...

De BMA moest oordelen over de fusie tussen het Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons Borinage, ook bekend als Hôpital Ambroise Paré (HAP), en Pôle Hospitalier Jolimont (PHJ). HAP is een openbaar algemeen ziekenhuis met universitair karakter, met één vestiging in Bergen. PHJ is een privaat algemeen ziekenhuis, met zes vestigingen in de provincies Henegouwen en Waals-Brabant. De algemene ziekenhuisactiviteiten van HAP en PHJ worden samengevoegd in een nieuwe juridische entiteit, vzw CHU HELORA.De BMA moest nagaan of de voordelen van de fusie wel opwegen tegen de risico's van een vermindering van het aantal onafhankelijke zorginstellingen in de regio. Ze ontwikkelde een specifieke analysemethode voor de ziekenhuissector die rekening houdt met de relevante wetgeving. De analyse onderscheidt twee productmarkten, met name de 'markt voor hospitalisaties' (exclusief hospitalisaties in psychiatrische ziekenhuizen) en de 'markt voor gespecialiseerde ambulante zorgen'.Geen impact op zorgaanbod of prijsUit de analyse bleek dat in de betrokken zorggebieden op beide markten ook andere algemene ziekenhuizen en zorgaanbieders actief zijn. "Het lijkt ook onwaarschijnlijk dat het zorgaanbod zal verslechteren in termen van capaciteit, diversiteit en toegankelijkheid," stelt de BMA. Volgens de BMA is er evenmin een risico op een verhoging van kamer- of ereloonsupplementen, gezien het regelgevend kader. De BMA stelde ook vast dat de arbeidsvoorwaarden voor het personeel gelijk zouden blijven of en te verbeteren. De BMA keurde op 21 december 2023 de voorgestelde fusie dan ook zonder voorwaarden goed.De nieuwe analysemethode zal voortaan worden toegepast op alle ziekenhuisfusies. De BMA moet bijvoorbeeld nog advies uitbrengen over de fusie van ZNA en GZA in Antwerpen.