Het symposium voor de uitreiking van de prijs Specialist van het Jaar, dat Artsenkrant met het VBS organiseert, blikte terug op de covidcrisis. Lessen en maatregelen voor de toekomst, luidde de ondertitel. Die lessen hebben we nodig, want de crisissen rijgen zich aan elkaar: covid, overstromingen, vluchtelingen uit Oekraïne,... Marcel Van der Auwera, diensthoofd dringende hulpverlening van de FOD Volksgezondheid, vergeleek crisismanagement nogmaals met een jazz-improvisatie: je moet het instrument van binnen en van buiten kennen en naadloos inspelen op de situatie. Al gaf hij aan dat, ondanks de uitstekende samenwerking op alle niveaus, het gebrek aan eenheid van commando een euvel blijft.

Wouter De Corte, diensthoofd intensieve zorg AZ Groeninge, vindt dat het centrale crisismanagement een duidelijk beeld moet kunnen hebben van de beschikbare ICU-capaciteit en effectieve belasting in iedere regio: "De bouwstenen liggen er, je moet ze alleen maar samenbrengen." Dominique Benoit (IZ-diensthoofd UZ Gent) kaartte het gebrek aan vooruitziendheid aan van de overheid. "In de tweede en volgende golven was gebrek van informatie geen excuus meer - je zag de pieken weken van tevoren aankomen." Maar op intensieve zorg zijn vage regels nog te veel troef. Het wettelijke kader om te beslissen wie voorrang krijgt op de ICU laat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de arts. In zulke omstandigheden moeten triëren zou de arts met een moreel dilemma opzadelen.

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woonde een groot deel van het symposium bij. Hij vond het een mooi gebaar om de prijs voor 2021 toe te kennen aan een arts in opleiding en zag er grote symbolische waarde in dat de winnaar, dokter Martin Vanden Eede de prijs kreeg voor de actie die hij ondernam nadat hij op zijn eerste dag als aso, tijdens een wachtdienst, werd geconfronteerd met twee patiënten die overleden.

Met grote of kleine 'i'?

Het symposium voor de uitreiking van de prijs Specialist van het Jaar, dat Artsenkrant met het VBS organiseert, blikte terug op de covidcrisis. Lessen en maatregelen voor de toekomst, luidde de ondertitel. Die lessen hebben we nodig, want de crisissen rijgen zich aan elkaar: covid, overstromingen, vluchtelingen uit Oekraïne,... Marcel Van der Auwera, diensthoofd dringende hulpverlening van de FOD Volksgezondheid, vergeleek crisismanagement nogmaals met een jazz-improvisatie: je moet het instrument van binnen en van buiten kennen en naadloos inspelen op de situatie. Al gaf hij aan dat, ondanks de uitstekende samenwerking op alle niveaus, het gebrek aan eenheid van commando een euvel blijft. Wouter De Corte, diensthoofd intensieve zorg AZ Groeninge, vindt dat het centrale crisismanagement een duidelijk beeld moet kunnen hebben van de beschikbare ICU-capaciteit en effectieve belasting in iedere regio: "De bouwstenen liggen er, je moet ze alleen maar samenbrengen." Dominique Benoit (IZ-diensthoofd UZ Gent) kaartte het gebrek aan vooruitziendheid aan van de overheid. "In de tweede en volgende golven was gebrek van informatie geen excuus meer - je zag de pieken weken van tevoren aankomen." Maar op intensieve zorg zijn vage regels nog te veel troef. Het wettelijke kader om te beslissen wie voorrang krijgt op de ICU laat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de arts. In zulke omstandigheden moeten triëren zou de arts met een moreel dilemma opzadelen. Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woonde een groot deel van het symposium bij. Hij vond het een mooi gebaar om de prijs voor 2021 toe te kennen aan een arts in opleiding en zag er grote symbolische waarde in dat de winnaar, dokter Martin Vanden Eede de prijs kreeg voor de actie die hij ondernam nadat hij op zijn eerste dag als aso, tijdens een wachtdienst, werd geconfronteerd met twee patiënten die overleden. Met grote of kleine 'i'?