Het gaat om ex-zorgmedewerkers uit verschillende sectoren zoals ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (ggz), verpleeghuizen en thuiszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke diensten, kinderopvang... De meeste respondenten hebben in de afgelopen tien jaar gewerkt in de zorg.

Wat moet werkgever bieden voor terugkeer in de zorg?

Om een terugkeer mogelijk te maken, moet het aanbod vooral financieel en inhoudelijk aantrekkelijk zijn en de werksfeer goed, zo geven de bevraagde ex-zorgmedewerkers aan.

Uit de toelichtingen blijkt dat een goed salaris, goede secundaire voorwaarden en budgettaire ruimte binnen een organisatie belangrijke redenen zijn om terug te keren.

Onder 'Aantrekkelijke inhoud van het werk' wordt verstaan 'genoeg ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en inbreng, duidelijke kaders, waardering en verzekering van continuïteit van projecten' en 'Interessant werk op het gebied van begeleiding en coaching'.

Een goede werksfeer beschrijven de respondenten als 'meer tijd en aandacht voor de patiënten/cliënten' en 'een veilige werkomgeving, leuke collega's'.

Een aantrekkelijk rooster en niet te hoge werkdruk vullen het lijstje aan van de meest voorkomende redenen voor een terugkeer.

50-plussers minder geneigd om terug te keren

Opvallend: ook als de werkgever voldoet aan de eisen, blijft het aantal respondenten dat zou terugkeren in de zorg ongeveer een kwart.

Over de verschillende zorgsectoren heen is het percentage dat terug zou keren ongeveer gelijk. Bij de sector jeugdzorg is wel een stijging te zien wanneer werkgever zou voldoen aan de gestelde eisen.

De groep respondenten van 50 jaar of ouder is minder geneigd om terug te keren dan de groep 18- tot 49-jarigen. Zo geeft de helft van hen aan dat een werkgever "niets" meer kan bieden om terugkeer mogelijk te maken, "omdat zij nooit meer terug zullen keren naar de zorg- en welzijnssector".

Inhoud van de job, management en werkdruk

De ex-zorgmedewerkers noemen verschillende redenen waarom zij gestopt zijn in de zorg. De vijf meest voorkomende zijn: de inhoud van de job (bv. geen uitdaging of doorgroeimogelijkheden...), management/organisatie (bv. behandeling door leidinggevende...), de hoge werkdruk (bv. door personeelstekort, door shiften...) , privézaken (bv. meer bij kinderen willen zijn, verhuis...) en financiële vooruitgang elders.

De vertrekredenen per sector laten wat verschillen zien. In de ziekenhuizen is de inhoud van het werk de belangrijkste reden om te vertrekken, in de ggz is dat 'het management/de organisatie'.

In de gehandicaptenzorg en verzorg- en verpleegtehuizen zijn de werktijden vaker dan in andere sectoren een reden om te stoppen, in ziekenhuizen geldt dat voor de opleidingsmogelijkheden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 40 procent van de zorgmedewerkers zijn overgestapt naar het onderwijs of de overheid, in het bijzonder jongere werknemers (18-34 jaar).

Het gaat om ex-zorgmedewerkers uit verschillende sectoren zoals ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg (ggz), verpleeghuizen en thuiszorg, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, maatschappelijke diensten, kinderopvang... De meeste respondenten hebben in de afgelopen tien jaar gewerkt in de zorg.Wat moet werkgever bieden voor terugkeer in de zorg?Om een terugkeer mogelijk te maken, moet het aanbod vooral financieel en inhoudelijk aantrekkelijk zijn en de werksfeer goed, zo geven de bevraagde ex-zorgmedewerkers aan.Uit de toelichtingen blijkt dat een goed salaris, goede secundaire voorwaarden en budgettaire ruimte binnen een organisatie belangrijke redenen zijn om terug te keren. Onder 'Aantrekkelijke inhoud van het werk' wordt verstaan 'genoeg ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en inbreng, duidelijke kaders, waardering en verzekering van continuïteit van projecten' en 'Interessant werk op het gebied van begeleiding en coaching'.Een goede werksfeer beschrijven de respondenten als 'meer tijd en aandacht voor de patiënten/cliënten' en 'een veilige werkomgeving, leuke collega's'. Een aantrekkelijk rooster en niet te hoge werkdruk vullen het lijstje aan van de meest voorkomende redenen voor een terugkeer.50-plussers minder geneigd om terug te kerenOpvallend: ook als de werkgever voldoet aan de eisen, blijft het aantal respondenten dat zou terugkeren in de zorg ongeveer een kwart.Over de verschillende zorgsectoren heen is het percentage dat terug zou keren ongeveer gelijk. Bij de sector jeugdzorg is wel een stijging te zien wanneer werkgever zou voldoen aan de gestelde eisen.De groep respondenten van 50 jaar of ouder is minder geneigd om terug te keren dan de groep 18- tot 49-jarigen. Zo geeft de helft van hen aan dat een werkgever "niets" meer kan bieden om terugkeer mogelijk te maken, "omdat zij nooit meer terug zullen keren naar de zorg- en welzijnssector".Inhoud van de job, management en werkdrukDe ex-zorgmedewerkers noemen verschillende redenen waarom zij gestopt zijn in de zorg. De vijf meest voorkomende zijn: de inhoud van de job (bv. geen uitdaging of doorgroeimogelijkheden...), management/organisatie (bv. behandeling door leidinggevende...), de hoge werkdruk (bv. door personeelstekort, door shiften...) , privézaken (bv. meer bij kinderen willen zijn, verhuis...) en financiële vooruitgang elders.De vertrekredenen per sector laten wat verschillen zien. In de ziekenhuizen is de inhoud van het werk de belangrijkste reden om te vertrekken, in de ggz is dat 'het management/de organisatie'. In de gehandicaptenzorg en verzorg- en verpleegtehuizen zijn de werktijden vaker dan in andere sectoren een reden om te stoppen, in ziekenhuizen geldt dat voor de opleidingsmogelijkheden. Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer 40 procent van de zorgmedewerkers zijn overgestapt naar het onderwijs of de overheid, in het bijzonder jongere werknemers (18-34 jaar).