In 2014 werd door het Riziv een eenmalige dading voorgesteld. Ze betaalden de onrechtmatige sommen terug maar kregen tegelijkertijd het verbod om de PET-scan nog te gebruiken. Van de PET-scans waarvoor geen toelating was verkregen, bevonden er zich drie in Brussel, drie in Wallonië en één in Vlaanderen. Door de staatshervorming is de programmatie nu niet langer federale, maar wel regionale bevoegdheid geworden. De Brusselse overheid heeft dan maar alvast besloten om de Brusselse PET-scans te regulariseren.

In 2014 werd door het Riziv een eenmalige dading voorgesteld. Ze betaalden de onrechtmatige sommen terug maar kregen tegelijkertijd het verbod om de PET-scan nog te gebruiken. Van de PET-scans waarvoor geen toelating was verkregen, bevonden er zich drie in Brussel, drie in Wallonië en één in Vlaanderen. Door de staatshervorming is de programmatie nu niet langer federale, maar wel regionale bevoegdheid geworden. De Brusselse overheid heeft dan maar alvast besloten om de Brusselse PET-scans te regulariseren.