"We beschikken binnen GZA Ziekenhuizen over heel wat expertise en uitstekende zorgverleners. Door onze specialismen en diensten nog meer te centraliseren, willen we de kwaliteit van onze zorg blijven verhogen en onze medewerkers kansen geven om zich verder te ontplooien, " aldus Willeke Dijkhoffz, algemeen directeur van GZA Ziekenhuizen. "Onze uitgebreide waaier aan medische diensten blijft bestaan," verzekert dr. Etienne Wauters, "maar het aanbod per campus werd hertekend."

Sinds het in voege treden van de nieuwe regelgeving van ministers De Block en Vandeurzen vormen de financiële beperkingen van het huidige gezondheidssysteem een uitdaging. De directie van GZA Ziekenhuizen evalueerde daarom het zorgaanbod en stemde het verder af op het overheidsstreven naar meer subspecialisatie en de herschikking van het zorgstrategisch plan voor onze regio. Een kwaliteitsvolle en belevingsgerichte zorg op een economisch haalbare manier staat daarbij centraal.

Het zorgaanbod hertekend

"We hebben de zorg die we verlenen, onderverdeeld in drie niveaus, "stelt hoofdarts dr. Luc Van Looy. "Er is de lokaal verankerde basiszorg, denk bijvoorbeeld aan de raadplegingen. Die blijven we op elk van onze campussen aanbieden. Op een tweede niveau bevindt zich meer complexe zorg, bijvoorbeeld de uitbating van een operatiekwartier. Dit niveau concentreren we voortaan op twee van onze drie campussen. Meer specialistische diensten zoals bijvoorbeeld oncologie, de diabetische voetkliniek of het muco-referentiecentrum centraliseren we op één campus."

"De impact van dit vernieuwde zorgaanbod is niet gering," volgens Willeke Dijkhoffz. "Hoe vaker men iets doet, hoe meer ervaring en kennis men opbouwt. En dat is in het voordeel van onze zorgverleners en onze patiënten." Tegelijkertijd impliceert de groepering van competenties ook dat een deel van de medewerkers en artsen niet langer werkt op de vertrouwde campus. Ook patiënten zullen zich mogelijks naar een andere campus moeten begeven dan degene die ze gewend zijn. "Dat klopt," bevestigt Willeke Dijkhoffz. "De herlocatie van een aantal diensten was onvermijdelijk. Maar de zorgverleners blijven dezelfde. En dat geldt ook voor de kwaliteit en de warmte van de zorg die ze verlenen."

In een notendop

De drie campussen van GZA Ziekenhuizen blijven over een belangrijk aanbod aan ambulante zorg beschikken. Patiënten kunnen nog steeds op elke campus terecht voor raadplegingen, fysische geneeskunde, medische beeldvorming, dialyse en zo meer. Campussen Sint-Augustinus en Sint-Vincentius behouden hun gespecialiseerde spoedafdeling, hun belangrijk inwendig zorgaanbod, de gespecialiseerde moeder-kindzorg en de geriatrische zorg. De belangrijkste veranderingen vanaf 2018 kunnen als volgt worden samengevat:

1. Heelkundige ingrepen worden geconcentreerd op campussen Sint-Augustinus en Sint-Vincentius.

Raadplegingen, ambulante onderzoeken, niet-heelkundige opnames en de voor- en nazorg blijven behouden op de drie campussen, dus ook op campus Sint-Jozef.

2. Campus Sint-Jozef spitst zich verder toe op de specialismen (psycho)geriatrie en revalidatie. Ook de MS-kliniek zal op deze campus onderdak vinden. Er blijft een aanbod op het vlak van het inwendig dagziekenhuis en de inwendige hospitalisatie, zoals voor cardiologie en pneumologie. De eerste spoedopvang blijft op deze campus georganiseerd en wordt aangepast aan het beschikbare zorgaanbod. De spoedopvang zal in de toekomst verder worden versterkt door de uitbouw van een huisartsenwachtpost op campus Sint-Jozef.

3. Alle oncologische activiteiten (behandeling en wetenschappelijk onderzoek) worden gebundeld op campus Sint-Augustinus. Op campus Sint-Vincentius worden natuurlijk wel kwaadaardige tumoren heelkundig verwijderd, maar de concrete oncologische behandeling zal op campus Sint-Augustinus plaatsvinden.

GZA Ziekenhuizen is ervan overtuigd dat deze hertekening van haar zorgaanbod noodzakelijk is om de kwaliteit van zorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen. "Er werd de afgelopen jaren binnen GZA Ziekenhuizen heel wat gerealiseerd om onze voorziening klaar te stomen voor de toekomst en om onze speerpunten verder te kunnen uitbouwen. Zo behaalden we in oktober 2016 onze JCI-accreditatie, een internationaal erkend kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Ook de tien nieuwe arbeidsverloskamers op campus Sint-Augustinus vormen een belangrijke (en reeds succesvolle) investering in de zorg voor onze patiënten. Niets was mogelijk geweest zonder de inzet en motivatie van onze zorgverleners en andere medewerkers. We zijn hen daar zeer dankbaar voor en hopen ook deze uitdaging samen met hen te kunnen aangaan," benadrukt directeur personeel en communicatie Geert Goossens.

"We beschikken binnen GZA Ziekenhuizen over heel wat expertise en uitstekende zorgverleners. Door onze specialismen en diensten nog meer te centraliseren, willen we de kwaliteit van onze zorg blijven verhogen en onze medewerkers kansen geven om zich verder te ontplooien, " aldus Willeke Dijkhoffz, algemeen directeur van GZA Ziekenhuizen. "Onze uitgebreide waaier aan medische diensten blijft bestaan," verzekert dr. Etienne Wauters, "maar het aanbod per campus werd hertekend." Sinds het in voege treden van de nieuwe regelgeving van ministers De Block en Vandeurzen vormen de financiële beperkingen van het huidige gezondheidssysteem een uitdaging. De directie van GZA Ziekenhuizen evalueerde daarom het zorgaanbod en stemde het verder af op het overheidsstreven naar meer subspecialisatie en de herschikking van het zorgstrategisch plan voor onze regio. Een kwaliteitsvolle en belevingsgerichte zorg op een economisch haalbare manier staat daarbij centraal. Het zorgaanbod hertekend "We hebben de zorg die we verlenen, onderverdeeld in drie niveaus, "stelt hoofdarts dr. Luc Van Looy. "Er is de lokaal verankerde basiszorg, denk bijvoorbeeld aan de raadplegingen. Die blijven we op elk van onze campussen aanbieden. Op een tweede niveau bevindt zich meer complexe zorg, bijvoorbeeld de uitbating van een operatiekwartier. Dit niveau concentreren we voortaan op twee van onze drie campussen. Meer specialistische diensten zoals bijvoorbeeld oncologie, de diabetische voetkliniek of het muco-referentiecentrum centraliseren we op één campus." "De impact van dit vernieuwde zorgaanbod is niet gering," volgens Willeke Dijkhoffz. "Hoe vaker men iets doet, hoe meer ervaring en kennis men opbouwt. En dat is in het voordeel van onze zorgverleners en onze patiënten." Tegelijkertijd impliceert de groepering van competenties ook dat een deel van de medewerkers en artsen niet langer werkt op de vertrouwde campus. Ook patiënten zullen zich mogelijks naar een andere campus moeten begeven dan degene die ze gewend zijn. "Dat klopt," bevestigt Willeke Dijkhoffz. "De herlocatie van een aantal diensten was onvermijdelijk. Maar de zorgverleners blijven dezelfde. En dat geldt ook voor de kwaliteit en de warmte van de zorg die ze verlenen." In een notendop De drie campussen van GZA Ziekenhuizen blijven over een belangrijk aanbod aan ambulante zorg beschikken. Patiënten kunnen nog steeds op elke campus terecht voor raadplegingen, fysische geneeskunde, medische beeldvorming, dialyse en zo meer. Campussen Sint-Augustinus en Sint-Vincentius behouden hun gespecialiseerde spoedafdeling, hun belangrijk inwendig zorgaanbod, de gespecialiseerde moeder-kindzorg en de geriatrische zorg. De belangrijkste veranderingen vanaf 2018 kunnen als volgt worden samengevat: 1. Heelkundige ingrepen worden geconcentreerd op campussen Sint-Augustinus en Sint-Vincentius. Raadplegingen, ambulante onderzoeken, niet-heelkundige opnames en de voor- en nazorg blijven behouden op de drie campussen, dus ook op campus Sint-Jozef. 2. Campus Sint-Jozef spitst zich verder toe op de specialismen (psycho)geriatrie en revalidatie. Ook de MS-kliniek zal op deze campus onderdak vinden. Er blijft een aanbod op het vlak van het inwendig dagziekenhuis en de inwendige hospitalisatie, zoals voor cardiologie en pneumologie. De eerste spoedopvang blijft op deze campus georganiseerd en wordt aangepast aan het beschikbare zorgaanbod. De spoedopvang zal in de toekomst verder worden versterkt door de uitbouw van een huisartsenwachtpost op campus Sint-Jozef. 3. Alle oncologische activiteiten (behandeling en wetenschappelijk onderzoek) worden gebundeld op campus Sint-Augustinus. Op campus Sint-Vincentius worden natuurlijk wel kwaadaardige tumoren heelkundig verwijderd, maar de concrete oncologische behandeling zal op campus Sint-Augustinus plaatsvinden. GZA Ziekenhuizen is ervan overtuigd dat deze hertekening van haar zorgaanbod noodzakelijk is om de kwaliteit van zorg in de toekomst te kunnen blijven garanderen. "Er werd de afgelopen jaren binnen GZA Ziekenhuizen heel wat gerealiseerd om onze voorziening klaar te stomen voor de toekomst en om onze speerpunten verder te kunnen uitbouwen. Zo behaalden we in oktober 2016 onze JCI-accreditatie, een internationaal erkend kwaliteitslabel voor ziekenhuizen. Ook de tien nieuwe arbeidsverloskamers op campus Sint-Augustinus vormen een belangrijke (en reeds succesvolle) investering in de zorg voor onze patiënten. Niets was mogelijk geweest zonder de inzet en motivatie van onze zorgverleners en andere medewerkers. We zijn hen daar zeer dankbaar voor en hopen ook deze uitdaging samen met hen te kunnen aangaan," benadrukt directeur personeel en communicatie Geert Goossens.