Dat lukte maar gedeeltelijk. Niet-biologisch-afbreekbare geneesmiddelen hadden een nazuivering met ozon nodig om grotendeels uit de afvalstroom verwijderd te worden. "Een 100% verwijdering bleek echter moeilijk haalbaar", zegt prof. Diederik Rousseau. "Uit onze labo-experimenten weten we wel dat beide technologieën complementair zijn: soms verwijderen rietvelden een bepaald geneesmiddel wel goed, en ozon niet; en omgekeerd. Beide technieken geschakeld kan dus zeker voordelen opleveren."
Hoewel rietvelden makkelijk zijn en voordelig in gebruik, vraagt het toch een inspanning om deze te implementeren op een ziekenhuissite zoals het AZ Groeninge. "Voor deze site zou er toch al snel minstens 1000 m² belucht rietveld nodig zijn om het afvalwater te zuiveren. Geschat kost dit toch rond de 400.000 ?. Een dergelijk systeem is wel veel goedkoper inzake operationele kosten dan een gewone waterzuivering. De ozon-installatie op z'n beurt neemt veel minder plaats in, maar de operationele kosten zijn dan weer bijzonder hoog."

Hogere heffingen

Buiten de milieuverantwoordelijkheid van ziekenhuizen, zijn er momenteel weinig incentives om deze waterzuiverende technologie aan te leggen. "Er bestaat nog geen (Europese) wetgeving specifiek rond geneesmiddelen. Een ziekenhuis met een eigen afvalwaterzuivering zou minder heffingen op afvalwater moeten betalen, maar de minderkost in heffingen weegt op dit moment zeker niet op tegen de meerkost voor het aanleggen en uitbaten van een eigen waterzuivering."
Volgens het evenredigheidsprincipe zouden er hogere heffingen moeten geheven worden voor afvalwaterstromen met milieuschadelijke, persisterende stoffen. Enkel in zo'n scenario maakt deze milieuvriendelijke zuiveringstechnologie een kans.

Dat lukte maar gedeeltelijk. Niet-biologisch-afbreekbare geneesmiddelen hadden een nazuivering met ozon nodig om grotendeels uit de afvalstroom verwijderd te worden. "Een 100% verwijdering bleek echter moeilijk haalbaar", zegt prof. Diederik Rousseau. "Uit onze labo-experimenten weten we wel dat beide technologieën complementair zijn: soms verwijderen rietvelden een bepaald geneesmiddel wel goed, en ozon niet; en omgekeerd. Beide technieken geschakeld kan dus zeker voordelen opleveren." Hoewel rietvelden makkelijk zijn en voordelig in gebruik, vraagt het toch een inspanning om deze te implementeren op een ziekenhuissite zoals het AZ Groeninge. "Voor deze site zou er toch al snel minstens 1000 m² belucht rietveld nodig zijn om het afvalwater te zuiveren. Geschat kost dit toch rond de 400.000 ?. Een dergelijk systeem is wel veel goedkoper inzake operationele kosten dan een gewone waterzuivering. De ozon-installatie op z'n beurt neemt veel minder plaats in, maar de operationele kosten zijn dan weer bijzonder hoog." Hogere heffingen Buiten de milieuverantwoordelijkheid van ziekenhuizen, zijn er momenteel weinig incentives om deze waterzuiverende technologie aan te leggen. "Er bestaat nog geen (Europese) wetgeving specifiek rond geneesmiddelen. Een ziekenhuis met een eigen afvalwaterzuivering zou minder heffingen op afvalwater moeten betalen, maar de minderkost in heffingen weegt op dit moment zeker niet op tegen de meerkost voor het aanleggen en uitbaten van een eigen waterzuivering." Volgens het evenredigheidsprincipe zouden er hogere heffingen moeten geheven worden voor afvalwaterstromen met milieuschadelijke, persisterende stoffen. Enkel in zo'n scenario maakt deze milieuvriendelijke zuiveringstechnologie een kans.