Met de psychiatrische spoedopvang - epsi - is het mogelijk om de klok rond de opvang en de begeleiding van personen die in een acute psychische crisis verkeren te verzekeren. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de algemene spoedopname.

Het dagziekenhuis organiseert zowat al zijn therapieën in het 'Huis van Beweging', een mooie, verbouwde hoeve net achter het ziekenhuis, rustig gelegen in het groen, met zowel over indoor als over outdoor therapieruimtes.

Voor deze afdeling is laagdrempeligheid cruciaal. Preventie en behandeling gebeuren op basis van ziekenhuisbrede evidencebased zorgprotocols zoals voor alcoholontwenning, suïcidepreventie en vrijheidsbeperking. De kerntaken zijn spoedeisende psychiatrie, liaisonpsychiatrie, kortdurende behandeling en de ambulante behandeling. Het beleid is gericht op een snel herstel en een kort ziekenhuisverblijf met opstart van ambulante zorg, o.a. via ons dagziekenhuis. Het intern liaisonteam zorgt voor ondersteuning op de somatische diensten van het ziekenhuis.

Met de psychiatrische spoedopvang - epsi - is het mogelijk om de klok rond de opvang en de begeleiding van personen die in een acute psychische crisis verkeren te verzekeren. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de algemene spoedopname. Het dagziekenhuis organiseert zowat al zijn therapieën in het 'Huis van Beweging', een mooie, verbouwde hoeve net achter het ziekenhuis, rustig gelegen in het groen, met zowel over indoor als over outdoor therapieruimtes. Voor deze afdeling is laagdrempeligheid cruciaal. Preventie en behandeling gebeuren op basis van ziekenhuisbrede evidencebased zorgprotocols zoals voor alcoholontwenning, suïcidepreventie en vrijheidsbeperking. De kerntaken zijn spoedeisende psychiatrie, liaisonpsychiatrie, kortdurende behandeling en de ambulante behandeling. Het beleid is gericht op een snel herstel en een kort ziekenhuisverblijf met opstart van ambulante zorg, o.a. via ons dagziekenhuis. Het intern liaisonteam zorgt voor ondersteuning op de somatische diensten van het ziekenhuis.