Voor patiënten met een lekkende mitralis-hartklep die niet voor open hartchirurgie in aanmerking komen omdat ze te ziek zijn, bestaat er een behandeling waarbij via de lies met een katheter en een soort clip de lekkende hartklep kan worden hersteld. Deze methode wordt wereldwijd sinds 2009 met succes toegepast. Ook in België wordt de techniek reeds jarenlang toegepast, maar de terugbetaling vanuit het Riziv is beperkt. Zo ontstaan er wachtlijsten en bovendien komt niet elke zieke patiënt in aanmerking voor een dergelijke ingreep via de lies (Mitraclip).

Met het project 'Dicht het lek' proberen het ziekenhuis ook bij het grote publiek aandacht te wekken voor de problematiek van de lekkende hartklep. De eerste actie die het in dit kader onderneemt, is de deelname van vrijwilligers aan een zwemwedstrijd in Oostenrijk: "Zwem het lek dicht". In een latere fase kunnen ook andere activiteiten worden georganiseerd die "het lek helpen dichten".

https://kbs-frb.be/nl/az-sint-jan-brugge-fonds

Voor patiënten met een lekkende mitralis-hartklep die niet voor open hartchirurgie in aanmerking komen omdat ze te ziek zijn, bestaat er een behandeling waarbij via de lies met een katheter en een soort clip de lekkende hartklep kan worden hersteld. Deze methode wordt wereldwijd sinds 2009 met succes toegepast. Ook in België wordt de techniek reeds jarenlang toegepast, maar de terugbetaling vanuit het Riziv is beperkt. Zo ontstaan er wachtlijsten en bovendien komt niet elke zieke patiënt in aanmerking voor een dergelijke ingreep via de lies (Mitraclip). Met het project 'Dicht het lek' proberen het ziekenhuis ook bij het grote publiek aandacht te wekken voor de problematiek van de lekkende hartklep. De eerste actie die het in dit kader onderneemt, is de deelname van vrijwilligers aan een zwemwedstrijd in Oostenrijk: "Zwem het lek dicht". In een latere fase kunnen ook andere activiteiten worden georganiseerd die "het lek helpen dichten".https://kbs-frb.be/nl/az-sint-jan-brugge-fonds