Dr. Daniël De Coninck was voorzitter van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen sinds 1987 en droeg op 1 september 2017 de fakkel reeds over aan dr. Griet De Brabanter.

Eén van de belangrijkste bekroningen van zijn jarenlange inzet was onlangs het gouden accreditatie label voor de kwaliteit van onze zorg. Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen behaalde als eerste Belgische thuiszorgorganisatie een gouden internationaal AC kwaliteitslabel.

"Als belangrijke organisatie voor thuisverpleging is het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen overtuigd van het belang van een toegankelijke, kwaliteitsvolle en menswaardige eerstelijnsgezondheidszorg en welzijnszorg", zei De Coninck op zijn afscheid. "De voorbije jaren hebben we veel interessante evoluties meegemaakt zoals de invoering van het elektronisch verpleegdossier of de lancering van het digitaal communicatieplatform MijnWGK, waardoor huisartsen en ziekenhuizen rechtstreeks inzage krijgen in de voor hen relevante gegevens wat de communicatie en samenwerking ten goede komt. Al deze keuzes gebeurden steeds om de kwaliteit van zorg die we wensen te verstrekken nog verder te verhogen."

Dr. Griet De Brabanter neemt de functie als voorzitter van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen over. Zij is reumatoloog en revalidatiearts in het AZ Sint-Lucas te Brugge. "Ik ken de werking van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen reeds vanuit mijn functie als bestuurslid. Mijn voornaamste taak zal er in de komende jaren uit bestaan om het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen optimaal te laten inspelen op de enorme uitdagingen die ons staan te wachten binnen de eerstelijnszorg. Er komen grote veranderingen op ons af door de ouder wordende bevolking en de technologische ontwikkelingen. Patiënten hebben meer en meer complexe zorgnoden. Het is aan het Wit-Gele Kruis als toonaangevende thuiszorgorganisatie om hierop gepaste antwoorden te geven zodat we de patiënt zo goed mogelijk kunnen verzorgen. En dit steeds in samenwerking met de mantelzorger, de huisarts, artsen- specialisten en andere zorgpartners."

Dr. Daniël De Coninck was voorzitter van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen sinds 1987 en droeg op 1 september 2017 de fakkel reeds over aan dr. Griet De Brabanter. Eén van de belangrijkste bekroningen van zijn jarenlange inzet was onlangs het gouden accreditatie label voor de kwaliteit van onze zorg. Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen behaalde als eerste Belgische thuiszorgorganisatie een gouden internationaal AC kwaliteitslabel. "Als belangrijke organisatie voor thuisverpleging is het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen overtuigd van het belang van een toegankelijke, kwaliteitsvolle en menswaardige eerstelijnsgezondheidszorg en welzijnszorg", zei De Coninck op zijn afscheid. "De voorbije jaren hebben we veel interessante evoluties meegemaakt zoals de invoering van het elektronisch verpleegdossier of de lancering van het digitaal communicatieplatform MijnWGK, waardoor huisartsen en ziekenhuizen rechtstreeks inzage krijgen in de voor hen relevante gegevens wat de communicatie en samenwerking ten goede komt. Al deze keuzes gebeurden steeds om de kwaliteit van zorg die we wensen te verstrekken nog verder te verhogen." Dr. Griet De Brabanter neemt de functie als voorzitter van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen over. Zij is reumatoloog en revalidatiearts in het AZ Sint-Lucas te Brugge. "Ik ken de werking van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen reeds vanuit mijn functie als bestuurslid. Mijn voornaamste taak zal er in de komende jaren uit bestaan om het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen optimaal te laten inspelen op de enorme uitdagingen die ons staan te wachten binnen de eerstelijnszorg. Er komen grote veranderingen op ons af door de ouder wordende bevolking en de technologische ontwikkelingen. Patiënten hebben meer en meer complexe zorgnoden. Het is aan het Wit-Gele Kruis als toonaangevende thuiszorgorganisatie om hierop gepaste antwoorden te geven zodat we de patiënt zo goed mogelijk kunnen verzorgen. En dit steeds in samenwerking met de mantelzorger, de huisarts, artsen- specialisten en andere zorgpartners."