Minister De Block: "Door de enorme hoeveelheid aan medische gegevens beter te benutten, met respect voor de privacy en de beveiliging ervan, kunnen we de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde stimuleren. Op die manier kan het gebruik van big data de kwaliteit en de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg verbeteren, in het belang van de patiënt."

Om optimale garanties te kunnen bieden op dat vlak, werkt minister De Block nauw samen met staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer. De Backer: "Als patiënt moet je er zeker van zijn dat je medische gegevens en je privacy altijd en overal correct beschermd worden. De nieuwe Europese regelgeving General Data Protection Regulation biedt hiervoor het regelgevende kader. En ook op nationaal niveau werken we aan duidelijke regels en strikte protocollen."

De Block en De Backer wisselden hier deze namiddag over van gedachten met de commissieleden, meer bepaald binnen het 'Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken' van de Kamer. In verder overleg met de commissieleden, met experten en met de verschillende actoren uit de sector (zoals vertegenwoordigers van de patiënten en de zorgverleners) zullen de visie en het beleid nu verder uitgetekend worden. In een volgende fase zal het regelgevend kader uitgetest worden in de praktijk, aan de hand van pilootprojecten.

Minister De Block: "Door de enorme hoeveelheid aan medische gegevens beter te benutten, met respect voor de privacy en de beveiliging ervan, kunnen we de ontwikkeling van gepersonaliseerde geneeskunde stimuleren. Op die manier kan het gebruik van big data de kwaliteit en de toegankelijkheid van onze gezondheidszorg verbeteren, in het belang van de patiënt."Om optimale garanties te kunnen bieden op dat vlak, werkt minister De Block nauw samen met staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer. De Backer: "Als patiënt moet je er zeker van zijn dat je medische gegevens en je privacy altijd en overal correct beschermd worden. De nieuwe Europese regelgeving General Data Protection Regulation biedt hiervoor het regelgevende kader. En ook op nationaal niveau werken we aan duidelijke regels en strikte protocollen."De Block en De Backer wisselden hier deze namiddag over van gedachten met de commissieleden, meer bepaald binnen het 'Adviescomité voor wetenschappelijke en technologische vraagstukken' van de Kamer. In verder overleg met de commissieleden, met experten en met de verschillende actoren uit de sector (zoals vertegenwoordigers van de patiënten en de zorgverleners) zullen de visie en het beleid nu verder uitgetekend worden. In een volgende fase zal het regelgevend kader uitgetest worden in de praktijk, aan de hand van pilootprojecten.