Projectleiders Jan Palsterman, Kirsty De Fluiter en Reinout Remmery duiden: "De Vlaamse Regering wil de zorgorganisatie anders aanpakken. Onder meer zal Vlaanderen ingedeeld worden in 'eerstelijnszones'. Dit omvat gebieden tussen 75000 en 125000 inwoners, waarbinnen de verschillende zorgverstrekkers en -organisaties vlotter zullen samenwerken. Regio Dender, meer concreet de gemeenten Dendermonde, Zele, Berlare, Hamme, Buggenhout en Lebbeke, werd geselecteerd als één van de twee pilootregio's. Het feit dat we, als regio, een trekkersrol kunnen opnemen en mee hervormingen kunnen helpen uitdenken van bij het begin is een unieke kans die we met veel goesting willen grijpen."

De uitgangspunten van "Eerstelijnszone Dender" liggen al deels vast. Remmery: "Dit pilootproject betekent dat we de komende twee jaar de kans krijgen om - onder begeleiding van organisatie-experts van Flanders Synergy - met alle betrokkenen uit de zorgsector te experimenteren met als doel de zorg eenvoudiger, toegankelijker en dus ook kwalitatiever te maken voor alle inwoners van de regio." Palsterman en De Fluiter vullen aan: "Als project willen we hierbij sterk inzetten op het versterken van de zelfstandigheid van burgers in de uitbouw van zijn zorg. Ook mantelzorgers en de buurt zien we als broodnodige partners in dit verhaal. Door samen te werken met alle betrokkenen uit de sector, willen we het mogelijk maken om zorg op te bouwen vanuit de vragen en behoeften van de burger, om zo een specifiek aanbod op maat van die burger uit te werken. Hierbij wordt het enorm belangrijk om alle zorgpartners voldoende te laten samenwerken en ondersteuning meer op elkaar af te stemmen."

Remmery besluit: "We willen de zorg bovendien niet alleen kwaliteitsvoller maken voor onze burgers, maar ook voor alle medewerkers en professionelen werkzaam in de sector. Zodat ook hun werk haalbaar blijft en mensen hun job kunnen blijven uitvoeren met de glimlach. We nemen zelf initiatief om zoveel mogelijk zorgverstrekkers te bereiken, omdat het onze ambitie is iedereen te betrekken. Voor verdere vragen of informatie kunnen zowel burgers als zorgverstrekkers dus bij ons terecht".

Projectleiders Jan Palsterman, Kirsty De Fluiter en Reinout Remmery duiden: "De Vlaamse Regering wil de zorgorganisatie anders aanpakken. Onder meer zal Vlaanderen ingedeeld worden in 'eerstelijnszones'. Dit omvat gebieden tussen 75000 en 125000 inwoners, waarbinnen de verschillende zorgverstrekkers en -organisaties vlotter zullen samenwerken. Regio Dender, meer concreet de gemeenten Dendermonde, Zele, Berlare, Hamme, Buggenhout en Lebbeke, werd geselecteerd als één van de twee pilootregio's. Het feit dat we, als regio, een trekkersrol kunnen opnemen en mee hervormingen kunnen helpen uitdenken van bij het begin is een unieke kans die we met veel goesting willen grijpen."De uitgangspunten van "Eerstelijnszone Dender" liggen al deels vast. Remmery: "Dit pilootproject betekent dat we de komende twee jaar de kans krijgen om - onder begeleiding van organisatie-experts van Flanders Synergy - met alle betrokkenen uit de zorgsector te experimenteren met als doel de zorg eenvoudiger, toegankelijker en dus ook kwalitatiever te maken voor alle inwoners van de regio." Palsterman en De Fluiter vullen aan: "Als project willen we hierbij sterk inzetten op het versterken van de zelfstandigheid van burgers in de uitbouw van zijn zorg. Ook mantelzorgers en de buurt zien we als broodnodige partners in dit verhaal. Door samen te werken met alle betrokkenen uit de sector, willen we het mogelijk maken om zorg op te bouwen vanuit de vragen en behoeften van de burger, om zo een specifiek aanbod op maat van die burger uit te werken. Hierbij wordt het enorm belangrijk om alle zorgpartners voldoende te laten samenwerken en ondersteuning meer op elkaar af te stemmen."Remmery besluit: "We willen de zorg bovendien niet alleen kwaliteitsvoller maken voor onze burgers, maar ook voor alle medewerkers en professionelen werkzaam in de sector. Zodat ook hun werk haalbaar blijft en mensen hun job kunnen blijven uitvoeren met de glimlach. We nemen zelf initiatief om zoveel mogelijk zorgverstrekkers te bereiken, omdat het onze ambitie is iedereen te betrekken. Voor verdere vragen of informatie kunnen zowel burgers als zorgverstrekkers dus bij ons terecht".