...

De ministerraad voert daarmee uit wat het begin dit jaar met de Gemeenschappen op de Interministeriële Conferentie overeenkwam. Vlaanderen mag 9 nieuwe toestellen plaatsen, Wallonië 7 en Brussel 2.Het totale aantal MRI-toestellen stijgt daarmee van 121 naar 139 - een uitbreiding met 15%, onderstreept minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Vandaag worden volgens haar te veel CT-scans uitgevoerd waar eigenlijk een MRI is aangewezen. Daarmee krijgen patiënten niet het meest geschikte onderzoek, en worden ze ook nog eens nodeloos blootgesteld aan röntgenstraling.De volgende stap is dat de verschillende deelstaten nu de toestellen toewijzen aan ziekenhuizen. Binnen één à twee jaar moeten de nieuwe toestellen operationeel zijn.Volgens Health at a Glance 2019 zit België wat het aantal toestellen per miljoen inwoners betreft, onder het Oeso-gemiddelde (35 landen), zowel voor MRI als CT. Is dat een goede of een slechte zaak voor België? Het rapport stelt dat er geen richtlijnen voorhanden zijn om het juiste aantal te bepalen. Voor MRI is de 'achterstand' in ieder geval wel een stuk groter dan voor CT. Met 23 CT-toestellen per miljoen inwoners in 2017 zit België onder het gemiddelde aantal van 23. In het rijtje van 35 landen komt het daarmee op de 17de plaats (ongeveer de mediaan). Daarnaast telt ons land 11,5 MRI-toestellen per miljoen inwoners - in hetzelfde jaar. Het Oeso-gemiddelde is hier 16,5 toestellen. En België komt pas op de 25ste plaats in hetzelfde rijtje.België telde in 2017 bijna twee keer meer CT-scans dan MRI-toestellen. In de meeste landen is de verhouding gelijkmatiger. Maar België gebruikt beide soorten toestellen duidelijk meer dan gemiddeld. Het voerde 201 CT-scans per 1.000 inwoners uit in 2017 en zit daarmee op de 7de plaats in een rijtje van 31 Oeso-landen. Het Oeso-gemiddelde is 148. Op tien jaar tijd nam het aantal CT-scans met 19% toe, de gemiddelde toename in de Oeso-landen bedroeg 56%.België maakte in 2017 94 MRI-scans per 1.000 inwoners. Het kwam daarmee op plaats 5 van de 31 Oeso-landen die over dit soort cijfers beschikken. Het Oesogemiddelde bedroeg 48. In België verdubbelde het aantal MRI-scans bijna op 10 jaar tijd (plus 96%). In de Oeso-landen tezamen bedroeg de groei 67%. De evolutie die minister De Block wil bewerkstelligen, lijkt dus al een tijdje te zijn ingezet - wat dan een goede zaak zou moeten zijn.Deze cijfers vertellen overigens weinig over het rationeel gebruik van beeldvorming. In België, met name, werd onderzocht hoeveel variatie er bestaat in het gebruik. Het Oeso-rapport vermeldt Riziv-cijfers: een praktijkvariatie van meer dan 50%.