Troeven
Campus Sint-Jozef is een troef voor GZA Ziekenhuizen. Het centraliseren en verder integreren van diverse specialismen en diensten moet leiden tot een grotere efficiëntie en slagkracht voor dit lokale ziekenhuis. Karakteristieke eigenschappen zoals de kwaliteit van zorg, de warmte en het familiaal onthaal moeten daarbij bewaard blijven. We zetten vooral in op een gerichte chirurgische activiteit, acute en psychogeriatrie, revalidatie, ambulante zorg en een aangepast internistisch zorgaanbod.

Het aanbod hertekend

"Campus Sint-Jozef blijft bestaan," drukt afgevaardigd bestuurder dr. Etienne Wauters geruchten over een mogelijke sluiting van het ziekenhuis de kop in. De bewoners van Mortsel en omgeving kunnen ook in de toekomst op deze campus terecht voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg. "De waaier aan medische diensten en specialismen die we hier aanbieden, moeten we aanpassen," bevestigt hij, "om de kwaliteit van onze zorg op een haalbare manier te kunnen blijven verzekeren." Het toekomstige aanbod van campus Sint-Jozef samengevat:

geriatrie: één van de pijlers van het Mortselse zorgaanbod van GZA Ziekenhuizen met een - reeds bestaande - verpleegeenheid acute geriatrie, een geriatrisch dagziekenhuis en de opening van een nieuwe verpleegeenheid psychogeriatrie; een gemengde verpleegeenheid voor locomotorische revalidatie en orthopedische heelkunde. De dienst locomotorische die zich nu op campus Sint-Augustinus bevindt, verhuist dus; heelkunde: de waaier aan ingrepen op campus Sint-Jozef wordt verder afgestemd op de specifieke noden en mogelijkheden van het ziekenhuis; inwendige geneeskunde: gastro-enterologie en pneumologie zullen zich voornamelijk toeleggen op de ondersteuning van de overige aanwezige specialismen, op daghospitalisatie en op raadplegingen. Zowel de ambulante activiteiten als de bedden voor cardiologie blijven ongewijzigd. Ook de dienst medium care blijft bestaan; chirurgisch en inwendig dagziekenhuis; opvang eerste spoedgevallen; ambulant platform: geriatrisch dagziekenhuis, nierdialyse, revalidatiecentrum, diabetische voetkliniek, medische en nucleaire beeldvorming, polikliniek met consultatieruimtes voor diverse disciplines.

Troeven Campus Sint-Jozef is een troef voor GZA Ziekenhuizen. Het centraliseren en verder integreren van diverse specialismen en diensten moet leiden tot een grotere efficiëntie en slagkracht voor dit lokale ziekenhuis. Karakteristieke eigenschappen zoals de kwaliteit van zorg, de warmte en het familiaal onthaal moeten daarbij bewaard blijven. We zetten vooral in op een gerichte chirurgische activiteit, acute en psychogeriatrie, revalidatie, ambulante zorg en een aangepast internistisch zorgaanbod. Het aanbod hertekend "Campus Sint-Jozef blijft bestaan," drukt afgevaardigd bestuurder dr. Etienne Wauters geruchten over een mogelijke sluiting van het ziekenhuis de kop in. De bewoners van Mortsel en omgeving kunnen ook in de toekomst op deze campus terecht voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg. "De waaier aan medische diensten en specialismen die we hier aanbieden, moeten we aanpassen," bevestigt hij, "om de kwaliteit van onze zorg op een haalbare manier te kunnen blijven verzekeren." Het toekomstige aanbod van campus Sint-Jozef samengevat: geriatrie: één van de pijlers van het Mortselse zorgaanbod van GZA Ziekenhuizen met een - reeds bestaande - verpleegeenheid acute geriatrie, een geriatrisch dagziekenhuis en de opening van een nieuwe verpleegeenheid psychogeriatrie; een gemengde verpleegeenheid voor locomotorische revalidatie en orthopedische heelkunde. De dienst locomotorische die zich nu op campus Sint-Augustinus bevindt, verhuist dus; heelkunde: de waaier aan ingrepen op campus Sint-Jozef wordt verder afgestemd op de specifieke noden en mogelijkheden van het ziekenhuis; inwendige geneeskunde: gastro-enterologie en pneumologie zullen zich voornamelijk toeleggen op de ondersteuning van de overige aanwezige specialismen, op daghospitalisatie en op raadplegingen. Zowel de ambulante activiteiten als de bedden voor cardiologie blijven ongewijzigd. Ook de dienst medium care blijft bestaan; chirurgisch en inwendig dagziekenhuis; opvang eerste spoedgevallen; ambulant platform: geriatrisch dagziekenhuis, nierdialyse, revalidatiecentrum, diabetische voetkliniek, medische en nucleaire beeldvorming, polikliniek met consultatieruimtes voor diverse disciplines.