Het AZ Sint-Augustinus Veurne voelt de maatschappelijke tendensen aan de kust en in de Westhoek elke dag aan den lijve. De vergrijzing slaat bijzonder hard toe in deze regio: in het arrondissement Veurne is anno 2016 30 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Tegen 2030 zal dat ongeveer 40 procent van de bevolking zijn.
Een van de gevolgen van de vergrijzing was dat de dienst geriatrie van het AZ SAV constant volzet was, en dat er bij uitbreiding zeer regelmatig ziekenhuisbreed opnamestops moesten doorgevoerd worden waarbij patiënten noodgedwongen naar omliggende ziekenhuizen moesten doorverwezen worden. Geriatrische patiënten werden frequent opgenomen op andere verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Deze patiënten namen zo de bedden in van andere zieken. Zowel voor de geriatrische patiënten, de andere (vaak internistische) patiënten als voor de zorgverstrekkers was dit belastend en dus geen ideale situatie. Een structurele oplossing drong zich op. De capaciteit uitbreiden om deze structurele en acute nood het hoofd te bieden door bijkomende erkende bedden van de overheid te krijgen, was omwille van het nationaal verbod op de uitbreiding van het aantal ziekenhuisbedden niet mogelijk. Ook al wijzen de cijfers van de overheid zelf uit dat er een groot tekort is aan geriatriebedden in de Veurnse regio. De regelgeving is niet voorzien op dergelijke problematiek. Nochtans blijkt uit cijfers dat van de bedden in de Vlaamse ziekenhuizen 10 procent 'inactief' is als men rekening houdt met het verschil tussen erkende en verantwoorde (gerechtvaardigde bedden).

AZ SAV 'koopt' bedden

Om deze situatie te verhelpen heeft AZ SAV in 2011 zelf een quotum van 24 erkende bedden kunnen overkopen van een ander ziekenhuis waar deze bedden in overtal waren. Deze aankoop en de kostprijs van de bouw bedroeg een totale investering van 4 miljoen euro. Het zal 3 jaar duren vooraleer de overheid met financiering voor de werkingskosten (personeel) over de brug zal komen. Dit vergt dus nogmaals een investering door het ziekenhuis van 3,5 miljoen euro.

AZ Sint-Augustinus pleit er dan ook voor om de regelgeving aan te passen en de ziekenhuizen louter te vergoeden op basis van hun reële activiteit, zonder beperkingen inzake het historisch aantal bedden. "Daardoor kunnen middelen worden bespaard aan overcapaciteit en kunnen ziekenhuizen in een groeifase de schaarse publieke middelen investeren in concrete verbeteringen voor de patiënt", klinkt het.

Het AZ Sint-Augustinus Veurne voelt de maatschappelijke tendensen aan de kust en in de Westhoek elke dag aan den lijve. De vergrijzing slaat bijzonder hard toe in deze regio: in het arrondissement Veurne is anno 2016 30 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Tegen 2030 zal dat ongeveer 40 procent van de bevolking zijn. Een van de gevolgen van de vergrijzing was dat de dienst geriatrie van het AZ SAV constant volzet was, en dat er bij uitbreiding zeer regelmatig ziekenhuisbreed opnamestops moesten doorgevoerd worden waarbij patiënten noodgedwongen naar omliggende ziekenhuizen moesten doorverwezen worden. Geriatrische patiënten werden frequent opgenomen op andere verpleegafdelingen van het ziekenhuis. Deze patiënten namen zo de bedden in van andere zieken. Zowel voor de geriatrische patiënten, de andere (vaak internistische) patiënten als voor de zorgverstrekkers was dit belastend en dus geen ideale situatie. Een structurele oplossing drong zich op. De capaciteit uitbreiden om deze structurele en acute nood het hoofd te bieden door bijkomende erkende bedden van de overheid te krijgen, was omwille van het nationaal verbod op de uitbreiding van het aantal ziekenhuisbedden niet mogelijk. Ook al wijzen de cijfers van de overheid zelf uit dat er een groot tekort is aan geriatriebedden in de Veurnse regio. De regelgeving is niet voorzien op dergelijke problematiek. Nochtans blijkt uit cijfers dat van de bedden in de Vlaamse ziekenhuizen 10 procent 'inactief' is als men rekening houdt met het verschil tussen erkende en verantwoorde (gerechtvaardigde bedden). AZ SAV 'koopt' bedden Om deze situatie te verhelpen heeft AZ SAV in 2011 zelf een quotum van 24 erkende bedden kunnen overkopen van een ander ziekenhuis waar deze bedden in overtal waren. Deze aankoop en de kostprijs van de bouw bedroeg een totale investering van 4 miljoen euro. Het zal 3 jaar duren vooraleer de overheid met financiering voor de werkingskosten (personeel) over de brug zal komen. Dit vergt dus nogmaals een investering door het ziekenhuis van 3,5 miljoen euro. AZ Sint-Augustinus pleit er dan ook voor om de regelgeving aan te passen en de ziekenhuizen louter te vergoeden op basis van hun reële activiteit, zonder beperkingen inzake het historisch aantal bedden. "Daardoor kunnen middelen worden bespaard aan overcapaciteit en kunnen ziekenhuizen in een groeifase de schaarse publieke middelen investeren in concrete verbeteringen voor de patiënt", klinkt het.