De koepel van de Franstalige aso's Cimacs had zondag in de late namiddag een videoconferentie met Jan Bertels, kabinetschef van minder Vandenbroucke, Riziv-topman Jo De Cock en Bernard Vanderheyden, voorzitter van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen. Bedoeling van het overleg was de kritiek te aanhoren van de Franstalige aso's op het akkoord van 19 mei.

"We zijn tijdens deze constructieve vergadering tot een akkoord gekomen, waarbij op onze eisen is ingegaan. We hebben dan ook besloten om de staking vanaf 24 mei om 8u op te schorten", zeggen de vertegenwoordigers van de specialisten in opleiding.

Engagementen

Na een vrij gespannen discussie hebben de Franstalige aso's het kabinet gevraagd om vier engagementen aan te gaan.

Ten eerste dient de samenstelling van de paritaire commissie herbekeken te worden, zodat de vertegenwoordigers van de aso's er volwaardig deel van uitmaken.

Verder moeten er werkgroepen komen waarbinnen de aso's geprivilegieerde partners zijn in de discussies over thema's die hen aanbelangen en die aan bod komen in fase 2 van het akkoord : de herziening van het sui generis statuut en het recht op een werkloosheidsuitkering en pensioen.

Daarnaast willen de aso's inspraak in de opstelling van de teksten over de toepassing van het akkoord, om op die manier bepaalde interpretaties of de concrete implementeringen te kunnen bijsturen.

Ten slotte dringen ze aan op een precieze timing, op korte en middellange termijn, aangaande de komende belangrijke discussies.

De vertegenwoordigers van de Franstalige aso's vragen aan minister Vandenbroucke om binnen de 48 uur deze engagementen te bevestigen, en ze willen binnen de tien dagen opnieuw overleggen met de kabinetschef en met Jo De Cock om de situatie te herevalueren. Ze danken ook het kabinet en het Riziv voor de inspanningen om tot een oplossing te komen.

Vertaling : Veerle Caerels

De koepel van de Franstalige aso's Cimacs had zondag in de late namiddag een videoconferentie met Jan Bertels, kabinetschef van minder Vandenbroucke, Riziv-topman Jo De Cock en Bernard Vanderheyden, voorzitter van de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen. Bedoeling van het overleg was de kritiek te aanhoren van de Franstalige aso's op het akkoord van 19 mei."We zijn tijdens deze constructieve vergadering tot een akkoord gekomen, waarbij op onze eisen is ingegaan. We hebben dan ook besloten om de staking vanaf 24 mei om 8u op te schorten", zeggen de vertegenwoordigers van de specialisten in opleiding. EngagementenNa een vrij gespannen discussie hebben de Franstalige aso's het kabinet gevraagd om vier engagementen aan te gaan. Ten eerste dient de samenstelling van de paritaire commissie herbekeken te worden, zodat de vertegenwoordigers van de aso's er volwaardig deel van uitmaken. Verder moeten er werkgroepen komen waarbinnen de aso's geprivilegieerde partners zijn in de discussies over thema's die hen aanbelangen en die aan bod komen in fase 2 van het akkoord : de herziening van het sui generis statuut en het recht op een werkloosheidsuitkering en pensioen.Daarnaast willen de aso's inspraak in de opstelling van de teksten over de toepassing van het akkoord, om op die manier bepaalde interpretaties of de concrete implementeringen te kunnen bijsturen. Ten slotte dringen ze aan op een precieze timing, op korte en middellange termijn, aangaande de komende belangrijke discussies.De vertegenwoordigers van de Franstalige aso's vragen aan minister Vandenbroucke om binnen de 48 uur deze engagementen te bevestigen, en ze willen binnen de tien dagen opnieuw overleggen met de kabinetschef en met Jo De Cock om de situatie te herevalueren. Ze danken ook het kabinet en het Riziv voor de inspanningen om tot een oplossing te komen.Vertaling : Veerle Caerels