Het AZ Turnhout is met het bekomen van dit NIAZ-label het eerste Kempense ziekenhuis dat deze vorm van accreditatie verwerft. Zes auditoren van NIAZ bezochten in januari een week lang de 2 campussen van AZ Turnhout voor een grondige controle. Door 1325 normen te toetsen aan de praktijk gingen ze na of er op een kwaliteitsvolle en veilige manier gewerkt wordt. Van opname tot ontslag, van patiëntidentificatie tot de veiligheid van medische apparatuur, alles werd onder de loep genomen. Het traject dat een patiënt doorloopt werd van A tot Z gevolgd. De werking van het ziekenhuis werd geobserveerd en geëvalueerd aan de hand van gesprekken met medewerkers uit alle diensten van de organisatie en documenten die ter inzage werden voorgelegd. Ook patiënten en externe zorgpartners zoals huisartsen werden bevraagd.

Het AZ Turnhout is met het bekomen van dit NIAZ-label het eerste Kempense ziekenhuis dat deze vorm van accreditatie verwerft. Zes auditoren van NIAZ bezochten in januari een week lang de 2 campussen van AZ Turnhout voor een grondige controle. Door 1325 normen te toetsen aan de praktijk gingen ze na of er op een kwaliteitsvolle en veilige manier gewerkt wordt. Van opname tot ontslag, van patiëntidentificatie tot de veiligheid van medische apparatuur, alles werd onder de loep genomen. Het traject dat een patiënt doorloopt werd van A tot Z gevolgd. De werking van het ziekenhuis werd geobserveerd en geëvalueerd aan de hand van gesprekken met medewerkers uit alle diensten van de organisatie en documenten die ter inzage werden voorgelegd. Ook patiënten en externe zorgpartners zoals huisartsen werden bevraagd.