Met de goedgekeurde budgetten moet het FMO, naast zijn administratiekosten, ook de kosten die voortvloeien uit zijn opdracht dekken.

• In 2013 krijgt het FMO 1,6 miljoen.
• In 2014 gaat het om 3,2 miljoen.
• In 2015 krijgt het fonds 5,8 miljoen.

Het geld wordt betaald uit de administratiekosten van het Riziv.

Met de goedgekeurde budgetten moet het FMO, naast zijn administratiekosten, ook de kosten die voortvloeien uit zijn opdracht dekken. • In 2013 krijgt het FMO 1,6 miljoen. • In 2014 gaat het om 3,2 miljoen. • In 2015 krijgt het fonds 5,8 miljoen. Het geld wordt betaald uit de administratiekosten van het Riziv.