In het Gentse ziekenhuis is 97% van de medewerkers gevaccineerd tegen corona. Vorig jaar liet ook 78% van het personeel zich inenten tegen de griep. Dit jaar hoopt men de kaap van de 80% te ronden. Klinisch bioloog dokter Louis Ide van de dienst ziekenhuishygiëne legt het uit in een persbericht: "We zetten alles op alles om onze patiënten en onszelf maximaal te beschermen tegen griep. Ons ziekenhuis is gestructureerd volgens straten. We maken alle straten warm om in een zogenoemde 'street fight' -maar vooral samen als één ziekenhuis- een vaccinatiegraad van 80% te halen."

Marathonsessies

Voor artsen, medewerkers en vrijwilligers is de griepprik in AZ Jan Palfijn elk jaar gratis. Maar zich laten inenten blijft wel een eigen vrije keuze. Op dinsdag 9 november startten de vaccinaties waarbij prof. Steven Van Gucht de spits afbeet. Daarna volgt het zorgpersoneel. De vaccinaties in AZ Jan Palfijn zijn telkens marathonsessies waarbij tot 150 personen per uur worden ingeënt. Dat gebeurt gratis op verschillende tijdstippen in november.

In het Gentse ziekenhuis is 97% van de medewerkers gevaccineerd tegen corona. Vorig jaar liet ook 78% van het personeel zich inenten tegen de griep. Dit jaar hoopt men de kaap van de 80% te ronden. Klinisch bioloog dokter Louis Ide van de dienst ziekenhuishygiëne legt het uit in een persbericht: "We zetten alles op alles om onze patiënten en onszelf maximaal te beschermen tegen griep. Ons ziekenhuis is gestructureerd volgens straten. We maken alle straten warm om in een zogenoemde 'street fight' -maar vooral samen als één ziekenhuis- een vaccinatiegraad van 80% te halen." MarathonsessiesVoor artsen, medewerkers en vrijwilligers is de griepprik in AZ Jan Palfijn elk jaar gratis. Maar zich laten inenten blijft wel een eigen vrije keuze. Op dinsdag 9 november startten de vaccinaties waarbij prof. Steven Van Gucht de spits afbeet. Daarna volgt het zorgpersoneel. De vaccinaties in AZ Jan Palfijn zijn telkens marathonsessies waarbij tot 150 personen per uur worden ingeënt. Dat gebeurt gratis op verschillende tijdstippen in november.