Het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York is het oudste en het grootste geprivatiseerde oncologiecentrum ter wereld. Het heeft nu een onderzoeksovereenkomst afgesloten met Philips om het inzicht in pancreascarcinoom te helpen verbeteren en bij te dragen aan de vooruitgang van precisie-oncologie.

Met behulp van het Philips-platform InetlliSpace Genomics gaan beide organisaties samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken en op informatica gebaseerde benaderingen voor geavanceerde precisiediagnostiek, om zo de carcinogene factoren op het niveau van individuele cellen bloot te leggen. Door op celniveau met hoge resolutie datgene in beeld te brengen wat bij iemand kanker veroorzaakt, kan beter worden bepaald welke (combinatie)therapie het geschiktst is om tumorgroei te bestrijden, namelijk via een precisiebenadering die gericht is tegen de grondoorzaak. De resultaten van de samenwerking worden via het Philips-platform beschikbaar gemaakt als onderzoekstoepassingen ter versterking van de nieuwste methoden voor genoomsequencing, analyse en kankeronderzoek.

Pancreascarcinoom is wereldwijd de op zes na meest voorkomende doodsoorzaak onder kankerpatiënten, waarbij slechts vijf procent van de patiënten na diagnose vijf jaar of langer overleeft. Bij de diagnose komt slechts vijf tot tien procent van de patiënten in aanmerking voor chirurgie, momenteel de enige potentieel curatieve behandelingsmogelijkheid. Bij de meeste patiënten wordt de kanker pas laat ontdekt, na uitzaaiing buiten de pancreas naar andere vitale delen. In dat stadium reageert de ziekte niet meer op conventionele chemotherapieën.

Met de huidige technologieën is sequentiebepaling en analyse van een heterogeen monster mogelijk, maar het blijft een uitdaging om vat te krijgen op details op celniveau, waar elk genetisch mechanisme afzonderlijk de tumorgroei in stand kan houden. Pancreascarcinoom is met name een uitdaging gezien de extensieve infiltratie in het bindweefsel, wat het moeilijk maakt om alle celvariaties in kaart te brengen. De mogelijkheid om de variatie aan genetische defecten te ontleden en in kaart te brengen zal leiden tot effectievere karakterisering van pancreascarcinoom.

"Onze samenwerking met Philips zal een snelle ontwikkeling mogelijk maken van ons inzicht in de klinisch significante aspecten van intratumorale heterogeniteit bij en tussen patiënten, en duidelijk maken hoe we deze kennis optimaal kunnen inzetten ten behoeve van de patiënt", aldus dr. Iacobuzio-Donahue, gastro-intestinaal patholoog.

"Pancreascarcinoom wordt vaak pas in de late ontwikkelingsstadia ontdekt, hetgeen voor zowel de patiënt als de arts bijzonder moeilijke omstandigheden oplevert", zegt Henk van Houten, Chief Technology Officer bij Philips. "Dankzij de samenwerking met Memorial Sloan Kettering en de deskundigen daar kunnen we de geavanceerde mogelijkheden van ons platform IntelliSpace Genomics gebruiken om nieuwe inzichten op te doen in de oorsprong, ontwikkeling en optimale behandeling van pancreascarcinoom. Die inzichten kunnen vervolgens met zorgverleners worden gedeeld om te helpen de behandelingsresultaten voor patiënten te verbeteren. Ons uiteindelijke doel is om deze bevindingen te vertalen in preciezere diagnostiek en behandelingen om deze vreselijke ziekte te bestrijden."

Het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York is het oudste en het grootste geprivatiseerde oncologiecentrum ter wereld. Het heeft nu een onderzoeksovereenkomst afgesloten met Philips om het inzicht in pancreascarcinoom te helpen verbeteren en bij te dragen aan de vooruitgang van precisie-oncologie. Met behulp van het Philips-platform InetlliSpace Genomics gaan beide organisaties samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe methodieken en op informatica gebaseerde benaderingen voor geavanceerde precisiediagnostiek, om zo de carcinogene factoren op het niveau van individuele cellen bloot te leggen. Door op celniveau met hoge resolutie datgene in beeld te brengen wat bij iemand kanker veroorzaakt, kan beter worden bepaald welke (combinatie)therapie het geschiktst is om tumorgroei te bestrijden, namelijk via een precisiebenadering die gericht is tegen de grondoorzaak. De resultaten van de samenwerking worden via het Philips-platform beschikbaar gemaakt als onderzoekstoepassingen ter versterking van de nieuwste methoden voor genoomsequencing, analyse en kankeronderzoek.Pancreascarcinoom is wereldwijd de op zes na meest voorkomende doodsoorzaak onder kankerpatiënten, waarbij slechts vijf procent van de patiënten na diagnose vijf jaar of langer overleeft. Bij de diagnose komt slechts vijf tot tien procent van de patiënten in aanmerking voor chirurgie, momenteel de enige potentieel curatieve behandelingsmogelijkheid. Bij de meeste patiënten wordt de kanker pas laat ontdekt, na uitzaaiing buiten de pancreas naar andere vitale delen. In dat stadium reageert de ziekte niet meer op conventionele chemotherapieën. Met de huidige technologieën is sequentiebepaling en analyse van een heterogeen monster mogelijk, maar het blijft een uitdaging om vat te krijgen op details op celniveau, waar elk genetisch mechanisme afzonderlijk de tumorgroei in stand kan houden. Pancreascarcinoom is met name een uitdaging gezien de extensieve infiltratie in het bindweefsel, wat het moeilijk maakt om alle celvariaties in kaart te brengen. De mogelijkheid om de variatie aan genetische defecten te ontleden en in kaart te brengen zal leiden tot effectievere karakterisering van pancreascarcinoom."Onze samenwerking met Philips zal een snelle ontwikkeling mogelijk maken van ons inzicht in de klinisch significante aspecten van intratumorale heterogeniteit bij en tussen patiënten, en duidelijk maken hoe we deze kennis optimaal kunnen inzetten ten behoeve van de patiënt", aldus dr. Iacobuzio-Donahue, gastro-intestinaal patholoog."Pancreascarcinoom wordt vaak pas in de late ontwikkelingsstadia ontdekt, hetgeen voor zowel de patiënt als de arts bijzonder moeilijke omstandigheden oplevert", zegt Henk van Houten, Chief Technology Officer bij Philips. "Dankzij de samenwerking met Memorial Sloan Kettering en de deskundigen daar kunnen we de geavanceerde mogelijkheden van ons platform IntelliSpace Genomics gebruiken om nieuwe inzichten op te doen in de oorsprong, ontwikkeling en optimale behandeling van pancreascarcinoom. Die inzichten kunnen vervolgens met zorgverleners worden gedeeld om te helpen de behandelingsresultaten voor patiënten te verbeteren. Ons uiteindelijke doel is om deze bevindingen te vertalen in preciezere diagnostiek en behandelingen om deze vreselijke ziekte te bestrijden."