Het grootste artsensyndicaat schrijft daarom een brief naar premier Alexander De Croo, met de vraag de desbetreffende bepaling uit het KB te schrappen.

Het KB dat Frank Vandenbroucke (Vooruit) in de maak heeft, bepaalt welke zorgopdrachten locoregionaal zijn en welk supraregionaal. Locoregionale zorgopdrachten betreffen bijvoorbeeld zorg die de patiënt frequent nodig heeft - zoals radiotherapie.

Ook geriatrie is een locoregionale opdracht. Patiënten worden er immers vaak voor langere perioden opgenomen, waarbij frequent bezoek van familie en kennissen mogelijk moet zijn.

Andere locoregionale zorgopdrachten zijn er voor kraamklinieken, de dienst kindergeneeskunde, en centra voor de behandeling van chronisch nierfalen. En natuurlijk ook de spoeddienst.

Artikel 3 van het KB bepaalt nu dat voor 90% van de inwoners van het gebied dat het ziekenhuisnetwerk bedient, de aanrijtijd voor de dienst met locoregionale zorgopdracht maximum 30 minuten mag bedragen.

Dit gerekend op een normale dag bij normaal verkeer.

De ziekenhuisnetwerken zouden na verschijnen van het KB 36 maanden de tijd krijgen om ervoor te zorgen dat ze aan alle voorwaarden voldoen.

Maar volgens Bvas stelt de eis inzake aanrijtijden sommige locoregionale ziekenhuisnetwerken voor onoverkombare organisatorische problemen. Het waarschuwt dat de uitvoering van het KB niet haalbaar zal blijken.

Het artikel 3 wil Bvas nu uit het ontwerp-KB geschrapt zien.

Het grootste artsensyndicaat schrijft daarom een brief naar premier Alexander De Croo, met de vraag de desbetreffende bepaling uit het KB te schrappen.Het KB dat Frank Vandenbroucke (Vooruit) in de maak heeft, bepaalt welke zorgopdrachten locoregionaal zijn en welk supraregionaal. Locoregionale zorgopdrachten betreffen bijvoorbeeld zorg die de patiënt frequent nodig heeft - zoals radiotherapie.Ook geriatrie is een locoregionale opdracht. Patiënten worden er immers vaak voor langere perioden opgenomen, waarbij frequent bezoek van familie en kennissen mogelijk moet zijn.Andere locoregionale zorgopdrachten zijn er voor kraamklinieken, de dienst kindergeneeskunde, en centra voor de behandeling van chronisch nierfalen. En natuurlijk ook de spoeddienst.Artikel 3 van het KB bepaalt nu dat voor 90% van de inwoners van het gebied dat het ziekenhuisnetwerk bedient, de aanrijtijd voor de dienst met locoregionale zorgopdracht maximum 30 minuten mag bedragen.Dit gerekend op een normale dag bij normaal verkeer.De ziekenhuisnetwerken zouden na verschijnen van het KB 36 maanden de tijd krijgen om ervoor te zorgen dat ze aan alle voorwaarden voldoen. Maar volgens Bvas stelt de eis inzake aanrijtijden sommige locoregionale ziekenhuisnetwerken voor onoverkombare organisatorische problemen. Het waarschuwt dat de uitvoering van het KB niet haalbaar zal blijken.Het artikel 3 wil Bvas nu uit het ontwerp-KB geschrapt zien.