Het was een hoogdag, die zaterdag 14 november 2015 in Leuven. Farmaleuven Feest en dat in alle grandeur en met hoog gezelschap. Maar topper van de avond - alleen al door de jaren die eraan zijn voorafgegaan - was toch de verkiezing van de eerste Alumnus van het Jaar. Het verhaal begint in 2010 toen apr. Johan Van Calster - laten we hem maar bij naam noemen - vond dat er binnen de faculteit Rechten wel een Alumnus van het Jaar was en binnen de faculteit Geneeskunde, maar niet binnen de faculteit Farmacie. Een wezenlijk onrecht dat moest rechtgetrokken worden. Er werd een project gestart en richtlijnen uitgewerkt en in 2012 was de voorbereiding rond. De Raad van Bestuur keurde de richtlijn goed waarbij een Alumnus mocht verkozen worden om zo een voorbeeldpersoon in de schijnwerpers te zetten. Een alumnus die alle dank verschuldigd is, markante verwezenlijkingen op zijn actief heeft en die de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen onder de aandacht kan brengen. Er kwam ook een hele rist voorwaarden bij te pas, de procedure werd uit de doeken gedaan en het project kon van start gaan.

Maar dat was buiten de waard - lees: Jong FarmaLeuven - gerekend. De uitdraai van die nieuwe organisatie moest op alles voorrang krijgen. En zo kwam het dat de eerste Alumnus van het Jaar van FarmaLeuven pas in 2015 is gekozen door een professionele jury (met Alfons Verbruggen, Vincent Steels, Veerle Foulon en Johan Van Calster). Belangrijk detail: bij de voorwaarden werd ook gestipuleerd dat de Alumnus zich nog actief op het veld moet bevinden. Eén naam kwam uit de bus: Rudi Pauwels.

Rijzende ster

In de laudatio beschreef professor Van Aerschot hoe Rudi Pauwels in 1983 afstudeerde en onmiddellijk doctoreerde aan het Rega Instituut. Pauwels ging werken op het toen gevaarlijke en vrij onbekende hiv-virus. In de krochten van Sint-Raf, afgezonderd van de wereld, mocht de jonge Pauwels het gaan uitzoeken. Zijn werk werd heel snel opgemerkt door de farmaceutische industrie die om veiligheidsredenen het onderzoek niet kon voeren. Rudi Pauwels (onder)zocht en vond en zette meteen zijn naam op de wetenschappelijke kaart. In 1990 doctoreerde hij met felicitaties van de jury. Wijlen Dr. Paul Janssen was een van zijn twee promotoren, prof. De Clercq zijn tweede. Luc Montagnier, de ontdekker van hiv, zat in de jury.

Twee decennia hield de jonge doctor Pauwels zich bezig met anti-hiv-middelen. Hij richtte Tibotec op (later overgenomen door Johnson en Johnson) en Virco en lanceerde de meest succesvolle anti-hivmiddelen. Maar hij zette ook in op diagnostische tools zoals het antivirogram. Zijn expansiedrang was even ambitieus als zijn wetenschappelijke ambitie. Ook bij de oprichting van Galapagos en Oncomethylome Sciences was hij betrokken.
Tussen 2004 en 2007 werd het even stil rond de wetenschapper. Maar in 2007 kwam hij in volle kracht terug met de oprichting van het Zwitserse Biocartis dat zich zou specialiseren in geautomatiseerde en snelle diagnostische tests. De vroegere Tibotec-site in Mechelen werd opnieuw ingericht en daar werden oa de eerste tests voor de identificatie van de BRAF-mutaties (borstkanker) en de KRAS-mutatie (colorectale kanker) gelanceerd.
Zelfs onze minister van Volksgezondheid Maggie De Block, die erop stond om de uitreiking zelf bij te wonen, kon tegen zoveel argumenten niet op.... Zij overhandigde met zichtbaar genoegen de prijs.

Het was een hoogdag, die zaterdag 14 november 2015 in Leuven. Farmaleuven Feest en dat in alle grandeur en met hoog gezelschap. Maar topper van de avond - alleen al door de jaren die eraan zijn voorafgegaan - was toch de verkiezing van de eerste Alumnus van het Jaar. Het verhaal begint in 2010 toen apr. Johan Van Calster - laten we hem maar bij naam noemen - vond dat er binnen de faculteit Rechten wel een Alumnus van het Jaar was en binnen de faculteit Geneeskunde, maar niet binnen de faculteit Farmacie. Een wezenlijk onrecht dat moest rechtgetrokken worden. Er werd een project gestart en richtlijnen uitgewerkt en in 2012 was de voorbereiding rond. De Raad van Bestuur keurde de richtlijn goed waarbij een Alumnus mocht verkozen worden om zo een voorbeeldpersoon in de schijnwerpers te zetten. Een alumnus die alle dank verschuldigd is, markante verwezenlijkingen op zijn actief heeft en die de Faculteit Farmaceutische Wetenschappen onder de aandacht kan brengen. Er kwam ook een hele rist voorwaarden bij te pas, de procedure werd uit de doeken gedaan en het project kon van start gaan. Maar dat was buiten de waard - lees: Jong FarmaLeuven - gerekend. De uitdraai van die nieuwe organisatie moest op alles voorrang krijgen. En zo kwam het dat de eerste Alumnus van het Jaar van FarmaLeuven pas in 2015 is gekozen door een professionele jury (met Alfons Verbruggen, Vincent Steels, Veerle Foulon en Johan Van Calster). Belangrijk detail: bij de voorwaarden werd ook gestipuleerd dat de Alumnus zich nog actief op het veld moet bevinden. Eén naam kwam uit de bus: Rudi Pauwels. Rijzende ster In de laudatio beschreef professor Van Aerschot hoe Rudi Pauwels in 1983 afstudeerde en onmiddellijk doctoreerde aan het Rega Instituut. Pauwels ging werken op het toen gevaarlijke en vrij onbekende hiv-virus. In de krochten van Sint-Raf, afgezonderd van de wereld, mocht de jonge Pauwels het gaan uitzoeken. Zijn werk werd heel snel opgemerkt door de farmaceutische industrie die om veiligheidsredenen het onderzoek niet kon voeren. Rudi Pauwels (onder)zocht en vond en zette meteen zijn naam op de wetenschappelijke kaart. In 1990 doctoreerde hij met felicitaties van de jury. Wijlen Dr. Paul Janssen was een van zijn twee promotoren, prof. De Clercq zijn tweede. Luc Montagnier, de ontdekker van hiv, zat in de jury. Twee decennia hield de jonge doctor Pauwels zich bezig met anti-hiv-middelen. Hij richtte Tibotec op (later overgenomen door Johnson en Johnson) en Virco en lanceerde de meest succesvolle anti-hivmiddelen. Maar hij zette ook in op diagnostische tools zoals het antivirogram. Zijn expansiedrang was even ambitieus als zijn wetenschappelijke ambitie. Ook bij de oprichting van Galapagos en Oncomethylome Sciences was hij betrokken. Tussen 2004 en 2007 werd het even stil rond de wetenschapper. Maar in 2007 kwam hij in volle kracht terug met de oprichting van het Zwitserse Biocartis dat zich zou specialiseren in geautomatiseerde en snelle diagnostische tests. De vroegere Tibotec-site in Mechelen werd opnieuw ingericht en daar werden oa de eerste tests voor de identificatie van de BRAF-mutaties (borstkanker) en de KRAS-mutatie (colorectale kanker) gelanceerd. Zelfs onze minister van Volksgezondheid Maggie De Block, die erop stond om de uitreiking zelf bij te wonen, kon tegen zoveel argumenten niet op.... Zij overhandigde met zichtbaar genoegen de prijs.