Opnames op intensieve zorgen zijn belastend voor de patiënt en voor de ziekteverzekering. Dr. Marquet zocht uit hoeveel patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis werden opgenomen op de dienst intensieve zorgen en voor hoeveel patiënten binnen het ziekenhuis de interne MUG was opgeroepen omdat ze in een levensbedreigende situatie waren terechtgekomen. Daarbij werd de opdeling gemaakt of het incident dat aanleiding gaf tot het oproepen van de urgente dienst te vermijden was geweest. In een tweede fase werd ook bekeken hoe het incident in de toekomst vermijdbaar zou kunnen zijn.

Het was voor het eerst in de Belgische geschiedenis dat een soortgelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Ruim 830 dossiers werden door een multidisciplinair team van een arts, een klinisch apotheker en een verpleegkundige onderzocht. Alle patiënten waren geconfronteerd met een ongeplande opname op intensieve zorgen of met een tussenkomst van de interne MUG.

Een op de vier vermijdbaar
Uit de studie bleek dat 56 procent van de ongeplande opnames of tussenkomsten interne MUG gerelateerd waren aan een incident zoals het niet of niet correct toedienen van een geneesmiddel. Ongeveer de helft daarvan was bovendien vermijdbaar. Doorgetrokken naar alle 830 dossiers betekent dit dat een op de vier ongeplande opnames op intensieve zorgen of tussenkomsten van de interne MUG eigenlijk vermijdbaar was.

De resultaten van deze Belgische studie zijn vergelijkbaar met de resultaten die buitenlandse studies hebben uitgebracht. Ze moeten nu aanleiding geven tot kwaliteitsverbetering om het aantal te doen dalen. Het verbeteren van patiëntveiligheid kan immers rechtstreeks gelinkt worden aan het meten van vermijdbare incidenten. Dat kan door een gerichte aanpak van de oorzaken, opgedeeld in procesmatige oorzaken, middelen en menselijke factoren. Bijzondere aandacht moet gaan naar het gebied van medicatieveiligheid. Vermijdbare incidenten zijn immers vaak gerelateerd aan medicatietherapie van de patiënt."

De ziekenhuizen die bij het onderzoek betrokken waren, hebben duidelijk niet gewacht op de resultaten om al een rist van verbetermaatregelen in gang te steken. De acties die ondertussen al van start zijn gegaan hebben zich vooral gericht op medicatietoediening, het herkennen van de achteruitgang van de gezondheidstoestand, de communicatie tussen zorgverleners, het gebruiken en implementeren van zorgrichtlijnen, de standaardisatie van controles enz.

Opnames op intensieve zorgen zijn belastend voor de patiënt en voor de ziekteverzekering. Dr. Marquet zocht uit hoeveel patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis werden opgenomen op de dienst intensieve zorgen en voor hoeveel patiënten binnen het ziekenhuis de interne MUG was opgeroepen omdat ze in een levensbedreigende situatie waren terechtgekomen. Daarbij werd de opdeling gemaakt of het incident dat aanleiding gaf tot het oproepen van de urgente dienst te vermijden was geweest. In een tweede fase werd ook bekeken hoe het incident in de toekomst vermijdbaar zou kunnen zijn. Het was voor het eerst in de Belgische geschiedenis dat een soortgelijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Ruim 830 dossiers werden door een multidisciplinair team van een arts, een klinisch apotheker en een verpleegkundige onderzocht. Alle patiënten waren geconfronteerd met een ongeplande opname op intensieve zorgen of met een tussenkomst van de interne MUG.Een op de vier vermijdbaar Uit de studie bleek dat 56 procent van de ongeplande opnames of tussenkomsten interne MUG gerelateerd waren aan een incident zoals het niet of niet correct toedienen van een geneesmiddel. Ongeveer de helft daarvan was bovendien vermijdbaar. Doorgetrokken naar alle 830 dossiers betekent dit dat een op de vier ongeplande opnames op intensieve zorgen of tussenkomsten van de interne MUG eigenlijk vermijdbaar was. De resultaten van deze Belgische studie zijn vergelijkbaar met de resultaten die buitenlandse studies hebben uitgebracht. Ze moeten nu aanleiding geven tot kwaliteitsverbetering om het aantal te doen dalen. Het verbeteren van patiëntveiligheid kan immers rechtstreeks gelinkt worden aan het meten van vermijdbare incidenten. Dat kan door een gerichte aanpak van de oorzaken, opgedeeld in procesmatige oorzaken, middelen en menselijke factoren. Bijzondere aandacht moet gaan naar het gebied van medicatieveiligheid. Vermijdbare incidenten zijn immers vaak gerelateerd aan medicatietherapie van de patiënt." De ziekenhuizen die bij het onderzoek betrokken waren, hebben duidelijk niet gewacht op de resultaten om al een rist van verbetermaatregelen in gang te steken. De acties die ondertussen al van start zijn gegaan hebben zich vooral gericht op medicatietoediening, het herkennen van de achteruitgang van de gezondheidstoestand, de communicatie tussen zorgverleners, het gebruiken en implementeren van zorgrichtlijnen, de standaardisatie van controles enz.