Het ziekenhuis zocht een partner die haar visie rond een ziekenhuisbreed geïntegreerd patiëntendossier onderschreef. Een werkinstrument waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat, met een snelle beschikbaarheid van alle relevante informatie. Een EPD zorgt als motor van onze organisatie voor de operationele ondersteuning van de zorg en de optimalisatie van de klinische, logistieke en administratieve processen. Het meet en verbetert de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en waarborgt de rechten en privacy van onze patiënten.

Op basis van een selectietraject werd de medische samenwerking met UZ Brussel met Primuz als EPD, door verschillende betrokken actoren naar voor geschoven. De samenwerking die zowel door de Raad van Bestuur als de Medische Raad gesteund werd, is op 2 december officieel bekrachtigd.

De medische samenwerking onder alle deelnemende ziekenhuizen maakt een kostenbesparende verdere ontwikkeling en onderhoud van de Primuz software mogelijk. Met zijn HIMMS EMRAM stage 6 klassering, wijst Primuz op een verregaande digitalisering van het zorgproces. "Primuz biedt alle functionaliteiten die onze zorgverstrekkers nodig achten" aldus hoofdarts dr. Rudy Vossaert. "Meer nog, er is een duidelijke visie en ambitie naar verdere ontwikkeling van clinical decision support, portaalfunctie, Mobile Health en datawarehousing."

Frank Verbeke, algemeen directeur - dagelijks bestuurder benadrukt eveneens de rol van de implementatiepartner CTG Health Solutions als een bijkomende troef voor een snelle en vlotte ziekenhuisbrede implementatie. "Vanaf april 2017 moet een gefaseerde uitrol gespreid over 30 maanden er voor zorgen dat ons ziekenhuis zijn ambities en doelstellingen qua informatisering van de zorg effectief kan realiseren. Bovendien versterken we onze regionale samenwerking met eerste en tweede lijn en bouwen we mee aan het plan e-Gezondheid met focus op multidisciplinaire samenwerking."

Het ziekenhuis zocht een partner die haar visie rond een ziekenhuisbreed geïntegreerd patiëntendossier onderschreef. Een werkinstrument waarbij de zorg voor de patiënt centraal staat, met een snelle beschikbaarheid van alle relevante informatie. Een EPD zorgt als motor van onze organisatie voor de operationele ondersteuning van de zorg en de optimalisatie van de klinische, logistieke en administratieve processen. Het meet en verbetert de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en waarborgt de rechten en privacy van onze patiënten. Op basis van een selectietraject werd de medische samenwerking met UZ Brussel met Primuz als EPD, door verschillende betrokken actoren naar voor geschoven. De samenwerking die zowel door de Raad van Bestuur als de Medische Raad gesteund werd, is op 2 december officieel bekrachtigd. De medische samenwerking onder alle deelnemende ziekenhuizen maakt een kostenbesparende verdere ontwikkeling en onderhoud van de Primuz software mogelijk. Met zijn HIMMS EMRAM stage 6 klassering, wijst Primuz op een verregaande digitalisering van het zorgproces. "Primuz biedt alle functionaliteiten die onze zorgverstrekkers nodig achten" aldus hoofdarts dr. Rudy Vossaert. "Meer nog, er is een duidelijke visie en ambitie naar verdere ontwikkeling van clinical decision support, portaalfunctie, Mobile Health en datawarehousing."Frank Verbeke, algemeen directeur - dagelijks bestuurder benadrukt eveneens de rol van de implementatiepartner CTG Health Solutions als een bijkomende troef voor een snelle en vlotte ziekenhuisbrede implementatie. "Vanaf april 2017 moet een gefaseerde uitrol gespreid over 30 maanden er voor zorgen dat ons ziekenhuis zijn ambities en doelstellingen qua informatisering van de zorg effectief kan realiseren. Bovendien versterken we onze regionale samenwerking met eerste en tweede lijn en bouwen we mee aan het plan e-Gezondheid met focus op multidisciplinaire samenwerking."