"We hebben absoluut nood aan een plan dat alle stakeholders in de sector overstijgt (...). Een plan met aandacht voor preventie, financiering voor de juiste zorg, een moderne rol- en taakverdeling, samenwerking en digitalisering", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.

Voka Health Community Congres organiseerde dinsdag zijn jaarlijkse congres waarop kwalitatieve, betaalbare en innovatieve zorg voor elke burger centraal stond.

Ondoelmatig

Voka klaagt de verspilling aan in de gezondheidszorg - 3,5 miljard euro door overbodige of slecht georganiseerde zorg. Het klaagt het kluwen van structuren aan dat weinig bijdraagt tot de zorg maar ook handenvol geld kost. De preventie is in ons land slecht georganiseerd, vindt het.

Hervormingen in ons land gaan een slakkengang - ondertussen presteert België in internationale vergelijkingen ondermaats.

De Scandinavische landen bijbenen is een gezonde ambitie, maar die moet zich dan wel vertalen in overkoepelende, meetbare doelstellingen.

Hervormen

Voka pleit verder voor een 'outputfinanciering' die meer kijkt naar de uitkomst van de zorg dan naar de gebruikte middelen.

Het wil af van een verouderde wetgeving die het bijvoorbeeld verhindert dat laaggeschoolde werkkrachen administratieve en logistieke taken overnemen van het verplegend en het verzorgend personeel.

De zorgstrategische plannen van de Vlaamse ziekenhuisnetwerken moeten snel leiden tot specialisatie en diversifiëring.

De volgende regering moet een correcte voucherfinanciering tot een goed einde brengen voor de langdurige zorg: ouderenzorg, thuiszorg en delen van de geestelijke gezondheidszorg.

Voka wil, tot slot, gelijke financieringsvoorwaarden voor zorgondernemerschap.

"Enkel een spoedige en volledige defederalisering kan ervoor zorgen dat we via dringende structurele hervormingen de beste leerling van de klas worden in welzijn en zorg (...). Vlaanderen moet zelf over die hefbomen kunnen beschikken en kunnen hervormen", aldus Hans Maertens.

"We hebben absoluut nood aan een plan dat alle stakeholders in de sector overstijgt (...). Een plan met aandacht voor preventie, financiering voor de juiste zorg, een moderne rol- en taakverdeling, samenwerking en digitalisering", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka.Voka Health Community Congres organiseerde dinsdag zijn jaarlijkse congres waarop kwalitatieve, betaalbare en innovatieve zorg voor elke burger centraal stond.OndoelmatigVoka klaagt de verspilling aan in de gezondheidszorg - 3,5 miljard euro door overbodige of slecht georganiseerde zorg. Het klaagt het kluwen van structuren aan dat weinig bijdraagt tot de zorg maar ook handenvol geld kost. De preventie is in ons land slecht georganiseerd, vindt het.Hervormingen in ons land gaan een slakkengang - ondertussen presteert België in internationale vergelijkingen ondermaats.De Scandinavische landen bijbenen is een gezonde ambitie, maar die moet zich dan wel vertalen in overkoepelende, meetbare doelstellingen.HervormenVoka pleit verder voor een 'outputfinanciering' die meer kijkt naar de uitkomst van de zorg dan naar de gebruikte middelen.Het wil af van een verouderde wetgeving die het bijvoorbeeld verhindert dat laaggeschoolde werkkrachen administratieve en logistieke taken overnemen van het verplegend en het verzorgend personeel.De zorgstrategische plannen van de Vlaamse ziekenhuisnetwerken moeten snel leiden tot specialisatie en diversifiëring.De volgende regering moet een correcte voucherfinanciering tot een goed einde brengen voor de langdurige zorg: ouderenzorg, thuiszorg en delen van de geestelijke gezondheidszorg.Voka wil, tot slot, gelijke financieringsvoorwaarden voor zorgondernemerschap."Enkel een spoedige en volledige defederalisering kan ervoor zorgen dat we via dringende structurele hervormingen de beste leerling van de klas worden in welzijn en zorg (...). Vlaanderen moet zelf over die hefbomen kunnen beschikken en kunnen hervormen", aldus Hans Maertens.