Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid: "Onze vrijwilligers zijn "de lijm" in onze samenleving: zij brengen en houden mensen samen. Zij verdienen een duidelijk statuut."

Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk: "De wet van 2005 over de rechten van de vrijwilliger was een mijlpaal omdat ze bescherming bood aan vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor sociale activiteiten. Tegelijk zijn er in de praktijk een aantal interpretatie- en andere problemen die tot onzekerheid leiden bij vrijwilligers of bij vrijwilligersorganisaties. Met dit wetsontwerp nemen wij die onzekerheid weg, zodat zowel de vrijwilligers als de organisaties die hen verenigen, nog beter beschermd worden en sterker staan in hun statuut."

Mensen die in een rusthuis helpen met de maaltijdbedeling, die een amateurtoneelgezelschap of een oudercomité ondersteunen, zullen volgens de nieuwe regels bijvoorbeeld niet langer zelf moeten uitvissen wat mag en wat niet kan. De vereniging waar ze helpen, zal dit voor hen doen.

De aanpassingen aan het vrijwilligersstatuut komen er op advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.

Maggie De Block, minister van Sociale zaken en Volksgezondheid: "Onze vrijwilligers zijn "de lijm" in onze samenleving: zij brengen en houden mensen samen. Zij verdienen een duidelijk statuut."Kris Peeters, Vice-eersteminister en minister van Werk: "De wet van 2005 over de rechten van de vrijwilliger was een mijlpaal omdat ze bescherming bood aan vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor sociale activiteiten. Tegelijk zijn er in de praktijk een aantal interpretatie- en andere problemen die tot onzekerheid leiden bij vrijwilligers of bij vrijwilligersorganisaties. Met dit wetsontwerp nemen wij die onzekerheid weg, zodat zowel de vrijwilligers als de organisaties die hen verenigen, nog beter beschermd worden en sterker staan in hun statuut."Mensen die in een rusthuis helpen met de maaltijdbedeling, die een amateurtoneelgezelschap of een oudercomité ondersteunen, zullen volgens de nieuwe regels bijvoorbeeld niet langer zelf moeten uitvissen wat mag en wat niet kan. De vereniging waar ze helpen, zal dit voor hen doen.De aanpassingen aan het vrijwilligersstatuut komen er op advies van de Hoge Raad voor Vrijwilligers.