In juni 2016 was er een proefaudit, als voorbereiding op de "echte" audit. Deze laatste vond plaats van 29 mei tot en met 2 juni 2017. Zeven externe auditoren van NIAZ controleerden dit jaar in AZ Zeno meer dan 2.300 normcriteria, waaronder patiëntidentificatie, handhygiëne, continuïteit van informatieoverdracht,... Ze keken heel veel documenten in, maar bevroegen ook actief medewerkers, artsen en patiënten op de twee campussen. Trajecten die de patiënten doorlopen werden van A tot Z onder de loep genomen.

Op 4 september kwam het NIAZ met de resultaten. AZ Zeno heeft het kwaliteitslabel behaald en een zeer goed rapport gekregen. Op de normensets waaraan het ziekenhuis moest voldoen om de accreditering te behalen - domeinen als handhygiëne, infectiepreventie, oncologische zorg of rampenplanning waarvan verschillende aspecten werden onderzocht - scoort het ziekenhuis gemiddeld 96,9%. Voor sommige normensets - revalidatiezorg, governance en geestelijke gezondheidszorg - werd zelfs de maximumscore behaald.

"We zijn ontzettend trots op dit resultaat", zegt Frank Lescrauwaet, algemeen directeur. "Kwaliteit en veiligheid zitten vervat in onze missie en visie én veiligheid is één van de speerpunten in onze huidige strategie. Met deze accreditering geven we een krachtig signaal aan patiënten en verwijzers: AZ Zeno is een veilig en goed georganiseerd ziekenhuis."

De auditoren gaven bijzondere complimenten voor:

  • Het ontwikkelen van projectoverleg om dienstoverschrijdende verbeterpunten aan te pakken De gedetailleerde uitwerking van de noodprocedures De implementatie van een uitgebreid Leer Management Systeem De handhygiëne bij alle medewerkers en artsen Het telefonisch contact met de patiënt na ontslag De aandacht voor dosisreductie bij röntgenstraling De voelbare betrokkenheid van alle medewerkers bij kwaliteitsverbetering

Met het kwaliteitslabel naar de nieuwbouw

Tijdens de accreditatie zijn er ook heel wat stappen gezet in het uniform maken en afstemmen van procedures, wat een mooie voorbereiding was op de integratie en verhuis naar een gloednieuw ziekenhuis in 2018.

In juni 2016 was er een proefaudit, als voorbereiding op de "echte" audit. Deze laatste vond plaats van 29 mei tot en met 2 juni 2017. Zeven externe auditoren van NIAZ controleerden dit jaar in AZ Zeno meer dan 2.300 normcriteria, waaronder patiëntidentificatie, handhygiëne, continuïteit van informatieoverdracht,... Ze keken heel veel documenten in, maar bevroegen ook actief medewerkers, artsen en patiënten op de twee campussen. Trajecten die de patiënten doorlopen werden van A tot Z onder de loep genomen. Op 4 september kwam het NIAZ met de resultaten. AZ Zeno heeft het kwaliteitslabel behaald en een zeer goed rapport gekregen. Op de normensets waaraan het ziekenhuis moest voldoen om de accreditering te behalen - domeinen als handhygiëne, infectiepreventie, oncologische zorg of rampenplanning waarvan verschillende aspecten werden onderzocht - scoort het ziekenhuis gemiddeld 96,9%. Voor sommige normensets - revalidatiezorg, governance en geestelijke gezondheidszorg - werd zelfs de maximumscore behaald."We zijn ontzettend trots op dit resultaat", zegt Frank Lescrauwaet, algemeen directeur. "Kwaliteit en veiligheid zitten vervat in onze missie en visie én veiligheid is één van de speerpunten in onze huidige strategie. Met deze accreditering geven we een krachtig signaal aan patiënten en verwijzers: AZ Zeno is een veilig en goed georganiseerd ziekenhuis."De auditoren gaven bijzondere complimenten voor:Met het kwaliteitslabel naar de nieuwbouwTijdens de accreditatie zijn er ook heel wat stappen gezet in het uniform maken en afstemmen van procedures, wat een mooie voorbereiding was op de integratie en verhuis naar een gloednieuw ziekenhuis in 2018.