Dat zegt professor Marc Coppens (UZ Gent), voorzitter van de Belgian Association Ambulatory Surgery (BAAS) naar aanleiding van de heropstart van de niet-covidgerelateerde activiteiten in de ziekenhuizen.

Hij wijst er vooreerst op dat de dagziekenhuizen de voorbije weken hun electieve operatieprogramma's hadden stopgezet. "Enkel de meest dringende ingrepen werden nog uitgevoerd. Vele dagziekenhuizen stelden mensen en middelen ter beschikking van covid-19-afdelingen", zegt professor Coppens.

Nog veiliger

De BAAS-voorzitter vindt het nu echter wel tijd om de zorg voor non-covid-19-patiënten in dagchirurgie opnieuw op te starten. "Als de ingreep of behandeling het toelaat pleiten vele argumenten in het voordeel van het dagziekenhuis", meent Coppens.

Het spreekt vanzelf dat ziekenhuizen voor meerdaagse opnames ook veilig zijn. Zorgverleners doen er immers alles aan om covid-19 bevestigde of verdachte patiënten en niet-risicopatiënten van elkaar te scheiden. Marc Coppens: "Toch zal het voor de patiënt nog veel veiliger aanvoelen indien hij al na enkele uren het dagziekenhuis mag verlaten. Zonder dat hij moet overnachten."

De Gentse prof voegt er wel aan toe dat de heropstart van dagchirurgie en dagbehandeling de werking van de covid-19-afdelingen inzake personeel en middelen niet mag verhinderen. "Maar het is precies door maximaal gebruik te maken van dagchirurgie dat de opnamecapaciteit en het beddenaantal van het ziekenhuis ontzien kan worden", dixit Coppens.

Lokale adviezen

Dagchirurgie is veilig. Het aantal complicaties waarvoor opname op Intensieve Zorg nodig is, blijft uiterst beperkt. Bovendien kunnen dagchirurgische ingrepen met een risico op onverwachte opname zorgvuldig gepland worden. Coppens: "Het dagziekenhuis volgt de aanbevelingen van het team voor infectiepreventie. Daarnaast zet het maximaal in op persoonlijke bescherming van de zorgverlener én van de patiënt. De voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal van het ziekenhuis wordt daarbij niet gecompromitteerd."

Voorts is duidelijk dat het testen op covid-19 gebeurt volgens de lokale adviezen. "Het chirurgisch dagziekenhuis belt de patiënten de dag voor de behandeling of ingreep. Men verstrekt dan informatie over de opname maar vraagt meteen ook of de patiënt symptomen van covid-19 vertoont of contact had met verdachte patiënten", legt prof. Coppens uit.

Geen uitstel

Uiteraard geeft het dagziekenhuis voorrang aan patiënten waarbij een verder uitstel van behandeling of procedure kan leiden tot een verslechtering van de gezondheidstoestand. Het gaat dan bijvoorbeeld over diagnostische of therapeutische procedures in het kader van kanker - poortkatheter, gastroscopie, coloscopie, laryngoscopie, Moh's procedure,...

Een verder uitstel van cataractchirurgie kan voor een aantal patiënten een hoger valrisico inhouden - bijvoorbeeld monoftalme patiënten of patiënten die reeds unilateraal een nieuwe lens kregen en nu wachten om het contralaterale oog te laten behandelen. En narcodontie verder blijven uitstellen kan voor een aantal kwetsbare groepen letterlijk erg pijnlijk worden.

Marc Coppens: "Met andere woorden, tal van ingrepen in dagchirurgie verbeteren de levenskwaliteit aanzienlijk." Typisch zijn kortdurende ingrepen met minimale chirurgische, anesthesiologische en verpleegkundige teams.

Begrip

"Zonder aan veiligheid in te boeten blijven we ook in covid-19-tijden gebruik maken van minimaal invasieve technieken", zegt Coppens, eraan toevoegend dat hij van de patiënten enig begrip verwacht.

"Met name als de zorgverlener de social distance tracht te bewaren. Of als hij minder vaak dan vroeger een hand op de schouder legt. Of wanneer de zorgverlener de patiënt benadert met een aangezichtsmasker. Maar vooral toch als we vragen om met slechts één begeleider voor vervoer en opvang van de patiënt thuis naar het dagziekenhuis te komen".

Dat zegt professor Marc Coppens (UZ Gent), voorzitter van de Belgian Association Ambulatory Surgery (BAAS) naar aanleiding van de heropstart van de niet-covidgerelateerde activiteiten in de ziekenhuizen. Hij wijst er vooreerst op dat de dagziekenhuizen de voorbije weken hun electieve operatieprogramma's hadden stopgezet. "Enkel de meest dringende ingrepen werden nog uitgevoerd. Vele dagziekenhuizen stelden mensen en middelen ter beschikking van covid-19-afdelingen", zegt professor Coppens. De BAAS-voorzitter vindt het nu echter wel tijd om de zorg voor non-covid-19-patiënten in dagchirurgie opnieuw op te starten. "Als de ingreep of behandeling het toelaat pleiten vele argumenten in het voordeel van het dagziekenhuis", meent Coppens. Het spreekt vanzelf dat ziekenhuizen voor meerdaagse opnames ook veilig zijn. Zorgverleners doen er immers alles aan om covid-19 bevestigde of verdachte patiënten en niet-risicopatiënten van elkaar te scheiden. Marc Coppens: "Toch zal het voor de patiënt nog veel veiliger aanvoelen indien hij al na enkele uren het dagziekenhuis mag verlaten. Zonder dat hij moet overnachten." De Gentse prof voegt er wel aan toe dat de heropstart van dagchirurgie en dagbehandeling de werking van de covid-19-afdelingen inzake personeel en middelen niet mag verhinderen. "Maar het is precies door maximaal gebruik te maken van dagchirurgie dat de opnamecapaciteit en het beddenaantal van het ziekenhuis ontzien kan worden", dixit Coppens. Dagchirurgie is veilig. Het aantal complicaties waarvoor opname op Intensieve Zorg nodig is, blijft uiterst beperkt. Bovendien kunnen dagchirurgische ingrepen met een risico op onverwachte opname zorgvuldig gepland worden. Coppens: "Het dagziekenhuis volgt de aanbevelingen van het team voor infectiepreventie. Daarnaast zet het maximaal in op persoonlijke bescherming van de zorgverlener én van de patiënt. De voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal van het ziekenhuis wordt daarbij niet gecompromitteerd." Voorts is duidelijk dat het testen op covid-19 gebeurt volgens de lokale adviezen. "Het chirurgisch dagziekenhuis belt de patiënten de dag voor de behandeling of ingreep. Men verstrekt dan informatie over de opname maar vraagt meteen ook of de patiënt symptomen van covid-19 vertoont of contact had met verdachte patiënten", legt prof. Coppens uit. Uiteraard geeft het dagziekenhuis voorrang aan patiënten waarbij een verder uitstel van behandeling of procedure kan leiden tot een verslechtering van de gezondheidstoestand. Het gaat dan bijvoorbeeld over diagnostische of therapeutische procedures in het kader van kanker - poortkatheter, gastroscopie, coloscopie, laryngoscopie, Moh's procedure,... Een verder uitstel van cataractchirurgie kan voor een aantal patiënten een hoger valrisico inhouden - bijvoorbeeld monoftalme patiënten of patiënten die reeds unilateraal een nieuwe lens kregen en nu wachten om het contralaterale oog te laten behandelen. En narcodontie verder blijven uitstellen kan voor een aantal kwetsbare groepen letterlijk erg pijnlijk worden. Marc Coppens: "Met andere woorden, tal van ingrepen in dagchirurgie verbeteren de levenskwaliteit aanzienlijk." Typisch zijn kortdurende ingrepen met minimale chirurgische, anesthesiologische en verpleegkundige teams. "Zonder aan veiligheid in te boeten blijven we ook in covid-19-tijden gebruik maken van minimaal invasieve technieken", zegt Coppens, eraan toevoegend dat hij van de patiënten enig begrip verwacht. "Met name als de zorgverlener de social distance tracht te bewaren. Of als hij minder vaak dan vroeger een hand op de schouder legt. Of wanneer de zorgverlener de patiënt benadert met een aangezichtsmasker. Maar vooral toch als we vragen om met slechts één begeleider voor vervoer en opvang van de patiënt thuis naar het dagziekenhuis te komen".