Vorig jaar werd een nieuwe functieclassificatie doorgevoerd voor het zorgpersoneel: het IFIC-model beloont het zorgpersoneel voor de taken die ze vervullen - niet voor het diploma dat ze behaalden. Voor heel wat ziekenhuispersoneel betekende dit een verhoging van het inkomen.

'Specialisatiecomponent'

Verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel kwamen evenwel enigszins bekaaid uit het nieuwe model, dat hen niet of onvoldoende beloonde voor hun extra bekwaamheden. Daarom wil de minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (Vooruit), een 'specialisatiecomplement' invoeren. Voor een voltijdse kracht zou dat bruto 2.500 euro per jaar opbrengen.

Het gaat bijvoorbeeld om verpleegkundigen met een beroepstitel voor intensieve zorg of voor spoedgeneeskunde, van wie de voorbije jaren bijzonder veel offers werd gevraagd. Maar ook verpleegkundigen met een specialisatie in oncologie, geriatrie, pediatrie-neonatologie, psychiatrie en peri-operatieve zorg krijgen recht op deze compensatie.

Ook voor verpleegkundigen met erkende 'bijzondere beroepsbekwaamheden' komt er een extra compensatie. Die bedraagt 833 euro op jaarbasis - voor een VTE. Het gaat om een bijzondere beroepsbekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, geriatrie, palliatieve zorg en diabetologie.

Deze door de sociale partners overeengekomen maatregel geldt voor het zorgpersoneel dat onder de federale bevoegdheid valt.

Instapjaar

De 'specialisatiecomponent' wordt in september uitbetaald. 2022 is een instapjaar. Voor dit jaar wordt de component berekend op de prestaties van januari tot en met augustus. Het bedrag zal maximum 8/12 bedragen van het volledige bedrag op jaarbasis (respectievelijk 1.667 en 555 euro). Vanaf 2023 trekt de federale overheid 45 miljoen euro uit voor deze beloningen - en krijgen de verpleegkundigen voor een VTE het volle bruto bedrag.

Verpleegkundigen uit de privésector die nog niet zijn toegetreden tot het IFIC-systeem krijgen na augustus nog een tweede kans om dat te doen. Zorgpersoneel uit de publieke sector zullen ook tweemaal de mogelijkheid worden geboden.

Deze maatregel van 45 miljoen moest wel nog goedgekeurd worden door de regering, maar Vandenbroucke verwachtte geen problemen.

100 miljoen

Om het IFIC-model in te voeren werd vorig jaar door de sociale partners een half miljard euro opzij gezet. De regering stelde 600 miljoen euro voor het zorgpersoneel ter beschikking. De sociale partners bereikten een akkoord voor de besteding van de overige 100 miljoen euro.

Voor het personeel van de privésector komt er een verhoging van de eindejaarspremie - voor de publieke sector wordt de attractiveitspremie verhoogd. Voor een voltijdse kracht gaat het om 400 euro bruto.

Het personeel uit de privésector krijgt twee extra dagen vrij die ze kunnen opnemen wegens dringende redenen. Ze behouden hun loon maar moeten de dringende reden - bijvoorbeeld een ziekenhuisopname van een gezinslid - met documenten kunnen bewijzen.

Voor de HR-diensten van de ziekenhuizen wordt nog een bedrag van 7 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee kan een extra personeelslid worden aangenomen dat zich inzet voor kwalitatieve maatregelen op de werkvloer.

Op 14 juni komen de sociale partners uit de zorgsector opnieuw bijeen om een start te maken met de Toekomstagenda voor het Zorgpersoneel. Die zou bestaan uit een globaal plan met concrete oplossingen voor de uitdagingen in de zorgsector.

Vorig jaar werd een nieuwe functieclassificatie doorgevoerd voor het zorgpersoneel: het IFIC-model beloont het zorgpersoneel voor de taken die ze vervullen - niet voor het diploma dat ze behaalden. Voor heel wat ziekenhuispersoneel betekende dit een verhoging van het inkomen.'Specialisatiecomponent'Verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel kwamen evenwel enigszins bekaaid uit het nieuwe model, dat hen niet of onvoldoende beloonde voor hun extra bekwaamheden. Daarom wil de minister van Sociale Zaken, Frank Vandenbroucke (Vooruit), een 'specialisatiecomplement' invoeren. Voor een voltijdse kracht zou dat bruto 2.500 euro per jaar opbrengen.Het gaat bijvoorbeeld om verpleegkundigen met een beroepstitel voor intensieve zorg of voor spoedgeneeskunde, van wie de voorbije jaren bijzonder veel offers werd gevraagd. Maar ook verpleegkundigen met een specialisatie in oncologie, geriatrie, pediatrie-neonatologie, psychiatrie en peri-operatieve zorg krijgen recht op deze compensatie.Ook voor verpleegkundigen met erkende 'bijzondere beroepsbekwaamheden' komt er een extra compensatie. Die bedraagt 833 euro op jaarbasis - voor een VTE. Het gaat om een bijzondere beroepsbekwaamheid in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie, geriatrie, palliatieve zorg en diabetologie. Deze door de sociale partners overeengekomen maatregel geldt voor het zorgpersoneel dat onder de federale bevoegdheid valt.InstapjaarDe 'specialisatiecomponent' wordt in september uitbetaald. 2022 is een instapjaar. Voor dit jaar wordt de component berekend op de prestaties van januari tot en met augustus. Het bedrag zal maximum 8/12 bedragen van het volledige bedrag op jaarbasis (respectievelijk 1.667 en 555 euro). Vanaf 2023 trekt de federale overheid 45 miljoen euro uit voor deze beloningen - en krijgen de verpleegkundigen voor een VTE het volle bruto bedrag.Verpleegkundigen uit de privésector die nog niet zijn toegetreden tot het IFIC-systeem krijgen na augustus nog een tweede kans om dat te doen. Zorgpersoneel uit de publieke sector zullen ook tweemaal de mogelijkheid worden geboden.Deze maatregel van 45 miljoen moest wel nog goedgekeurd worden door de regering, maar Vandenbroucke verwachtte geen problemen.100 miljoenOm het IFIC-model in te voeren werd vorig jaar door de sociale partners een half miljard euro opzij gezet. De regering stelde 600 miljoen euro voor het zorgpersoneel ter beschikking. De sociale partners bereikten een akkoord voor de besteding van de overige 100 miljoen euro.Voor het personeel van de privésector komt er een verhoging van de eindejaarspremie - voor de publieke sector wordt de attractiveitspremie verhoogd. Voor een voltijdse kracht gaat het om 400 euro bruto.Het personeel uit de privésector krijgt twee extra dagen vrij die ze kunnen opnemen wegens dringende redenen. Ze behouden hun loon maar moeten de dringende reden - bijvoorbeeld een ziekenhuisopname van een gezinslid - met documenten kunnen bewijzen. Voor de HR-diensten van de ziekenhuizen wordt nog een bedrag van 7 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee kan een extra personeelslid worden aangenomen dat zich inzet voor kwalitatieve maatregelen op de werkvloer.Op 14 juni komen de sociale partners uit de zorgsector opnieuw bijeen om een start te maken met de Toekomstagenda voor het Zorgpersoneel. Die zou bestaan uit een globaal plan met concrete oplossingen voor de uitdagingen in de zorgsector.