Met deze uitspraak komt een einde aan een jarenlange procesgang. In 2014 werd reeds door het Hof van Beroep van Frankfurt am Main een gelijkaardige uitspraak gedaan. Die werd overigens door het Duitse Hooggerechtshof bevestigd en is dus nu ook in ons land door het Hof van Beroep in Bergen voor de Belgische markt bevestigd.

Volgens Heraeus heeft Biomet gebruik gemaakt van bedrijfsgeheimen van Heraeus om een vergunning voor het in handel brengen van desbetreffende producten voor elkaar te krijgen. Dat geschil werd nu ook door een Belgische rechtbank behandeld. Dat heeft geresulteerd in het verbod aan het adres van Zimmer Biomet.

Met deze uitspraak komt een einde aan een jarenlange procesgang. In 2014 werd reeds door het Hof van Beroep van Frankfurt am Main een gelijkaardige uitspraak gedaan. Die werd overigens door het Duitse Hooggerechtshof bevestigd en is dus nu ook in ons land door het Hof van Beroep in Bergen voor de Belgische markt bevestigd.Volgens Heraeus heeft Biomet gebruik gemaakt van bedrijfsgeheimen van Heraeus om een vergunning voor het in handel brengen van desbetreffende producten voor elkaar te krijgen. Dat geschil werd nu ook door een Belgische rechtbank behandeld. Dat heeft geresulteerd in het verbod aan het adres van Zimmer Biomet.