Pedro Facon - directeur-generaal Gezondheidszorg - heeft geleerd dat "data de nieuwe olie" zijn en, hoewel hij dat zelf wat relativeert, legt hij daarbij de nadruk op het 'raffineren' van de olie, eerder dan op het oppompen.

Qua cijfers valt de nog geen 40 pagina's tellende Blikvanger Gezondheidszorg dan ook goed mee: de nadruk ligt vooral op grafieken en een visuele presentatie - veeleer dan op bruut cijfermateriaal.

De Blikvanger wil op bevattelijke wijze 'kerncijfers' ontsluiten en een brede kijk bieden op een bepaald domein, dat als aanvulling op de gedetailleerde rapporten over specifieke fenomenen die de Dienst Gezondheidszorg en andere overheidsdiensten vaak genereren.

Deze blikvanger bevat vier hoofdstukjes, respectievelijk over het ziekenhuislandschap, de zorgactiviteit, de financiering en de kwaliteit van ziekenhuizen, met een focus op de algemene ziekenhuizen.

Zag u de Blikvanger Gezondheidszorg nog niet zelf, dan willen we uw nieuwsgierigheid prikkelen met enkele van de grafiekjes.

Over een periode van dertig jaar is het aantal erkende bedden met enkele duizenden gedaald. Maar de activiteit in de ziekenhuizen stijgt sterk.

null, Blikvanger Gezondheidszorg
null © Blikvanger Gezondheidszorg

De daling tussen 1990 en 2019 bedroeg 3.762 erkende bedden. In de context van fusies tussen algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen zag je tussen 2010 en 2015 een tijdelijk ombuiging van de trend.

Het aantal verblijven/contacten in de ziekenhuizen steeg de laatste tien jaar(tussen 2008 en 2017) evenwel met 13,9% . In 2017 waren er meer dan 6,2 miljoen contacten. 39% daarvan waren ambulante contacten met de spoed, 29% ging om klassieke ziekenhuisopnamen en 32% om dagopnamen.

Blikvanger Gezondheidszorg
© Blikvanger Gezondheidszorg

In 2014 staken de dagopnamen de klassieke opname voorbij. Het aantal dagopnamen stegen in tien jaar tijd met 29%, en het aantal contacten op de spoed met 15, 5%.

Uit de Blikvanger Gezondheidszorg leren we verder dat afhoudingen van de artsenhonoraria in 2017 de belangrijkste bron van inkomsten was voor de ziekenhuizen.

Blikvanger Gezondheidszorg
© Blikvanger Gezondheidszorg

Deze eerste editie brengt de ziekenhuissector in kaart, maar geeft droogjes de cijfers zonder al te veel uitleg.

In volgende edities zou het de volgens Pedro Facon wel de bedoeling zijn meer elementen aan te brengen voor een interpretatie. Facon hoopt voor de nieuwe publicatie ook te kunnen samenwerken met andere overheidsdiensten die tevens over een schat van te ontsluiten overheidsdata beschikken.

De Blikvanger Gezondheidszorg, Algemene Ziekenhuizen vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.

Blikvanger Gezondheidszorg
© Blikvanger Gezondheidszorg
Pedro Facon - directeur-generaal Gezondheidszorg - heeft geleerd dat "data de nieuwe olie" zijn en, hoewel hij dat zelf wat relativeert, legt hij daarbij de nadruk op het 'raffineren' van de olie, eerder dan op het oppompen.Qua cijfers valt de nog geen 40 pagina's tellende Blikvanger Gezondheidszorg dan ook goed mee: de nadruk ligt vooral op grafieken en een visuele presentatie - veeleer dan op bruut cijfermateriaal.De Blikvanger wil op bevattelijke wijze 'kerncijfers' ontsluiten en een brede kijk bieden op een bepaald domein, dat als aanvulling op de gedetailleerde rapporten over specifieke fenomenen die de Dienst Gezondheidszorg en andere overheidsdiensten vaak genereren.Deze blikvanger bevat vier hoofdstukjes, respectievelijk over het ziekenhuislandschap, de zorgactiviteit, de financiering en de kwaliteit van ziekenhuizen, met een focus op de algemene ziekenhuizen.Zag u de Blikvanger Gezondheidszorg nog niet zelf, dan willen we uw nieuwsgierigheid prikkelen met enkele van de grafiekjes. Over een periode van dertig jaar is het aantal erkende bedden met enkele duizenden gedaald. Maar de activiteit in de ziekenhuizen stijgt sterk.De daling tussen 1990 en 2019 bedroeg 3.762 erkende bedden. In de context van fusies tussen algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen zag je tussen 2010 en 2015 een tijdelijk ombuiging van de trend.Het aantal verblijven/contacten in de ziekenhuizen steeg de laatste tien jaar(tussen 2008 en 2017) evenwel met 13,9% . In 2017 waren er meer dan 6,2 miljoen contacten. 39% daarvan waren ambulante contacten met de spoed, 29% ging om klassieke ziekenhuisopnamen en 32% om dagopnamen.In 2014 staken de dagopnamen de klassieke opname voorbij. Het aantal dagopnamen stegen in tien jaar tijd met 29%, en het aantal contacten op de spoed met 15, 5%.Uit de Blikvanger Gezondheidszorg leren we verder dat afhoudingen van de artsenhonoraria in 2017 de belangrijkste bron van inkomsten was voor de ziekenhuizen. Deze eerste editie brengt de ziekenhuissector in kaart, maar geeft droogjes de cijfers zonder al te veel uitleg.In volgende edities zou het de volgens Pedro Facon wel de bedoeling zijn meer elementen aan te brengen voor een interpretatie. Facon hoopt voor de nieuwe publicatie ook te kunnen samenwerken met andere overheidsdiensten die tevens over een schat van te ontsluiten overheidsdata beschikken.De Blikvanger Gezondheidszorg, Algemene Ziekenhuizen vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid.