Op 4 november 2023 dienden de Europa Ziekenhuizen een aanvraag in voor een PIT-functie. In januari 2024 kregen de ziekenhuizen officieel bericht dat ze een erkenningsnummer voor een PIT-functie kregen. "We gaven onszelf zes maanden de tijd om het PIT-project op poten te zetten en werkten daarvoor op verschillende assen", zegt Christophe Delbushaye, hoofdverpleegkundige van de dienst spoedgevallen. "Binnen de opleidingsas leidden we personeel op in deze nieuwe vorm van zorgverlening. De administratieve as omvatte het verfijnen van de federale permanente opdrachtprotocollen, terwijl de wetgevende as zich bezighield met adviezen van deskundigen en met het formaliseren van het raamwerk van de extra-ziekenhuispraktijk met zijn verplichtingen en beperkingen. Op materieel vlak ten slotte stelde de brandweer een volledig uitgeruste ambulance ter beschikking en maakte het team van PIT-referentverpleegkundigen de inventaris op van de uitrusting die nodig is voor de interventies."

De dringende medische hulpverlening omvat drie soorten hulpverlening: de normale ambulance met twee ambulanciers die de 112-badge dragen, de MUG bestaande uit een medisch-verpleegkundig team, en de PIT bestaande uit twee ambulanciers die de 112-badge dragen en een verpleegkundige gespecialiseerd in dringende medische hulpverlening en intensieve zorg. "De PIT-verpleegkundige vertrekt per ambulance om eerste hulp te verlenen aan de patiënt en kan indien nodig 24/7 een beroep doen op een PIT-referentie-arts van het ziekenhuis met wie hij samenwerkt", dr. Paule Denoël, hoofdarts van de Spoedgevallendienst van de Europa Ziekenhuizen.

Realtime

De PIT-functie heeft meerdere voordelen voor de patiënt. Zo wordt de tijd voor de opstart van een therapeutische behandeling korter, war vooral een voordeel is voor pathologieën waarvoor een uitstel van de behandeling schadelijk zou zijn. De PIT maakt het ook mogelijk om de nieuwste ontwikkelingen in de (tele)geneeskunde aan te wenden. "Wanneer ik een patiënt voor mij heb die pijn op de borst heeft, maak ik in realtime een EKG dat ik als pdf-bestand kan exporteren naar het e-mailadres van de spoedarts. Die kan het bekijken en analyseren terwijl ik met hem online verbonden ben", zegt Christophe Delbushaye. "Bovendien vormt de PIT ook een kans voor het personeel van de spoedgevallendienst om de samenwerking tussen arts en verpleegkundige verder te versterken, wat sowieso de kwaliteit van de zorg zal verhogen", voegt dr. Denoël eraan toe.

Om 24/7 een PIT-functie te kunnen garanderen zijn 6 VTE verpleegkundigen met de MUG-titel nodig. Momenteel hebben de Europa Ziekenhuizen voldoende personeel om 12 uur per dag te kunnen draaien, zoals gepland in fase 1. Alles wordt in gereedheid gebracht om vanaf 1 januari 2025 de functie 24 uur per dag te kunnen garanderen.

Op 4 november 2023 dienden de Europa Ziekenhuizen een aanvraag in voor een PIT-functie. In januari 2024 kregen de ziekenhuizen officieel bericht dat ze een erkenningsnummer voor een PIT-functie kregen. "We gaven onszelf zes maanden de tijd om het PIT-project op poten te zetten en werkten daarvoor op verschillende assen", zegt Christophe Delbushaye, hoofdverpleegkundige van de dienst spoedgevallen. "Binnen de opleidingsas leidden we personeel op in deze nieuwe vorm van zorgverlening. De administratieve as omvatte het verfijnen van de federale permanente opdrachtprotocollen, terwijl de wetgevende as zich bezighield met adviezen van deskundigen en met het formaliseren van het raamwerk van de extra-ziekenhuispraktijk met zijn verplichtingen en beperkingen. Op materieel vlak ten slotte stelde de brandweer een volledig uitgeruste ambulance ter beschikking en maakte het team van PIT-referentverpleegkundigen de inventaris op van de uitrusting die nodig is voor de interventies." De dringende medische hulpverlening omvat drie soorten hulpverlening: de normale ambulance met twee ambulanciers die de 112-badge dragen, de MUG bestaande uit een medisch-verpleegkundig team, en de PIT bestaande uit twee ambulanciers die de 112-badge dragen en een verpleegkundige gespecialiseerd in dringende medische hulpverlening en intensieve zorg. "De PIT-verpleegkundige vertrekt per ambulance om eerste hulp te verlenen aan de patiënt en kan indien nodig 24/7 een beroep doen op een PIT-referentie-arts van het ziekenhuis met wie hij samenwerkt", dr. Paule Denoël, hoofdarts van de Spoedgevallendienst van de Europa Ziekenhuizen.RealtimeDe PIT-functie heeft meerdere voordelen voor de patiënt. Zo wordt de tijd voor de opstart van een therapeutische behandeling korter, war vooral een voordeel is voor pathologieën waarvoor een uitstel van de behandeling schadelijk zou zijn. De PIT maakt het ook mogelijk om de nieuwste ontwikkelingen in de (tele)geneeskunde aan te wenden. "Wanneer ik een patiënt voor mij heb die pijn op de borst heeft, maak ik in realtime een EKG dat ik als pdf-bestand kan exporteren naar het e-mailadres van de spoedarts. Die kan het bekijken en analyseren terwijl ik met hem online verbonden ben", zegt Christophe Delbushaye. "Bovendien vormt de PIT ook een kans voor het personeel van de spoedgevallendienst om de samenwerking tussen arts en verpleegkundige verder te versterken, wat sowieso de kwaliteit van de zorg zal verhogen", voegt dr. Denoël eraan toe.Om 24/7 een PIT-functie te kunnen garanderen zijn 6 VTE verpleegkundigen met de MUG-titel nodig. Momenteel hebben de Europa Ziekenhuizen voldoende personeel om 12 uur per dag te kunnen draaien, zoals gepland in fase 1. Alles wordt in gereedheid gebracht om vanaf 1 januari 2025 de functie 24 uur per dag te kunnen garanderen.