Het plan om de ziekenhuizen te hervormen wordt in een hogere versnelling gestoken. Behoorlijk wat ziekenhuizen hadden immers gereageerd op het feit dat ze in 2017 wel al fors moeten inleveren, wat zou gecompenseerd worden door de hervormingen, maar dat er van concrete hervormingen wel nog geen sprake was.

Een eerste ingreep heeft de minister nu al in haar visienota uiteengezet: het overaanbod aan bedden, diensten, apparatuur en zelfs campussen wordt versneld afgebouwd. Dat kan door het gebruik van ziekenhuisnetwerken. Ziekenhuisnetwerken bepalen de strategie en de taakverdeling tussen ziekenhuizen. Ze bedienen een populatie van 400.000 tot 500.000 inwoners, brengen de zorgbehoeften in kaart en werken de programmatie uit. De omschrijving van het gebied gaat uit van bestaande patiëntenstromen. Ziekenhuisnetwerken moeten een geografisch aaneensluitend gebied vormen, dat Gewest-grenzen mag overschrijden. Ze mogen met elkaar overlappen. Er is plaats voor maximaal 25 netwerken in België.

Daar boven staan de referentiecentra, zowel universitair als niet-universitair. De netwerken moeten het verschuiven van zorg - met name van de meest lucratieve activiteiten - naar ambulante praktijken en privéziekenhuizen stopzetten. Dure terugbetaalde verstrekkingen (zorg 'boven een bepaalde k-waarde') zullen in een erkend ziekenhuis gebeuren.

Programmatie

Een aantal bedden wordt met onmiddellijke ingang geschrapt: het verschil tussen 'verantwoorde' en 'erkende' bedden wordt weggewerkt. Ziekenhuizen mogen erkende maar 'niet-verantwoorde' bedden niet meer overhevelen naar andere diensten.

Eind dit jaar komt er een kalender voor de verdere programmatie van diensten met als prioriteit de kraamklinieken, de pediatrie, spoedgevallen, beroertecentra, traumacentra, intensieve zorg en neonatale intensieve zorg. Voor kraamklinieken en kindergeneeskunde kunnen er activiteitdrempels komen. Op het lijstje prijken ook dure technologieën als CT en cone-beam CT. Voor de behandeling en chirurgie van maligne tumoren van onder meer de slokdarm, pancreas en longen worden Riziv-conventies uitgewerkt. 'Generieke oncologische zorg' wordt geprogrammeerd.

En de besparing is...

De onmiddellijke besparingen met deze maatregelen, zeker op personeel- en werkingskosten. Sommige opbrengsten kunnen terugvloeien naar de sector maar de reductie van het BFM gaat naar de regering. De minister rekent 'op kruisnelheid' op minstens 36 miljoen euro. Maar ook in het BFM wordt geknipt. Het is aan de ziekenhuizen zelf om dat te compenseren door meer efficiëntie, betere samenwerking en rationalisatie.

Zitten in de mix:een reductie van de intrestvoet op kortetermijnkredieten;een vermindering van het budget voor universitaire bedden in niet-universitaire ziekenhuizen;afschaffing van het 'KB op de schadeloosstelling';vermindering van het aantal proefprojecten;uit het BFM halen van het supplement actieve verbanden; uit het BFM schrappen van de aansprakelijkheid van artsen.

  • een reductie van de intrestvoet op kortetermijnkredieten;
  • een vermindering van het budget voor universitaire bedden in niet-universitaire ziekenhuizen;
  • afschaffing van het 'KB op de schadeloosstelling';
  • vermindering van het aantal proefprojecten;
  • uit het BFM halen van het supplement actieve verbanden;
  • uit het BFM schrappen van de aansprakelijkheid van artsen.

De nota brengt min of meer het wetgevend werk in kaart dat nodig is om de hervorming te realiseren: nogal wat aanpassingen aan de wet van 25 april 2002 (over het Budget Financiële Middelen), aanpassingen aan de Ziekenhuiswet, enzovoort.

Al dat wetgevend werk nog voor het eind van dit jaar afronden is een illusie. De nota schetst een scenario waarbij de grote budgettaire doelstellingen worden opgenomen in het KB dat het globale ziekenhuisbudget voor 2017 vastlegt. Het voordeel daarvan is dat dan niet vooraf het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen nodig is (wel vereist voor de aanpassingen in de BFM-wet).

Het plan om de ziekenhuizen te hervormen wordt in een hogere versnelling gestoken. Behoorlijk wat ziekenhuizen hadden immers gereageerd op het feit dat ze in 2017 wel al fors moeten inleveren, wat zou gecompenseerd worden door de hervormingen, maar dat er van concrete hervormingen wel nog geen sprake was.Een eerste ingreep heeft de minister nu al in haar visienota uiteengezet: het overaanbod aan bedden, diensten, apparatuur en zelfs campussen wordt versneld afgebouwd. Dat kan door het gebruik van ziekenhuisnetwerken. Ziekenhuisnetwerken bepalen de strategie en de taakverdeling tussen ziekenhuizen. Ze bedienen een populatie van 400.000 tot 500.000 inwoners, brengen de zorgbehoeften in kaart en werken de programmatie uit. De omschrijving van het gebied gaat uit van bestaande patiëntenstromen. Ziekenhuisnetwerken moeten een geografisch aaneensluitend gebied vormen, dat Gewest-grenzen mag overschrijden. Ze mogen met elkaar overlappen. Er is plaats voor maximaal 25 netwerken in België.Daar boven staan de referentiecentra, zowel universitair als niet-universitair. De netwerken moeten het verschuiven van zorg - met name van de meest lucratieve activiteiten - naar ambulante praktijken en privéziekenhuizen stopzetten. Dure terugbetaalde verstrekkingen (zorg 'boven een bepaalde k-waarde') zullen in een erkend ziekenhuis gebeuren.Programmatie Een aantal bedden wordt met onmiddellijke ingang geschrapt: het verschil tussen 'verantwoorde' en 'erkende' bedden wordt weggewerkt. Ziekenhuizen mogen erkende maar 'niet-verantwoorde' bedden niet meer overhevelen naar andere diensten.Eind dit jaar komt er een kalender voor de verdere programmatie van diensten met als prioriteit de kraamklinieken, de pediatrie, spoedgevallen, beroertecentra, traumacentra, intensieve zorg en neonatale intensieve zorg. Voor kraamklinieken en kindergeneeskunde kunnen er activiteitdrempels komen. Op het lijstje prijken ook dure technologieën als CT en cone-beam CT. Voor de behandeling en chirurgie van maligne tumoren van onder meer de slokdarm, pancreas en longen worden Riziv-conventies uitgewerkt. 'Generieke oncologische zorg' wordt geprogrammeerd.De nota brengt min of meer het wetgevend werk in kaart dat nodig is om de hervorming te realiseren: nogal wat aanpassingen aan de wet van 25 april 2002 (over het Budget Financiële Middelen), aanpassingen aan de Ziekenhuiswet, enzovoort.Al dat wetgevend werk nog voor het eind van dit jaar afronden is een illusie. De nota schetst een scenario waarbij de grote budgettaire doelstellingen worden opgenomen in het KB dat het globale ziekenhuisbudget voor 2017 vastlegt. Het voordeel daarvan is dat dan niet vooraf het advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen nodig is (wel vereist voor de aanpassingen in de BFM-wet).