De opdrachtverklaring van het ziekenhuis was dringend aan een update toe. De samenleving en ook de gezondheidszorg en de visie op goede gezondheidszorg is veranderd. Kwaliteit is vandaag niet langer vrijblijvend: er moeten bewijzen op tafel komen. Az West doet dat via JCI-accreditering.

Uit de nieuwe missie moet de grote aandacht voor aantoonbare kwalitatieve zorg naar voor komen. Az West richt zich op alle patiënten uit de Westkust en een groot stuk van de Westhoek, maar ook voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging, rang, stand. Die visie reflecteert zich in de naam az West: een regionaal ziekenhuis dat zorg aanbiedt op mensenmaat en waar de patiënt geen nummer is. Respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, openheid en toegankelijkheid zijn waarden die centraal staan.

Paul Verhaeghe, voorzitter van de raad van bestuur: "We waren op zoek naar een naam die de lading beter dekt: we zijn er voor iedereen uit de streek, ongeacht levensbeschouwing."

De opdrachtverklaring van het ziekenhuis was dringend aan een update toe. De samenleving en ook de gezondheidszorg en de visie op goede gezondheidszorg is veranderd. Kwaliteit is vandaag niet langer vrijblijvend: er moeten bewijzen op tafel komen. Az West doet dat via JCI-accreditering.Uit de nieuwe missie moet de grote aandacht voor aantoonbare kwalitatieve zorg naar voor komen. Az West richt zich op alle patiënten uit de Westkust en een groot stuk van de Westhoek, maar ook voor iedereen ongeacht geloofsovertuiging, rang, stand. Die visie reflecteert zich in de naam az West: een regionaal ziekenhuis dat zorg aanbiedt op mensenmaat en waar de patiënt geen nummer is. Respect, gelijkwaardigheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid, openheid en toegankelijkheid zijn waarden die centraal staan.Paul Verhaeghe, voorzitter van de raad van bestuur: "We waren op zoek naar een naam die de lading beter dekt: we zijn er voor iedereen uit de streek, ongeacht levensbeschouwing."