Jo Vandeurzen (CD&V), tot september 2019 Vlaams minister voor welzijn, volksgezondheid en gezin, stelt zich in de huidige coronacrisis terughoudend op.

"Niet correct"

Sommigen verklaren het grote aantal overlijdens in de woonzorgcentra (wzc) door een jarenlange onderfinanciering van de ouderenzorg. Vandeurzen verdedigt zijn beleid echter met vuur. "Ouderenzorg is sinds de 6de staatshervorming Vlaamse bevoegdheid. We erfden een RVT-constructie en -financiering die nooit gelijke tred heeft gehouden met de stijgende zorgzwaarte in de wzc's. Bovendien stond Vlaanderen voor vele uitdagingen: wegwerken van wachtlijsten, ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid, verlichten van de werkdruk..."

Er kwam een sociaal akkoord en op vele fronten zette Vlaanderen actief in - zorgzwaarte, innovatie, wachtlijsten... "We zetten een stap naar een persoonsgebonden financiering. De switch is gemaakt met één loket en één Vlaamse Sociale Bescherming." Tegelijk begrijpt de voormalige minister dat mensen daar nu geen boodschap aan hebben. "Ik hoop dat er achteraf een klinische, rationele en objectieve analyse zal worden gemaakt", voegt hij eraan toe.

"Niet correct", vindt de voormalige minister dat zijn opvolger Wouter Beke nu zo zwaar onder vuur ligt. "Nog voor de nationale lockdown werd voor de wzc's al tot drastisch ingrijpen beslist. Maar op het terrein was en is het inderdaad crisismanagement. Zo ontbrak zeker in het begin voldoende materiaal en testen."

Gemengde gevoelens

Vraag is of hij deze nooit geziene gezondheidscrisis niet liever als minister had willen meemaken. "Ik heb daarover gemengde gevoelens", zegt hij. "Je doet aan politiek omdat je graag dingen aanpakt en helpt veranderen. Dat kan in mijn huidige rol natuurlijk minder. Maar ik bied wel bestuurlijke ondersteuning binnen de wzc's en de ziekenhuizen."

Sinds december is Vandeurzen immers voorzitter van het klinische ziekenhuisnetwerk Plexus - AZ Diest, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en UZ Leuven. "De samenwerking binnen Plexus kreeg door de coronacrisis een enorme boost. Hoofdartsen, directeurs en artsen wisselen veel informatie en materiaal uit. Dat is de eerste dimensie. De tweede dimensie is dat de netwerkziekenhuizen ook zeer actief zijn naar de eerste lijn en de wzc's uit de regio toe. Er wordt goed samengewerkt."

Sinds enige tijd is Jo Vandeurzen ook 'peter' van de website gezondheidenwetenschap.be - die hij eertijds als minister mee uit de grond stampte en financierde. Het stemt hem tevreden dat de site in deze Covid-19-crisis veel geconsulteerd en als betrouwbare bron gebruikt wordt.

Jo Vandeurzen (CD&V), tot september 2019 Vlaams minister voor welzijn, volksgezondheid en gezin, stelt zich in de huidige coronacrisis terughoudend op. Sommigen verklaren het grote aantal overlijdens in de woonzorgcentra (wzc) door een jarenlange onderfinanciering van de ouderenzorg. Vandeurzen verdedigt zijn beleid echter met vuur. "Ouderenzorg is sinds de 6de staatshervorming Vlaamse bevoegdheid. We erfden een RVT-constructie en -financiering die nooit gelijke tred heeft gehouden met de stijgende zorgzwaarte in de wzc's. Bovendien stond Vlaanderen voor vele uitdagingen: wegwerken van wachtlijsten, ontwikkeling van een kwaliteitsbeleid, verlichten van de werkdruk..." Er kwam een sociaal akkoord en op vele fronten zette Vlaanderen actief in - zorgzwaarte, innovatie, wachtlijsten... "We zetten een stap naar een persoonsgebonden financiering. De switch is gemaakt met één loket en één Vlaamse Sociale Bescherming." Tegelijk begrijpt de voormalige minister dat mensen daar nu geen boodschap aan hebben. "Ik hoop dat er achteraf een klinische, rationele en objectieve analyse zal worden gemaakt", voegt hij eraan toe. "Niet correct", vindt de voormalige minister dat zijn opvolger Wouter Beke nu zo zwaar onder vuur ligt. "Nog voor de nationale lockdown werd voor de wzc's al tot drastisch ingrijpen beslist. Maar op het terrein was en is het inderdaad crisismanagement. Zo ontbrak zeker in het begin voldoende materiaal en testen." Vraag is of hij deze nooit geziene gezondheidscrisis niet liever als minister had willen meemaken. "Ik heb daarover gemengde gevoelens", zegt hij. "Je doet aan politiek omdat je graag dingen aanpakt en helpt veranderen. Dat kan in mijn huidige rol natuurlijk minder. Maar ik bied wel bestuurlijke ondersteuning binnen de wzc's en de ziekenhuizen." Sinds december is Vandeurzen immers voorzitter van het klinische ziekenhuisnetwerk Plexus - AZ Diest, RZ Heilig Hart Leuven, RZ Heilig Hart Tienen en UZ Leuven. "De samenwerking binnen Plexus kreeg door de coronacrisis een enorme boost. Hoofdartsen, directeurs en artsen wisselen veel informatie en materiaal uit. Dat is de eerste dimensie. De tweede dimensie is dat de netwerkziekenhuizen ook zeer actief zijn naar de eerste lijn en de wzc's uit de regio toe. Er wordt goed samengewerkt." Sinds enige tijd is Jo Vandeurzen ook 'peter' van de website gezondheidenwetenschap.be - die hij eertijds als minister mee uit de grond stampte en financierde. Het stemt hem tevreden dat de site in deze Covid-19-crisis veel geconsulteerd en als betrouwbare bron gebruikt wordt.