Het AZ Herentals is uiteraard enorm opgetogen over het behalen van het kwaliteitslabel van het Nederlands Instituut voor Kwaliteit van zorg. Algemeen directeur Rudy Van Ballaer: "Het AZ Herentals heeft altijd al gewerkt aan patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg, vandaar ook onze missie 'Wij staan borg voor kwaliteit en zorg'. Maar dat is niet te vergelijken met het zeer uitgebreide en strenge normenkader waaraan je voor een dergelijk kwaliteitslabel moet voldoen.'

De toetsing aan de eisenpakketten van het internationale accreditatieprogramma Niaz-Qmentum is zeer grondig gebeurd. 'In december heeft een team van 7 auditoren vier dagen lang het ziekenhuis doorkruist en heeft daarbij medewerkers en patiënten gevolgd en bevraagd over de manier van werken', gaat Rudy Van Ballaer verder. 'Daarbij werden ongeveer 1900 normen afgetoetst, wat maar aangeeft hoe uitgebreid de doorlichting was.'

Het AZ Herentals is dan ook trots om deze erkenning te mogen ontvangen. 'Het toont aan dat we als instelling kwaliteitsvol werk leveren, met oog voor voortdurende kwaliteitsverbetering, maar ook dat we beschikken over medewerkers die met heel hun hart veilige zorg van hoge kwaliteit nastreven. Zonder de inspanning van elk van hen zouden we nooit zover geraakt zijn. Dit is tenslotte teamwork.'

In de beoordeling van Niaz werd het AZ Herentals geroemd voor een aantal zaken die er in positieve zin bovenuit staken, zoals de hartelijke en hoffelijke houding van medewerkers en de aangename, moderne omgeving voor patiënten en medewerkers. Ook het elektronisch systeem waarmee patiënten via een badge gevolgd en opgeroepen worden bij consultaties, was een pluspunt. Verder kwamen nog de zorgvuldigheid bij de aankoop en het onderhoud van medische apparatuur en de aanwezigheid van een verbetercultuur, kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterprojecten als complimenten naar voren in de beoordeling.

Het AZ Herentals is uiteraard enorm opgetogen over het behalen van het kwaliteitslabel van het Nederlands Instituut voor Kwaliteit van zorg. Algemeen directeur Rudy Van Ballaer: "Het AZ Herentals heeft altijd al gewerkt aan patiëntveiligheid en kwaliteitsvolle zorg, vandaar ook onze missie 'Wij staan borg voor kwaliteit en zorg'. Maar dat is niet te vergelijken met het zeer uitgebreide en strenge normenkader waaraan je voor een dergelijk kwaliteitslabel moet voldoen.' De toetsing aan de eisenpakketten van het internationale accreditatieprogramma Niaz-Qmentum is zeer grondig gebeurd. 'In december heeft een team van 7 auditoren vier dagen lang het ziekenhuis doorkruist en heeft daarbij medewerkers en patiënten gevolgd en bevraagd over de manier van werken', gaat Rudy Van Ballaer verder. 'Daarbij werden ongeveer 1900 normen afgetoetst, wat maar aangeeft hoe uitgebreid de doorlichting was.'Het AZ Herentals is dan ook trots om deze erkenning te mogen ontvangen. 'Het toont aan dat we als instelling kwaliteitsvol werk leveren, met oog voor voortdurende kwaliteitsverbetering, maar ook dat we beschikken over medewerkers die met heel hun hart veilige zorg van hoge kwaliteit nastreven. Zonder de inspanning van elk van hen zouden we nooit zover geraakt zijn. Dit is tenslotte teamwork.'In de beoordeling van Niaz werd het AZ Herentals geroemd voor een aantal zaken die er in positieve zin bovenuit staken, zoals de hartelijke en hoffelijke houding van medewerkers en de aangename, moderne omgeving voor patiënten en medewerkers. Ook het elektronisch systeem waarmee patiënten via een badge gevolgd en opgeroepen worden bij consultaties, was een pluspunt. Verder kwamen nog de zorgvuldigheid bij de aankoop en het onderhoud van medische apparatuur en de aanwezigheid van een verbetercultuur, kwaliteitsmanagementsysteem en verbeterprojecten als complimenten naar voren in de beoordeling.