De geneesmiddelenindustrie profileert zich als één van de belangrijkste 'biofarmaceutische hubs' binnen Europa. In haar inleiding benadrukte Catherine Rutten, CEO van pharma.be, de enorme impact van onderzoek & ontwikkeling (O&O). "O&O zit als het ware ingebakken in het DNA van de mens," aldus Rutten. Ze wees erop dat België over een uniek ecosysteem beschikt met gespecialiseerde units, productie- en exportcentra en de beslissingscentra van de farma-industrie. "België is als het ware de 'farma-valley' van Europa. En naarmate big data belangrijker worden, evolueren we steeds meer naar een 'digital health valley'," zei de topvrouw van pharma.be.

Universiteiten en onderzoeksinstellingen verrichten samen fundamenteel onderzoek. De cijfers zijn zonder meer indrukwekkend. In zo'n 70 ziekenhuizen lopen er 1.578 klinische proeven met 17.000 patiënten. "Patiëntenorganisaties fungeren hierbij in toenemende mate als volwaardige partners."

Rechtstreeks stellen de bedrijven circa 35.000 mensen tewerk. Om hen te eren stelde Rutten de 'farmafaces' voor, videogetuigenissen van werknemers. Tijdens de feestnamiddag werden ze uitgezonden

Laboratorium van hoop

Op zijn beurt benadrukte premier Michel de noodzaak om te blijven anticiperen op nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. "De geneesmiddelen-industrie is in ons land een succesverhaal. België vervult een voortrekkersrol en telt meer dan 300 life-sciencesbedrijven. We zijn een uitzonderlijke aantrekkingspool voor O&O, vorig jaar werd hierin 5,5% meer geïnvesteerd." Verder komt 14% van de Europese geneesmiddelenexport uit België. Enkel Duitsland doet beter qua volume. "Ons land is een gigantisch laboratorium van hoop voor patiënten wereldwijd", aldus Michel die de gunstige fiscale en ondersteunende overheidsmaatregelen in herinnering bracht. "Het Toekomstpact met de industrie wil de groei en innovatie behouden. Zodat de volgende 50 jaar even succesvol verlopen als de voorbije halve eeuw," besloot Michel.

Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv, herinnerde aan de enorme evolutie van de geneeskunde gedurende de laatste halve eeuw. Tegelijk groeide ook het Riziv-budget voor geneesmiddelen jaarlijks met 3 procent per capita tegenover een globale stijging van de Riziv-uitgaven met 3,4 procent over dezelfde periode.

Olympisch team

Greet Musch, directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (Fagg) wees erop dat het agentschap in 2015 circa 600 aanvragen voor klinische proeven binnenkreeg, een toename met 5 procent. En professor Eric Van Cutsem (KU Leuven), diensthoofd gastro-enterologie, tot slot herinnerde aan het enorme belang van clinical trials. Het geeft patiënten toegang tot nieuwe innovaties. "Het uitgangspunt voor de samenwerking tussen industrie en clinici is de patiënt. Ook de overheid is belangrijk om het kader te creëren en een reglementering uit te werken. Samen vormen we een Olympisch team rond de patiënt," besloot prof. Van Cutsem.

http://www.pharma.be/nl/50jaar-pharma-be.html

De geneesmiddelenindustrie profileert zich als één van de belangrijkste 'biofarmaceutische hubs' binnen Europa. In haar inleiding benadrukte Catherine Rutten, CEO van pharma.be, de enorme impact van onderzoek & ontwikkeling (O&O). "O&O zit als het ware ingebakken in het DNA van de mens," aldus Rutten. Ze wees erop dat België over een uniek ecosysteem beschikt met gespecialiseerde units, productie- en exportcentra en de beslissingscentra van de farma-industrie. "België is als het ware de 'farma-valley' van Europa. En naarmate big data belangrijker worden, evolueren we steeds meer naar een 'digital health valley'," zei de topvrouw van pharma.be. Universiteiten en onderzoeksinstellingen verrichten samen fundamenteel onderzoek. De cijfers zijn zonder meer indrukwekkend. In zo'n 70 ziekenhuizen lopen er 1.578 klinische proeven met 17.000 patiënten. "Patiëntenorganisaties fungeren hierbij in toenemende mate als volwaardige partners." Rechtstreeks stellen de bedrijven circa 35.000 mensen tewerk. Om hen te eren stelde Rutten de 'farmafaces' voor, videogetuigenissen van werknemers. Tijdens de feestnamiddag werden ze uitgezonden Laboratorium van hoopOp zijn beurt benadrukte premier Michel de noodzaak om te blijven anticiperen op nieuwe uitdagingen en opportuniteiten. "De geneesmiddelen-industrie is in ons land een succesverhaal. België vervult een voortrekkersrol en telt meer dan 300 life-sciencesbedrijven. We zijn een uitzonderlijke aantrekkingspool voor O&O, vorig jaar werd hierin 5,5% meer geïnvesteerd." Verder komt 14% van de Europese geneesmiddelenexport uit België. Enkel Duitsland doet beter qua volume. "Ons land is een gigantisch laboratorium van hoop voor patiënten wereldwijd", aldus Michel die de gunstige fiscale en ondersteunende overheidsmaatregelen in herinnering bracht. "Het Toekomstpact met de industrie wil de groei en innovatie behouden. Zodat de volgende 50 jaar even succesvol verlopen als de voorbije halve eeuw," besloot Michel.Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv, herinnerde aan de enorme evolutie van de geneeskunde gedurende de laatste halve eeuw. Tegelijk groeide ook het Riziv-budget voor geneesmiddelen jaarlijks met 3 procent per capita tegenover een globale stijging van de Riziv-uitgaven met 3,4 procent over dezelfde periode.Olympisch teamGreet Musch, directeur-generaal van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (Fagg) wees erop dat het agentschap in 2015 circa 600 aanvragen voor klinische proeven binnenkreeg, een toename met 5 procent. En professor Eric Van Cutsem (KU Leuven), diensthoofd gastro-enterologie, tot slot herinnerde aan het enorme belang van clinical trials. Het geeft patiënten toegang tot nieuwe innovaties. "Het uitgangspunt voor de samenwerking tussen industrie en clinici is de patiënt. Ook de overheid is belangrijk om het kader te creëren en een reglementering uit te werken. Samen vormen we een Olympisch team rond de patiënt," besloot prof. Van Cutsem.http://www.pharma.be/nl/50jaar-pharma-be.html