziekenhuis is snel berekend. De wekelijkse spoeling wordt vervangen door een tweemaandelijkse spoeling. Bovendien kan de temperatuur van het sanitair warm water worden verlaagd naar 48°C. De energiefactuur gaat hierdoor jaarlijks omlaag met 25.000 ?.

Patrick De Neve

Legionella is een bedreiging van elke zorginstelling. Wettelijk bestaat de verplichting om temperatuurbeheersing toe te passen om legionellagroei in sanitaire installaties te beperken. AZ Damiaan deed dat in het recente verleden door gebruik te maken van thermische desinfectie gecombineerd met periodieke spoelingen. De installatie werd daarbij continu boven de 60°C gehouden om te verhinderen dat er kolonievorming optrad. Aanvullend werden de leidingen regelmatig gespoeld op plaatsen waar het water kon blijven stilstaan. Dat zijn immers bij uitstek de plaatsen waar legionella-kolonies zich kunnen ontwikkelen. Toegepast, betekende dat een wekelijkse spoeling waarbij de waterkraan gedurende enkele minuten werd open gezet, met een grote verspilling van water tot gevolg. Koper- en zilverdeeltjes Het Bifipro-systeem is één van drie wettelijk toegelaten alternatieve beheersmaatregelen die geen gebruik maken van temperatuur om legionellagroei te beheersen. Het systeem maakt daarbij gebruik van minieme hoeveelheden koper- en zilverionen die in functie van het doorstroomdebiet rechtstreeks in het water worden gedoseerd.Deze metaalionen verhinderen de vorming van biofilms, en dus de kans dat er zich legionella-kolonies vormen. Ook andere bacteriën kunnen zich hierdoor moeilijk of niet reproduceren. De gedoseerde concentraties liggen ruim onder de wettelijke normen en zijn niet gezondheids- noch milieuschadelijk, zo blijkt uit wetenschappelijke studies. Het financiële voordeel voor het ziekenhuis is snel berekend. De wekelijkse spoeling wordt vervangen door een tweemaandelijkse spoeling. Bovendien kan de temperatuur van het sanitair warm water worden verlaagd naar 48°C. De energiefactuur gaat hierdoor jaarlijks omlaag met 25.000 ?.Patrick De Neve