AZ Groeninge en AZ Maria Middelares werken al jaren structureel samen voor de behandeling van patiënten met hartlijden. Zij beschikken hiervoor sinds meer dan acht jaar over een door de Vlaamse Gemeenschap verleende erkenning voor het zorgprogramma cardiale pathologie (hartkatheterisatie en cardiochirurgie). Daarnaast ondertekenden de twee ziekenhuizen op 15 juli 2015 met het OLV van Lourdesziekenhuis uit Waregem de netwerkovereenkomst E17. Op die manier geeft het netwerk concreet vorm aan de ambitie om via onderlinge samenwerking kwaliteitsvolle en regionaal verankerde zorg te blijven aanbieden.

AZ Groeninge en AZ Maria Middelares zijn binnen het E17-netwerk tot de conclusie gekomen dat zij naast cardiologie ook best structureel samenwerken inzake diagnostiek en de behandeling van oncologische aandoeningen. De concrete modaliteiten worden momenteel verder uitgewerkt in overleg met de betrokken diensten. Het is trouwens ook de bedoeling dat deze aanpak de bestaande oncologische samenwerking tussen het OLV van Lourdesziekenhuis en AZ Groeninge verder versterkt. Zodoende zou er binnen een ziekenhuisnetwerk voor de ruime regio tussen Gent, Waregem en Kortrijk een mooi complementair aanbod ontstaan waarbij zowel AZ Maria Middelares als AZ Groeninge een hoogtechnologisch platform aanbieden in respectievelijk cardiologische en oncologische expertzorg en dit ten dienste stellen van alle partners in het netwerk. Op die manier worden bestaande infrastructuur en expertise beter gevaloriseerd en spelen de netwerkziekenhuizen in op de nieuwe politieke beleidsvisies.Novosanis ontvangt VLAIO subsidie van €250.000


Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO; voorheen bekend als IWT of Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) heeft een subsidie van 250.000 euro toegekend voor onderzoek en ontwikkeling van LYO-ID, een gebruiker- & patiëntvriendelijk intradermaal injectietoestel geschikt voor gevriesdroogde geneesmiddelen.

Novosanis heeft de ontwikkeling van LYO-ID gestart, een toestel gebaseerd op haar eerder ontwikkelde VAX-ID™ toestel. Het LYO-ID toestel is geschikt voor het verbeteren van intradermale injectie van gevriesdroogde geneesmiddelen, waaronder vaccins. Vanuit technologisch oogpunt heeft het toestel een unieke architectuur, bestaande uit twee kamers die verbonden kunnen worden en waarbij kleine volumes van zowel poeder als vloeistof gemengd worden alvorens te injecteren. Gelijkaardig aan VAX-ID™ zal ook LYO-ID accurate intradermale injecties toelaten. In combinatie met het gebruiksgemak zal LYO-ID fouten voorkomen die momenteel een risico vormen bij intradermale injecties. Bovendien kunnen gevriesdroogde vaccins opgeslagen en verzonden worden op kamertemperatuur waardoor er kosten bespaard worden bij de koude keten.

AZ Groeninge en AZ Maria Middelares werken al jaren structureel samen voor de behandeling van patiënten met hartlijden. Zij beschikken hiervoor sinds meer dan acht jaar over een door de Vlaamse Gemeenschap verleende erkenning voor het zorgprogramma cardiale pathologie (hartkatheterisatie en cardiochirurgie). Daarnaast ondertekenden de twee ziekenhuizen op 15 juli 2015 met het OLV van Lourdesziekenhuis uit Waregem de netwerkovereenkomst E17. Op die manier geeft het netwerk concreet vorm aan de ambitie om via onderlinge samenwerking kwaliteitsvolle en regionaal verankerde zorg te blijven aanbieden.AZ Groeninge en AZ Maria Middelares zijn binnen het E17-netwerk tot de conclusie gekomen dat zij naast cardiologie ook best structureel samenwerken inzake diagnostiek en de behandeling van oncologische aandoeningen. De concrete modaliteiten worden momenteel verder uitgewerkt in overleg met de betrokken diensten. Het is trouwens ook de bedoeling dat deze aanpak de bestaande oncologische samenwerking tussen het OLV van Lourdesziekenhuis en AZ Groeninge verder versterkt. Zodoende zou er binnen een ziekenhuisnetwerk voor de ruime regio tussen Gent, Waregem en Kortrijk een mooi complementair aanbod ontstaan waarbij zowel AZ Maria Middelares als AZ Groeninge een hoogtechnologisch platform aanbieden in respectievelijk cardiologische en oncologische expertzorg en dit ten dienste stellen van alle partners in het netwerk. Op die manier worden bestaande infrastructuur en expertise beter gevaloriseerd en spelen de netwerkziekenhuizen in op de nieuwe politieke beleidsvisies. Novosanis ontvangt VLAIO subsidie van €250.000 Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO; voorheen bekend als IWT of Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) heeft een subsidie van 250.000 euro toegekend voor onderzoek en ontwikkeling van LYO-ID, een gebruiker- & patiëntvriendelijk intradermaal injectietoestel geschikt voor gevriesdroogde geneesmiddelen. Novosanis heeft de ontwikkeling van LYO-ID gestart, een toestel gebaseerd op haar eerder ontwikkelde VAX-ID™ toestel. Het LYO-ID toestel is geschikt voor het verbeteren van intradermale injectie van gevriesdroogde geneesmiddelen, waaronder vaccins. Vanuit technologisch oogpunt heeft het toestel een unieke architectuur, bestaande uit twee kamers die verbonden kunnen worden en waarbij kleine volumes van zowel poeder als vloeistof gemengd worden alvorens te injecteren. Gelijkaardig aan VAX-ID™ zal ook LYO-ID accurate intradermale injecties toelaten. In combinatie met het gebruiksgemak zal LYO-ID fouten voorkomen die momenteel een risico vormen bij intradermale injecties. Bovendien kunnen gevriesdroogde vaccins opgeslagen en verzonden worden op kamertemperatuur waardoor er kosten bespaard worden bij de koude keten.