Vrijdag 23 augustus komt de werkgroep Welzijn, Gezondheid en Gezin in het kader van de Vlaamse regeringsonderhandelingen een eerste maal samen. Aanleiding voor Zorgnet-Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgvoorzieningen, om een schot voor de boeg te lanceren.

1,6 miljard

Een eerste vaststelling is dat de vorige legislatuur een Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) voor alle burgers uitwerkte. Dat concreet invullen, zal van de nieuwe bestuursploeg moedige keuzes vergen, stelt Zorgnet-Icuro.

Zo is er volgens het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijvoorbeeld 1,6 miljard extra nodig om de volgende legislatuur alle wachtenden met een beperking van een zorgbudget te voorzien.

Woon- Zorgcentra

De personeelsbezetting in de woonzorgcentra is ondermaats. De Vlaamse overheid financiert nu slechts 0,48 voltijdse medewerker per bewoner. Zorgnet-Icuro stelt dat het over zwaar zorgbehoevenden met complexe problemen gaat en dat het streefdoel dus 0,9 voltijdsen per bewoner moet zijn. Gekoppeld aan extra plaatsen vergt dit een totale investering van circa twee miljard.

En daarmee houdt het niet op. De Geestelijke Gezondheidszorg heeft 450 miljoen extra nodig om de behandelcapaciteit in de Psychiatrische verzorgingstehuizen, Beschut Wonen en ambulant op te trekken. Dit is exclusief de -nog federale- psychiatrische ziekenhuizen. Voorts vraagt de revalidatiesector 8 miljoen om de personeelsnorm op het peil van de noden te brengen.

Ziekenhuisnetwerken

Dan is er federale wet op de klinische ziekenhuisnetwerken. Deze gaan van start op 1 januari 2020 en Vlaanderen dient dus snel te schakelen om het concept concreet in te vullen. Ook is er duidelijkheid nodig over de afstemming tussen de eerste en de tweede lijn en de andere zorgactoren.

Eveneens cruciaal is de doorstart van een strategisch forfait voor nieuwbouw en verbouwing.

Loopbaanpact

Voldoende zorgpersoneel vinden wordt dé uitdaging voor de toekomst, aldus Zorgnet-Icuro. De organisatie spoort de overheid aan het voortouw te nemen om tot een globaal loopbaanpact voor de zorg te komen. Tevens zijn er dringend praktische oplossingen nodig -zoals de inzet van profielen die onder supervisie een deel van de taken van verpleeg- of zorgkundigen kunnen uitvoeren.

Last but not least dringt een werkbare bevoegdheidsverdeling zich op. Zorgnet-Icuro wil dat de federale overheid met de gemeenschappen en gewesten rond tafel gaat zitten om dit praktisch in te vullen.

Vrijdag 23 augustus komt de werkgroep Welzijn, Gezondheid en Gezin in het kader van de Vlaamse regeringsonderhandelingen een eerste maal samen. Aanleiding voor Zorgnet-Icuro, het netwerk van Vlaamse zorgvoorzieningen, om een schot voor de boeg te lanceren. Een eerste vaststelling is dat de vorige legislatuur een Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) voor alle burgers uitwerkte. Dat concreet invullen, zal van de nieuwe bestuursploeg moedige keuzes vergen, stelt Zorgnet-Icuro. Zo is er volgens het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap bijvoorbeeld 1,6 miljard extra nodig om de volgende legislatuur alle wachtenden met een beperking van een zorgbudget te voorzien.De personeelsbezetting in de woonzorgcentra is ondermaats. De Vlaamse overheid financiert nu slechts 0,48 voltijdse medewerker per bewoner. Zorgnet-Icuro stelt dat het over zwaar zorgbehoevenden met complexe problemen gaat en dat het streefdoel dus 0,9 voltijdsen per bewoner moet zijn. Gekoppeld aan extra plaatsen vergt dit een totale investering van circa twee miljard.En daarmee houdt het niet op. De Geestelijke Gezondheidszorg heeft 450 miljoen extra nodig om de behandelcapaciteit in de Psychiatrische verzorgingstehuizen, Beschut Wonen en ambulant op te trekken. Dit is exclusief de -nog federale- psychiatrische ziekenhuizen. Voorts vraagt de revalidatiesector 8 miljoen om de personeelsnorm op het peil van de noden te brengen. Dan is er federale wet op de klinische ziekenhuisnetwerken. Deze gaan van start op 1 januari 2020 en Vlaanderen dient dus snel te schakelen om het concept concreet in te vullen. Ook is er duidelijkheid nodig over de afstemming tussen de eerste en de tweede lijn en de andere zorgactoren. Eveneens cruciaal is de doorstart van een strategisch forfait voor nieuwbouw en verbouwing.Voldoende zorgpersoneel vinden wordt dé uitdaging voor de toekomst, aldus Zorgnet-Icuro. De organisatie spoort de overheid aan het voortouw te nemen om tot een globaal loopbaanpact voor de zorg te komen. Tevens zijn er dringend praktische oplossingen nodig -zoals de inzet van profielen die onder supervisie een deel van de taken van verpleeg- of zorgkundigen kunnen uitvoeren. Last but not least dringt een werkbare bevoegdheidsverdeling zich op. Zorgnet-Icuro wil dat de federale overheid met de gemeenschappen en gewesten rond tafel gaat zitten om dit praktisch in te vullen.