Het ziekenhuis kon daarvoor rekenen op de hulp van zo'n 135 vrijwilligers en 27 wagens van Rode Kruis-Vlaanderen. Campus Rooienberg heeft er ook al een verhuisdag opzitten, de tweede volgt 17 oktober. Campus Leopoldstraat is over drie dagen gespreid: 15, 17 en 18 oktober. Op 3 dagen tijd verhuizen in totaal ongeveer 300 patiënten. "Een nooit geziene verhuisoperatie in de Mechelse regio", zegt Jan Ennekens (algemeen directeur). Een groep consultants hielp de verhuis voor te bereiden.

Track en trace

Om lange wachttijden enerzijds en het aantal briefings - en de bijhorende risico's op fouten bij informatieoverdracht - anderzijds te beperken, opteerde het ziekenhuis ervoor om patiënten door eenzelfde team van Rode Kruis-vrijwilligers van bed tot bed te laten verhuizen.

Een track and tracesysteem moet toelaten om na te gaan waar in de verhuisoperatie een patiënt zich precies bevindt. Zo draagt elke patiënt een identificatiebandje dat op vier momenten gescand wordt: op de kamer in het oude ziekenhuis, bij het binnengaan van de ziekenwagen, bij aankomst in de ingang van het nieuwe ziekenhuis én op de kamer in het nieuwe ziekenhuis. Een coördinatiecel staat in voor de algemene opvolging van de verhuis.

De overbrenging van de patiënten is de laatste fase van de verhuisbeweging. Alle ondersteunende diensten zijn reeds enkele weken operationeel in het nieuwe ziekenhuis. In de nieuwbouw is plaats voor 654 ziekenhuisbedden. Het dagziekenhuis telt 96 plaatsen.

Verhuis AZ Sint-Maarten: enkele cijfers...

  • Verhuis van zo'n 300 patiënten over drie dagen.
  • Verhuis van 4000 m³ materiaal - 2000 lopende meter archief.
  • Verhuis 15/10: 135 vrijwilligers en 27 wagens (20 ambulances, 5 minibussen, 2 rolwagenvervoer)
  • Inzet van alle personeelsleden en artsen in de verhuisweek
  • Inzet van 180 extra vrijwilligers in de verhuisweek (vrienden en familie van ziekenhuismedewerkers)
Het ziekenhuis kon daarvoor rekenen op de hulp van zo'n 135 vrijwilligers en 27 wagens van Rode Kruis-Vlaanderen. Campus Rooienberg heeft er ook al een verhuisdag opzitten, de tweede volgt 17 oktober. Campus Leopoldstraat is over drie dagen gespreid: 15, 17 en 18 oktober. Op 3 dagen tijd verhuizen in totaal ongeveer 300 patiënten. "Een nooit geziene verhuisoperatie in de Mechelse regio", zegt Jan Ennekens (algemeen directeur). Een groep consultants hielp de verhuis voor te bereiden.Track en traceOm lange wachttijden enerzijds en het aantal briefings - en de bijhorende risico's op fouten bij informatieoverdracht - anderzijds te beperken, opteerde het ziekenhuis ervoor om patiënten door eenzelfde team van Rode Kruis-vrijwilligers van bed tot bed te laten verhuizen.Een track and tracesysteem moet toelaten om na te gaan waar in de verhuisoperatie een patiënt zich precies bevindt. Zo draagt elke patiënt een identificatiebandje dat op vier momenten gescand wordt: op de kamer in het oude ziekenhuis, bij het binnengaan van de ziekenwagen, bij aankomst in de ingang van het nieuwe ziekenhuis én op de kamer in het nieuwe ziekenhuis. Een coördinatiecel staat in voor de algemene opvolging van de verhuis. De overbrenging van de patiënten is de laatste fase van de verhuisbeweging. Alle ondersteunende diensten zijn reeds enkele weken operationeel in het nieuwe ziekenhuis. In de nieuwbouw is plaats voor 654 ziekenhuisbedden. Het dagziekenhuis telt 96 plaatsen.Verhuis AZ Sint-Maarten: enkele cijfers...