Zaterdagmorgen wordt in de plenaire vergadering onder meer verslag gedaan van de uitkomsten van zeven commissievergaderingen. De onderwerpen die daarin onder meer aan de orde komen zijn: samenwerking bij controle van luchtvrachtverkeer, operationele veiligheid van nucleaire installaties in de Benelux bv tegen terrorisme, landbouw in de grensregio's en malafide hondenhandel.

Het Benelux-parlement is opgericht in 1955 door Belgische, Nederlandse en Luxemburgse parlementariërs en komt drie keer per jaar bijeen voor een plenaire vergadering. Het Voorzitterschap rouleert. Het parlement bestaat uit 49 leden: 21 uit België, 21 uit Nederland en 7 uit Luxemburg, en telt zeven commissies. Het controleert het functioneren van de Benelux Unie en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de regeringen van de drie landen.

Het programma van de plenaire vergadering treft u aan op de website van de Benelux Parlementaire Assemblee. https://www.beneluxparl.eu/nl/ De plenaire vergadering is openbaar.

https://www.beneluxparl.eu/nl/

https://www.eerstekamer.nl/commissies/benelux

Zaterdagmorgen wordt in de plenaire vergadering onder meer verslag gedaan van de uitkomsten van zeven commissievergaderingen. De onderwerpen die daarin onder meer aan de orde komen zijn: samenwerking bij controle van luchtvrachtverkeer, operationele veiligheid van nucleaire installaties in de Benelux bv tegen terrorisme, landbouw in de grensregio's en malafide hondenhandel.Het Benelux-parlement is opgericht in 1955 door Belgische, Nederlandse en Luxemburgse parlementariërs en komt drie keer per jaar bijeen voor een plenaire vergadering. Het Voorzitterschap rouleert. Het parlement bestaat uit 49 leden: 21 uit België, 21 uit Nederland en 7 uit Luxemburg, en telt zeven commissies. Het controleert het functioneren van de Benelux Unie en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de regeringen van de drie landen.Het programma van de plenaire vergadering treft u aan op de website van de Benelux Parlementaire Assemblee. https://www.beneluxparl.eu/nl/ De plenaire vergadering is openbaar.https://www.beneluxparl.eu/nl/https://www.eerstekamer.nl/commissies/benelux