Het aantal gewone ziekenhuisopnamen en dagopnamen lag in 2020 een stuk lager dan in 2019 - behalve voor het oncologisch dagziekenhuis. Het totaal van de aan de patiënt aangerekende bedragen verminderde ook. Maar het gemiddelde bedrag dat aan de patiënt zelf werd gefactureerd lag in 2020 wel iets hoger dan in 2019.

In 2019 berekende het IMA dat maar iets meer dan driekwart van de ziekenhuisfactuur door de ziekteverzekering betaald werd. De eigen bijdragen van de patiënt, inclusief het stuk dat door de hospitalisatieverzekering werd betaald, lag in België hoger dan in de buurlanden of in bijvoorbeeld de Scandinavische landen.

In 2020 betaalden patiënten voor 1,16 miljard euro ziekenhuiskosten uit eigen zak. Uitgaven voor ambulante zorg zijn daar niet bij gerekend. Om een derde gaat het om remgelden, om twee derden om zogenaamde supplementen. Voor zowat de helft betreft het ereloonsupplementen op terugbetaalde artsenprestaties.

Ook in tweepersoonskamers krijgen patiënten 'supplementen' aangerekend. Dat gaat hier dan om een (niet terugbetaald) deel van de kosten van bijvoorbeeld implantaten, niet-verzekerde prestaties, apothekerskosten,...

Grote variatie

De ziekenfondsen kaarten de grote verschillen aan tussen de ziekenhuizen, onderling. Maar ook patiënten in hetzelfde ziekenhuis krijgen erg uiteenlopende bedragen aangerekend.

Vooral voor éénpersoonskamers lopen de supplementen betaald door de patiënten op - hier neemt ook de heterogeniteit toe.

Een kwart van de patiënten dat na een ziekenhuisopname de factuur krijgt, betaalt minder dan 100 euro bij. Maar evengoed een kwart betaalt meer dan 1.000 euro. Bij nog een behoorlijk groot aantal patiënten loopt de factuur tot enkele duizenden euro's op.

De ziekenfondsen hebben vooral kritiek op de onvoorspelbaarheid van de gefactureerde bedragen. De ziekenhuizen geven wel een 'maximaal aanrekenbaar ereloonsupplementenpercentage aan - maar dat zegt weinig over het uiteindelijk gefactureerde bedrag, volgens het IMA, en de patiënt heeft maar weinig zicht op hoe de rekening tot stand komt.

Gebrekkige bescherming

Ook kwetsbare patiënten, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, krijgen vaak achteraf nog facturen van het ziekenhuis die ze uit eigen zak moeten betalen. Die bedragen kunnen ook sterk variëren.

Beschermende maatregelen zoals de maximumfactuur of het statuut van chronisch zieke beschermen de patiënt wel tegen de impact van het remgeld, maar niet tegen andere, aangerekende bedragen.

Ruim zes procent van de patiënten met een verhoogde tegemoetkoming die in het ziekenhuis worden opgenomen vragen een éénpersoonskamer.

Covid

In 2020 daalde de klassieke ziekenhuisactiviteit maar ziekenhuizen kregen het wel druk met de zorg voor covidpatiënten. De overheid bepaalde dat aan covidpatiënten geen ereloonsupplementen mochten worden aangerekend, ook niet wanneer ze op een éénpersoonskamer verbleven, en dat ziekenhuizen evenmin niet-vergoedbare prestaties aan deze patiënten mochten aanrekenen.

Toch kregen covidpatiënten nog facturen te betalen voor ruim 17 miljoen euro 'supplementen'.

Het aantal gewone ziekenhuisopnamen en dagopnamen lag in 2020 een stuk lager dan in 2019 - behalve voor het oncologisch dagziekenhuis. Het totaal van de aan de patiënt aangerekende bedragen verminderde ook. Maar het gemiddelde bedrag dat aan de patiënt zelf werd gefactureerd lag in 2020 wel iets hoger dan in 2019.In 2019 berekende het IMA dat maar iets meer dan driekwart van de ziekenhuisfactuur door de ziekteverzekering betaald werd. De eigen bijdragen van de patiënt, inclusief het stuk dat door de hospitalisatieverzekering werd betaald, lag in België hoger dan in de buurlanden of in bijvoorbeeld de Scandinavische landen.In 2020 betaalden patiënten voor 1,16 miljard euro ziekenhuiskosten uit eigen zak. Uitgaven voor ambulante zorg zijn daar niet bij gerekend. Om een derde gaat het om remgelden, om twee derden om zogenaamde supplementen. Voor zowat de helft betreft het ereloonsupplementen op terugbetaalde artsenprestaties.Ook in tweepersoonskamers krijgen patiënten 'supplementen' aangerekend. Dat gaat hier dan om een (niet terugbetaald) deel van de kosten van bijvoorbeeld implantaten, niet-verzekerde prestaties, apothekerskosten,... Grote variatieDe ziekenfondsen kaarten de grote verschillen aan tussen de ziekenhuizen, onderling. Maar ook patiënten in hetzelfde ziekenhuis krijgen erg uiteenlopende bedragen aangerekend. Vooral voor éénpersoonskamers lopen de supplementen betaald door de patiënten op - hier neemt ook de heterogeniteit toe.Een kwart van de patiënten dat na een ziekenhuisopname de factuur krijgt, betaalt minder dan 100 euro bij. Maar evengoed een kwart betaalt meer dan 1.000 euro. Bij nog een behoorlijk groot aantal patiënten loopt de factuur tot enkele duizenden euro's op.De ziekenfondsen hebben vooral kritiek op de onvoorspelbaarheid van de gefactureerde bedragen. De ziekenhuizen geven wel een 'maximaal aanrekenbaar ereloonsupplementenpercentage aan - maar dat zegt weinig over het uiteindelijk gefactureerde bedrag, volgens het IMA, en de patiënt heeft maar weinig zicht op hoe de rekening tot stand komt.Gebrekkige beschermingOok kwetsbare patiënten, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, krijgen vaak achteraf nog facturen van het ziekenhuis die ze uit eigen zak moeten betalen. Die bedragen kunnen ook sterk variëren.Beschermende maatregelen zoals de maximumfactuur of het statuut van chronisch zieke beschermen de patiënt wel tegen de impact van het remgeld, maar niet tegen andere, aangerekende bedragen.Ruim zes procent van de patiënten met een verhoogde tegemoetkoming die in het ziekenhuis worden opgenomen vragen een éénpersoonskamer.CovidIn 2020 daalde de klassieke ziekenhuisactiviteit maar ziekenhuizen kregen het wel druk met de zorg voor covidpatiënten. De overheid bepaalde dat aan covidpatiënten geen ereloonsupplementen mochten worden aangerekend, ook niet wanneer ze op een éénpersoonskamer verbleven, en dat ziekenhuizen evenmin niet-vergoedbare prestaties aan deze patiënten mochten aanrekenen.Toch kregen covidpatiënten nog facturen te betalen voor ruim 17 miljoen euro 'supplementen'.